Interesne dejavnosti na POŠ Polica

V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

Interesna dejavnost Razred Mentor Dan Ura
Angleška bralna značka 3. – 5. Majda Križman Žužek v okviru pouka
Bralna značka 1. – 4. razredničrke v okviru pouka
Bralna značka, eko bralna značka 5. Veronika Vidic
Branje in pisanje 5. Alenka Lohkar
Eko bralna značka Ksenija Kovačec Marin
Igre za leto in dan 1. – 3. Ksenija Kovačec Marin četrtek 13.10 – 13.55
Otroški pevski zbor 1. – 3. Tea Bratovčak torek 13.10 – 13.55
Otroški pevski zbor 4., 5. Tea Bratovčak sreda 13.10 – 13.55
Pravljični krožek 1., 2. Marija Podvršič
Reciklažne delavnice 3., 4., 5. Katarina Učakar ponedeljek 13.10 – 13.55
Kolesarski krožek 5. Veronika Vidic