Fleksibilni predmetnik

Fleksibilni predmetnik je na naši šoli že povsem ustaljen. Izvajali ga bomo tudi v šolskem letu 2021/2022, in sicer v 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razredu.

Fleksibilni predmetnik omogoča drugačno razporeditev tedenskega števila ur pouka pri vseh predmetih, razen pri SLJ, TJA, MAT in ŠPO, vendar v obsegu letnega števila ur.

Glavni razlog, zakaj izvajamo fleksibilni predmetnik, je izkoristiti možnosti, ki nam jih ponuja, za dosego bolj kvalitetnega znanja. Predvsem želimo:

▪ povečati raznolikost metod in oblik dela pri učenju in poučevanju ter lažje načrtovati nove inovativne metode poučevanja;
▪ učinkoviteje izvajati vzgojno-izobraževalno delo in izboljšati rezultate v znanju;
▪ povečati medpredmetno povezovanje in izvajanje pouka pri različnih kombinacijah predmetov;
▪ doseči ustrezno realizacijo vseh predmetov;
▪ povečati zadovoljstvo učencev, staršev in strokovnih delavcev pri delu na šoli.

Letos bomo izvajali fleksibilni predmetnik pri predmetih LUM, GUM, GEO, ZGO, TIT, GOS, DKE, BIO; pri tistih, za katere učitelji menijo, da bi jim le-ta omogočil bolj kvaliteten pouk in umestitev več praktičnega dela ter aktivnih metod poučevanja v vzgojno-izobraževalni proces. V okviru fleksibilnega predmetnika bomo izvajali tudi izbirne predmete, in sicer: likovno snovanje (1, 2 in 3), obdelava gradiv kovine, obdelava gradiv les, obdelava gradiv umetne snovi, risanje v geometriji in tehniki, sodobna priprava hrane, poskusi v kemiji. Večino predmetov, vključenih v fleksibilni predmetnik, bomo izvajali v obliki blok ur, torej dveh strnjenih ur.

Ker bodo zaradi fleksibilnega predmetnika nekateri predmeti potekali samo pol šolskega leta, bodo imeli učenci nekatere predmete samo v 1. polletju, druge pa samo v 2. polletju. Pri sestavi obeh urnikov smo pazili, da sta oba enako zahtevna in da je v obeh polletjih približno enako število ur (izjema: 4., 5. in 6. razred, kjer bo v enem od obeh polletij 1 ura več, razlika v urah pa bo tudi pri nekaterih učencih 7.-9. razreda, ki so izbrali tak izbirni predmet, ki je vključen v fleksibilni predmetnik).

V 4. razredu bodo imeli nekateri oddelki pouk GUM v prvem polletju 1 uro tedensko, v drugem pa 2 uri. V 5. razredu pa bosta v fleksibilnem predmetniku GOS in GUM, in sicer bodo imeli učenci v enem polletju 2 uri GUM in 0 ur GOS, v drugem polletju pa 1 uro GUM in 2 uri GOS.

Spodnje tabele prikazujejo, katere predmete bodo imeli učenci 6. – 9. razreda v posameznem polletju. Urnik A označuje 1. polletje, urnik B pa 2. polletje.

6. a A B
SLJ 5 5
MAT 4 4
TJA 4 4
GUM 0 2
LUM 2 0
ZGO 0 2
GEO 2 0
NAR 2 2
GOS 3 0
TIT 0 4
ŠPO 3 3
SKUPAJ 25 26
6. b A B
SLJ 5 5
MAT 4 4
TJA 4 4
GUM 0 2
LUM 2 0
ZGO 2 0
GEO 0 2
NAR 2 2
GOS 0 3
TIT 4 0
ŠPO 3 3
SKUPAJ 26 25
6. c A B
SLJ 5 5
MAT 4 4
TJA 4 4
GUM 0 2
LUM 2 0
ZGO 0 2
GEO 2 0
NAR 2 2
GOS 0 3
TIT 4 0
ŠPO 3 3
SKUPAJ 26 25
7. a A B
SLJ 4 4
MAT 4 4
TJA 4 4
GUM 2 0
LUM 0 2
GEO 2 2
ZGO 2 2
NAR 3 3
DKE 2 0
TIT 0 2
ŠPO 2 2
SKUPAJ 25 25
7. b A B
SLJ 4 4
MAT 4 4
TJA 4 4
GUM 2 0
LUM 0 2
GEO 2 2
ZGO 2 2
NAR 3 3
DKE 2 0
TIT 0 2
ŠPO 2 2
SKUPAJ 25 25
7. c A B
SLJ 4 4
MAT 4 4
TJA 4 4
GUM 2 0
LUM 0 2
GEO 2 2
ZGO 2 2
NAR 3 3
DKE 2 0
TIT 0 2
ŠPO 2 2
SKUPAJ 25 25
7. d A B
SLJ 4 4
MAT 4 4
TJA 4 4
GUM 2 0
LUM 0 2
GEO 2 2
ZGO 2 2
NAR 3 3
DKE 2 0
TIT 0 2
ŠPO 2 2
SKUPAJ 25 25
8. a A B
SLJ 3,5 3,5
MAT 4 4
TJA 3 3
GUM 0 2
LUM 2 0
BIO 0 3
GEO 3 0
ZGO 2 2
FIZ 2 2
KEM 2 2
DKE 0 2
TIT 2 0
ŠPO 2 2
SKUPAJ 25,5 25,5
8. b A B
SLJ 3,5 3,5
MAT 4 4
TJA 3 3
GUM 0 2
LUM 2 0
BIO 3 0
GEO 0 3
ZGO 2 2
FIZ 2 2
KEM 2 2
DKE 0 2
TIT 2 0
ŠPO 2 2
SKUPAJ 25,5 25,5
8. c A B
SLJ 3,5 3,5
MAT 4 4
TJA 3 3
GUM 0 2
LUM 2 0
BIO 3 0
GEO 0 3
ZGO 2 2
FIZ 2 2
KEM 2 2
DKE 0 2
TIT 2 0
ŠPO 2 2
SKUPAJ 25,5 25,5
9. a A B
SLJ 4,5 4,5
MAT 4 4
TJA 3 3
GUM 2 0
LUM 0 2
GEO 2 2
ZGO 2 2
FIZ 2 2
KEM 2 2
BIO 2 2
ŠPO 2 2
SKUPAJ 25,5 25,5
9. b A B
SLJ 4,5 4,5
MAT 4 4
TJA 3 3
GUM 2 0
LUM 0 2
GEO 2 2
ZGO 2 2
FIZ 2 2
KEM 2 2
BIO 2 2
ŠPO 2 2
SKUPAJ 25,5 25,5
9. c A B
SLJ 4,5 4,5
MAT 4 4
TJA 3 3
GUM 2 0
LUM 0 2
GEO 2 2
ZGO 2 2
FIZ 2 2
KEM 2 2
BIO 2 2
ŠPO 2 2
SKUPAJ 25,5 25,5

Fleksibilno smo načrtovali v okviru letnih učnih priprav in bomo izvajali pouk občasno pri določenih predmetih tudi v ostalih razredih glede na značilnosti in potrebe posameznega učnega sklopa.

 
 
 
Dostopnost