Govorilne ure

GOVORILNE URE IN RODITELJSKI SESTANKI

Šolsko leto 2018/2019

Mesec
1. – 4. r.
5. – 9. r. in OŠPP
SEPTEMBER
4. (1. r.), 11. (2. – 4. r.) – 1. RS 13. – 1. RS
OKTOBER
23. – GU 25. – GU
NOVEMBER
individualne dopoldanske govorilne ure
DECEMBER
11. – GU 13. – GU
JANUAR
29. – 2. RS + GU 31. – 2. RS + GU
FEBRUAR
individualne dopoldanske govorilne ure
MAREC
26. – GU 28. – GU
APRIL
individualne dopoldanske govorilne ure
MAJ
21. – GU 23. – GU
JUNIJ
individualne dopoldanske govorilne ure
URA
OŠ in NIS: 17.00 – 18.30
PPVI: 15.00 – 16.30

Popoldanske GU so skupne ali individualne. Termini dopoldanskih individualnih GU bodo od oktobra naprej vsak teden. Zaradi sprememb urnika so možne tudi spremembe urnika dopoldanskih GU, zato starši spremljajte spremembe preko informacij na šolski spletni strani.

RAZPORED INDIVIDUALNIH DOPOLDANSKIH GU ZA STARŠE

UČITELJ DAN URA
Adamič Zlatka
 četrtek 11.20 – 12.05
Antolič Dušan  četrtek 12.00 – 12.45
Benko Mataj Silvia  torek 12.10 – 12.55
Berčan Maša  četrtek  9.20 – 10.00
Bokal Nina  četrtek  8.30 – 9.15
Bonifer Karmen  četrtek  9.20 – 10.05
Bratovčak Tea  četrtek 11.10 – 11.55
Bučar Marija  ponedeljek 10.30 – 11.15
Burja Suban Andreja  po dogovoru
Čampa Tina  sreda 12.10 – 12.55
Čampelj Eva  po dogovoru
Čovran Mirjam  torek  8.20 – 9.05
Dornik Aljoša  po dogovoru
Dremelj Katarina  torek  11.20 – 12.05
Drole Ivo  sreda  8.30 – 9.15
Erjavec Tjaša  petek  9.20 – 10.05
Flisar Barbara  četrtek  9.20 – 10.05
Gajski Petra  po dogovoru
Grmšek Tea  petek  11.10 – 11.55
Grum Petra  torek  12.00 – 12.45
Gumzej Petra  po dogovoru
Hegler Jelka  ponedeljek  10.30 – 11.15
Hrovat Matejka  sreda  9.10 – 9.55
Jakopič Tina  petek  12.10 – 12.55
Jenko Ana  torek  7.40 – 8.25
Jeraj Urška  četrtek  12.10 – 12.55
Jeromen Vesna  ponedeljek  10.30 – 11.15
Jevšenak Sabina  torek  8.30 – 9.15
Jušić Sanita  sreda  11.20 – 12.05
Kalan Jasna  torek  12.10 – 12.55
Kališnik Petra  po dogovoru
Kastelic Matej  sreda  12.10 – 12.55
Kastelic Špela  petek  9.20 – 10.05
Kavčič Maja  torek  10.30 – 11.15
Kavšek Sabina  torek  11.20 – 12.05
Kocjan Vesna  ponedeljek  10.30 – 11.15
Kolbl Marjetka  torek  10.30 – 11.15
Koščak Romana  četrtek  10.30 – 11.15
Kovačec Emil  petek  10.30 – 11.15
Kovačec Marin Ksenija  ponedeljek  9.10 – 9.55
Krašovec Katja
Kristić Nina  sreda  10.30 – 11.15
Križman Žužek Majda  sreda  9.20 – 10.05
Leban Zaletelj Erika  ponedeljek  11.20 – 12.05
Lohkar Alenka  petek  7.30 – 8.15
UČITELJ DAN URA
Lulić Urška  petek  9.20 – 10.05
Martinec Matija  četrtek  9.20 – 10.05
Pirc Damir  torek  10.30 – 11.15
Planinšek Sabina  torek  10.30 – 11.15
Podvršič Marija  ponedeljek  12.00 – 12.45
Pograjec Rus Karmen  sreda  12.10 – 12.55
Pokupec Valentina  torek  10.30 – 11.15
Poplas Maruša  torek  9.20 – 10.05
Potokar Blatnik Ana  četrtek  10.30 – 11.15
Potokar Marko  ponedeljek  9.20 – 10.05
Prelogar Maša  četrtek  12.10 – 12.55
Rjavec Monika  petek 10.30 – 11.15
Rogale Kovačević Jožica  četrtek  10.30 – 11.15
Rojc Romana  sreda  10.30 – 11.15
Skubic Petra  torek  10.30 – 11.15
Svetin Anja  četrtek  12.00 – 13.00
Šešerko Tina  sreda  10.00 – 11.00
Škerjanec Maja  sreda  8.30 – 9.15
Škerlj Amalija  torek  11.00 – 12.00
Škulj Brigita  ponedeljek  11.20 – 12.05
Šteh Urška  torek  11.20 – 12.05
Švarc Fajdiga Barbara  četrtek  9.20 – 10.05
Tavčar Helena  ponedeljek  9.20 – 10.05
Trdin Petra  ponedeljek  7.40 – 8.25
Umek Repovž Polona  ponedeljek  12.05 – 12.55
Vičič Tanja  torek  10.30 – 11.15
Vidic Veronika  torek  11.10 – 11.55
Vodušek Blažka  torek  11.20 – 12.05
Zajc Jana  petek 10.30 – 11.15
Zajc Kalar Maja  ponedeljek  9.20 – 10.05
Zupan Valči  sreda  12.00 – 13.00
Zupančič Marta  torek  9.20 – 10.05
Zupančič Mateja  ponedeljek  10.30 – 11.15
Žitnik Ksenija  četrtek  10.30 – 11.15
Železnik Boštjan  ponedeljek   12.10 – 12.55