Interesne dejavnosti na POŠ Polica

V ŠOLSKEM LETU 2016/2017

Interesna dejavnost Razred Mentor Dan Ura
Bralnje in pisanje 5. Veronika Vidic petek 12.50 – 13.35
Kolesarski krožek 5. Veronika Vidic maj, junij
Pevski zbor 1., 2. Tea Bratovčak torek 12.50 – 13.35
Pevski zbor 3., 4., 5. Tea Bratovčak sreda 12.50 – 13.35