Delo v tekočem tednu

21. 11. 2017 – 27. 11. 2017

 

6. RAZRED
DAN a b c
TOR / / /
SRE Medsebojna lega premic Medsebojna lega premic Medsebojna lega premic
ČET

Razdalja med točkama,

razdalja med točko in premico

Razdalja med točkama,

razdalja med točko in premico

Razdalja med točkama,

razdalja med točko in premico

PET Razdalja med vzporednicama Razdalja med vzporednicama Razdalja med vzporednicama
PON Utrjevanje Utrjevanje Utrjevanje

 

7. RAZRED
DAN a b
TOR Deljenje ulomka z naravnim številom Množenje ulomka z ulomkom
SRE / Deljenje ulomka z naravnim številom
ČET Obratni ulomek Obratni ulomek
PET Deljenje ulomka z ulomkom Deljenje ulomka z ulomkom
PON Povezava računskih operacij  /

 

8. RAZRED
DAN 1. SKUPINA 2. SKUPINA 3. SKUPINA 4. SKUPINA
3. nivo
TOR Pravilni večkotniki Pravilni večkotniki Pravilni večkotniki Pravilni večkotniki
SRE Načrtovanje pravilnih večkotnikov Načrtovanje pravilnih večkotnikov Načrtovanje pravilnih večkotnikov Načrtovanje pravilnih večkotnikov
ČET Lastnosti štirikotnikov Lastnosti štirikotnikov Lastnosti štirikotnikov Načrtovanje pravilnih večkotnikov z roboti
PET  / / / /
PON Lastnosti štirikotnikov Lastnosti štirikotnikov Lastnosti štirikotnikov Tlakovanje

 

9. RAZRED
DAN 1. SKUPINA 2. SKUPINA 3. SKUPINA 4. SKUPINA 5. SKUPINA
3. nivo
TOR Preoblikovanje obrazcev ali formul Preoblikovanje obrazcev ali formul Razcepne enačbe Preoblikovanje obrazcev ali formul Enačbe z ulomki
SRE Preoblikovanje obrazcev ali formul Preoblikovanje obrazcev ali formul Preoblikovanje obrazcev ali formul Preoblikovanje obrazcev ali formul Enačbe z ulomki
ČET /  / /  / /
PET Utrjevanje Utrjevanje Preoblikovanje obrazcev ali formul Utrjevanje Razcepne enačbe
PON Enačbe s parametri Enačbe s parametri Utrjevanje Enačbe s parametri Preoblikovanje obrazcev ali formul