Govorilne ure in roditeljski sestanki

Šolsko leto 2019/2020

Mesec
1. – 4. r. in POŠ Polica
5. – 9. r. in OŠPP
SEPTEMBER
3. (1. razred), 10. (2. – 4. razred) – 1. RS
5. (1. – 5. razred POŠ Polica)
*3. c ima 1. RS 5. 9. 2019
*2. c ima 1. RS 17. 9. 2019
12. – 1. RS
OKTOBER
22. – GU 24. – GU
NOVEMBER
individualne dopoldanske govorilne ure
DECEMBER
10. – GU 12. – GU
JANUAR
individualne dopoldanske govorilne ure 5. a, 5. b, 5. c, 5. p in OŠPP – 2. RS 30. 1. 2020
FEBRUAR
      4. 2. 2020 – 2. RS 6. 2. 2020 – 2. RS
MAREC
24. – GU 26. – GU
APRIL
individualne dopoldanske govorilne ure
MAJ
19. – GU 21. – GU
JUNIJ
individualne dopoldanske govorilne ure
URA
OŠ in NIS: 17.00 – 18.30
PPVI: 15.00 – 16.30

Popoldanske GU so skupne ali individualne. Termini dopoldanskih individualnih GU bodo od oktobra naprej vsak teden. Zaradi sprememb urnika so možne tudi spremembe urnika dopoldanskih GU, zato starši spremljajte spremembe preko informacij na šolski spletni strani.

RAZPORED INDIVIDUALNIH DOPOLDANSKIH GU ZA STARŠE

UČITELJ DAN URA
Adamič Zlatka
 torek  9.20–10.05
Antolič Dušan  petek  10.20–11.05
(POŠ Polica)
Benko Mataj Silvia  petek  9.20–10.05
Berčan Maša  četrtek  11.20–12.05
Bokal Nina  petek  8.30–9.15
Bratovčak Tea  ponedeljek  11.10–11.55
(POŠ Polica)
Bučar Marija  ponedeljek  10.30–11.15
Burja Suban Andreja  po dogovoru
Ceglar Urša  torek  12.10–12.55
Centa Tanja  četrtek  12.10–12.55
Čakš Katja
(nad. Karmen Bonifer)
 petek  9.20–10.05
Čampa Tina  torek  10.20–11.05
(POŠ Polica)
Čovran Mirjam  torek  9.10–9.55
Černe Teja
(nad. Katjo Krašovec)
 torek  9.00–10.00
Dornik Aljoša  po dogovoru
Dremelj Katarina  sreda  9.20–10.05
Drmota Jakob  sreda  9.20–10.05
Erjavec Tjaša  sreda  12.10–12.55
Flisar Barbara  četrtek  9.20–10.05
Gajski Petra  po dogovoru
Grum Petra  sreda  12.00–12.45
(POŠ Polica)
Gumzej Petra  torek  10.30–11.15
Hegler Jelka  po dogovoru
Jakopič Tina  petek  12.10–12.55
Jeraj Urška  četrtek  10.30–11.15
Jeromen Vesna  torek  12.10–12.55
Jušić Sanita  ponedeljek  11.20–12.05
Kalan Jasna  torek  7.40–8.25
Kališnik Petra  po dogovoru
Kastelic Matej  petek  10.30–11.15
Kastelic Špelca  torek  10.30–11.15
Kavčič Maja  torek  10.30–11.15
Kavšek Sabina  torek  11.20–12.05
Kolbl Marjetka  ponedeljek  9.20–10.05
Kotar Natalija  po dogovoru
Kotar Silvestra  torek  9.20–10.05
Kovačec Emil  četrtek  10.30–11.15
Kovačec Marin Ksenija  sreda  9.10–9.55
(POŠ Polica)
Krašovec Katja
Kristić Nina  sreda  9.20–10.05
Križman Žužek Majda  torek  11.20–12.05
Leban Zaletelj Erika  torek  9.20–10.05
Lohkar Alenka  sreda  12.00–12.45
(POŠ Polica)
UČITELJ DAN URA
Vodopivec Katja (nad. Lulić Urško)  sreda  8.30-9.15
Martinec Matija  ponedeljek  10.30–11.15
Medved Nives  sreda  10.30–11.15
Mežan Martin  četrtek  12.10–12.55
Novak Kristina  torek  12.10–12.55
Pajk Lidija  ponedeljek  12.00–13.00
Planinšek Sabina  torek  9.20–10.00
Plavšić Petra  petek  10.30–11.15
Pograjec Rus Karmen  torek  11.20–12.05
Pokupec Valentina  torek  9.20–10.05
Poplas Maruša  sreda  10.30–11.15
Potokar Marko  petek  8.30–9.15
Rešeta Jana  po dogovoru
Rjavec Monika  petek  11.20–12.05
Rogale Kovačević Jožica  četrtek  12.10–12.55
Rojc Romana  torek  10.30–11.15
Seliškar Urša  ponedeljek  12.05-12.55
Skubic Petra  torek  12.10–12.55
Suhadolnik Lucija  četrtek  13.50–14.35
Svetin Anja  ponedeljek  12.10–12.55
Šešerko Tina  sreda  11.20–12.05
Škerjanec Maja  petek  8.30–9.15
Škerlj Amalija  četrtek  9.00–10.00
Škulj Brigita  ponedeljek  7.40–8.25
Šteh Urška  torek  8.30–9.15
Švarc Fajdiga Barbara  sreda  10.30–11.15
Tavčar Helena  torek  8.30–9.15
Tavčar Škof Živa
(nad. Boštjana Železnika)
 sreda  11.20–12.05
Učakar Katarina
(nad. Petro Trdin)
 ponedeljek  10.20–11.05
(POŠ Polica)
Umek Repovž Polona  po dogovoru
Usenik Nina  sreda  10.20–11.05
(POŠ Polica)
Veit Tadeja  ponedeljek  9.15–10.00
Vičič Tanja  petek  9.20–10.05
Vidic Veronika  ponedeljek  12.00–12.45
(POŠ Polica)
Vodenik Vozelj Tanja  četrtek  11.20–12.05
Zajc Mojca  torek  9.20–10.05
Vodušek Blažka  torek  10.30–11.15
Zajc Kalar Marija Maja  petek  9.20–10.05
Zajec Maja
(nad. Koščak Romano)
 četrtek 10.30–11.15
Zgonc Andreja  po dogovoru
Zupančič Marta  torek  10.30–11.15
Zupančič Mateja  ponedeljek  10.30–11.15
Žitnik Ksenija  četrtek  12.10–12.55
Železnik Boštjan