Delo v tekočem tednu

29. 5. 2017 – 2. 6. 2017,

 

6. RAZRED
DAN a b
PON Odpade zaradi ŽVN /
TOR Odpade zaradi ŽVN Odpade zaradi ŽVN
SRE / Odpade zaradi ŽVN
ČET Odpade zaradi ŽVN Odpade zaradi ŽVN
PET Odpade zaradi ŽVN Odpade zaradi ŽVN

 

7. RAZRED
DAN a b c
PON / Poprava kontrolne naloge Poprava kontrolne naloge
TOR Poprava kontrolne naloge Trapez /
SRE / Trapez
ČET Deltoid Načrtovanje trapeza Načrtovanje trapeza
PET Utrjevanje Deltoid Deltoid

 

8. RAZRED
DAN 1. SKUPINA 2. SKUPINA 3. SKUPINA 4. SKUPINA 5. SKUPINA
3. nivo
PON

Pitagorov izrek:

utrjevanje

Pitagorov izrek Pitagorov izrek Pitagorov izrek Pitagorov izrek v kvadratu in pravokotniku
TOR Pitagorov izrek v kvadratu in pravokotniku Pitagorov izrek v kvadratu in pravokotniku Pitagorov izrek v kvadratu in pravokotniku Pitagorov izrek v kvadratu in pravokotniku Pitagorov izrek v enakokrakem in enakostraničnem trikotniku
SRE Pitagorov izrek v enakokrakem in enakostraničnem trikotniku Pitagorov izrek v enakokrakem in enakostraničnem trikotniku Pitagorov izrek v enakokrakem in enakostraničnem trikotniku Pitagorov izrek v enakokrakem in enakostraničnem trikotniku Pitagorov izrek v trapezu
ČET Utrjevanje Utrjevanje Utrjevanje Utrjevanje Utrjevanje
PET / / / / /

 

9. RAZRED
DAN 1. SKUPINA 2. SKUPINA 3. SKUPINA 4. SKUPINA
3. nivo
PON Linearna funkcija Linearna funkcija Linearna funkcija Linearna funkcija
TOR Raziskovanje z Geogebro Raziskovanje z Geogebro Raziskovanje z Geogebro Raziskovanje z Geogebro
SRE / / / /
ČET Povzetek raziskovanja Povzetek raziskovanja Povzetek raziskovanja Povzetek raziskovanja
PET Načrtovanje linearne funkcije Načrtovanje linearne funkcije Načrtovanje linearne funkcije Načrtovanje linearne funkcije