Delo v tekočem tednu

17. 5. 2018 – 23. 5. 2018

 

6. RAZRED
DAN a b c
ČET Utrjevanje Utrjevanje Utrjevanje
PET / Mešane naloge Utrjevanje
PON Utrjevanje Odpade zaradi ŽVN Mešane naloge
TOR Mešane naloge Odpade zaradi ŽVN /
SRE Mešane naloge / Mešane naloge

 

7. RAZRED
DAN a b
ČET Preverjanje znanja Preverjanje znanja
PET Poprava preverjanja znanja Poprava preverjanja znanja
PON Obseg in ploščina trapeza /
TOR /

Obseg in ploščina

paralelograma

SRE

Obseg in ploščina

romba in deltoida

Obseg in ploščina

paralelograma

 

8. RAZRED
DAN 1. SKUPINA 2. SKUPINA 3. SKUPINA 4. SKUPINA
3. nivo
ČET Medsebojna odvisnost količin Medsebojna odvisnost količin Koordinatni sistem na ravnini Koordinatni sistem na premici
PET / / / /
PON Premo sorazmerje Premo sorazmerje Medsebojna odvisnost količin Koordinatni sistem na ravnini
TOR Obratno sorazmerje Obratno sorazmerje Premo sorazmerje Medsebojna odvisnost količin
SRE Premo in obratno sorazmerje Premo in obratno sorazmerje Obratno sorazmerje Premo sorazmerje

 

Mešane naloge9. RAZRED
DAN 1. SKUPINA 2. SKUPINA 3. SKUPINA 4. SKUPINA 5. SKUPINA
3. nivo
ČET / / / / /
PET Funkcija Funkcija Ocenjevanje Ocenjevanje Risanje lin. funkcije s k in n
PON Risanje funkcije po točkah Risanje funkcije po točkah Linearna funkcija Linearna funkcija Geogebra
TOR Linearna funkcija Linearna funkcija Risanje lin. funkcije s k in n Geogebra Računanje smernega koeficienta k
SRE Risanje lin. funkcije s k in n Risanje lin. funkcije s k in n Geogebra Povzetek ugotovitev pri Geogebri Ocenjevanje
 
 
 
Dostopnost