Govorilne ure in roditeljski sestanki – šol. l. 2021/22

Šolsko leto 2021/2022

Mesec
1. – 4. r. in POŠ Polica
5. – 9. r. in OŠPP
SEPTEMBER
1. RS:
1. razred: 2. 9. ob 17.00,
2. razred: 7. 9. ob 17.00,
3. razred: 8. 9. ob 17.00,

4. razred:  8. 9. ob 17.15

POŠ Polica, 7. 9. 2021
2. razred ob 17.00,
3. razred ob 17.10,
4. razred ob 17.20,
5. razred ob 17.30

1. RS:
5. razred:
6. razred:
7. razred:
8. razred:
9. razred:

OŠPP: 9. 9. 2021 ob 17.15,

PPVI ob 16.00

OKTOBER
12. – GU na daljavo 14. – GU na daljavo
NOVEMBER
individualne dopoldanske govorilne ure
DECEMBER
30.11. – GU na daljavo 2.12. – GU na daljavo
JANUAR
individualne dopoldanske govorilne ure
FEBRUAR
      1. – 2. RS + GU na daljavo 3. – 2. RS + GU na daljavo
MAREC
8. – GU na daljavo 10. – GU na daljavo
APRIL
individualne dopoldanske govorilne ure
MAJ
10. – GU na daljavo 12. – GU na daljavo
JUNIJ
individualne dopoldanske govorilne ure
URA
OŠ in NIS: 17.00 – 18.30
PPVI: 16.00 – 17.30

Termini dopoldanskih individualnih GU bodo od oktobra naprej vsak teden. Zaradi sprememb urnika so možne tudi spremembe urnika dopoldanskih GU, zato starši spremljajte spremembe preko informacij na šolski spletni strani.

RAZPORED INDIVIDUALNIH DOPOLDANSKIH GU ZA STARŠE

UČITELJ DAN URA
Adamič Zlatka
Antolič Dušan
Benko Mataj Silvia
Berčan Maša
Bokal Nina
Bratovčak Tea
Bonifer Karmen
Bergant Urška
Burja Suban Andreja
Ceglar Urša
Centa Tanja
Čakš Bekanović Katja
Čampa Tina
Čerin Lea
Čovran Mirjam
Dornik Aljoša
Dremelj Katarina
Flisar Barbara
Grum Petra
Gumzej Petra
Hegler Jelka
Kalan Jasna
Kališnik Petra
Kastelic Matej
Kastelic Špelca
Kavčič Maja
Kavšek Sabina
Kolbl Marjetka
Komljanec Katja
Kotar Natalija
Kovačec Emil
Kovačec Marin Ksenija
Krašovec Katja
Kristić Nina
Leban Zaletelj Erika
Lekše Anja
Lohkar Alenka
Lulić Urška
UČITELJ DAN URA
Martinec Matija
Mežan Martin
Mišmaš Petra
Moičević Kristina
Murko Julija
Alenka Peteršič Nežmah
nad. Omahen Tjašo
Pergar Oriana
Planinšek Sabina
Plavšić Petra
Pograjec Rus Karmen
Požar Sabina
nad. Pokupec Valentina
Poplas Maruša
Potokar Marko
Rešeta Jana
Rjavec Monika
Rojc Romana
Skubic Petra
Svetin Anja
 (nad. Romano Koščak)
Šešerko Tina
Škerjanec Maja
Škerlj Amalija
Škulj Brigita
Škulj Nuša
Šteh Urška
Švarc Fajdiga Barbara
Tavčar Helena
Treven Lucija
Trofenik Maruša
Umek Repovž Polona
Usenik Nina
Vičič Tanja
Vidic Veronika
Vodopivec Katja
Zajc Mojca
Zajc Kalar Marija Maja
Zajec Maja
Zupančič Marta
Zupančič Mateja
Žitnik Ksenija
 
 
 
Dostopnost