Delo v tekočem tednu

19. 9. 2017 – 25. 9. 2017

 

6. RAZRED
DAN a b c
TOR / / /
SRE

Poprava

preverjanja znanja

Poprava

preverjanja znanja

Poprava

preverjanja znanja

ČET  DD  DD DD
PET Velika števila Velika števila Velika števila
PON Zaokroževanje števil Zaokroževanje števil Zaokroževanje števil

 

7. RAZRED
DAN a b
TOR Najmanjši skupni večkratnik Najmanjši skupni večkratnik
SRE / Najmanjši skupni večkratnik
ČET DD DD
PET Besedilne naloge Besedilne naloge
PON Utrjevanje  /

 

8. RAZRED
DAN 1. SKUPINA 2. SKUPINA 3. SKUPINA

4. SKUPINA

3. nivo

TOR  Urejanje racionalnih števil  Urejanje racionalnih števil  Urejanje racionalnih števil  Urejanje racionalnih števil
SRE Mešane naloge Mešane naloge Mešane naloge Mešane naloge
ČET DD DD DD DD
PET  / / / /
PON Seštevanje racionalnih števil Seštevanje racionalnih števil Seštevanje racionalnih števil Seštevanje racionalnih števil

 

9. RAZRED
DAN 1. SKUPINA 2. SKUPINA 3. SKUPINA 4. SKUPINA

5. SKUPINA

3. nivo

TOR Izrazi Izrazi Izrazi Izrazi Izrazi
SRE

 Zmnožek vsote in razlike

dveh enakih členov

Zmnožek vsote in razlikedveh enakih členov Zmnožek vsote in razlikedveh enakih členov Zmnožek vsote in razlikedveh enakih členov Zmnožek vsote in razlikedveh enakih členov
ČET /  / /
PET  Kontrolna naloga Kontrolna naloga Kontrolna naloga Kontrolna naloga Kontrolna naloga
PON  Poprava kontrolne naloge    Poprava kontrolne naloge Poprava kontrolne naloge Poprava kontrolne naloge Poprava kontrolne naloge