Interesne dejavnosti

V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

Interesne dejavnosti so namenjene sprostitvi in poglabljanju tistega področja, ki učence veseli. Učencem zapolnijo prosti čas glede na njihove sposobnosti in interese. Pomembno je, da izmed ponujenih dejavnosti učenci sami izberejo področje udejstvovanja, da izberejo vsaj eno dejavnost in da ne izberejo prevelikega števila dejavnosti.

Nekatere ID bodo potekale po urniku celo šolsko leto, druge pa strnjeno v posameznem obdobju. V primeru, da za določeno dejavnost ne bo dovolj prijav, je ne bomo organizirali. Z ID bomo pričeli 1. oktobra. Podrobnejše informacije o vsebinah ID, njihovih mentorjih in časovni razporeditvi vadbenih ur bodo dobili učenci pri razrednikih in na oglasnih deskah.

Interesna dejavnost Razred Mentor Dan, ura
ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA 3. – 4. Majda Križman Žužek sreda, 0. ura
BIOLOŠKI KROŽEK 8., 9. Sabina Planinšek po dogovoru
BRALNA ZNAČKA 4., 5. Polona Umek Repovž torek, 13.50 – 14.35
BRALNA ZNAČKA 6., 7. Katarina Dremelj ponedeljek, 6. ura oz. po dogovoru
BRALNA ZNAČKA 8., 9. Katarina Dremelj četrtek, 6. ura oz. po dogovoru
ČEBELJE USTVARJALNICE 1. – 3. Ana Potokar Blatnik četrtek, 0. ura
DRAMSKI KROŽEK 3. – 4. Maruša Poplas petek, 7.35 – 8.20
EKO BRALNA ZNAČKA 1. – 5. Polona Umek Repovž po dogovoru
EKSPERIMENTI 6. – 9. Špelca Kastelic po dogovoru
FLL – First Lego League 6. – 9. po dogovoru z učenci
FOLKLORA 2. – 4., OŠPP Karmen Bonifer četrtek, 7.35 – 8.20
GEOGRAFSKI KROŽEK 7. – 9. Zlatka Adamič po dogovoru
GLEDALIŠKI KROŽEK 6. – 9. Mateja Zupančič po dogovoru
HITRO TIPKANJE 6. – 9. Sabina Kavšek
IGRANJE NA ORFFOVE INŠTRUMENTE 4. – 5. Erika Leban Zaletelj po dogovoru
IGRE ZA LETO IN DAN 1. – 3. Ana Jenko
IZMENJAVA FRANCIJA – SLOVENIJA 8., 9. Sabina Kavšek po dogovoru
KEMIJSKI KROŽEK 8., 9. Tanja Vičič petek, 0. ura
KITAJSKI JEZIK IN KULTURA 4. – 6. Romana Ana Duša
KITAJSKI JEZIK IN KULTURA 7. – 9. Romana Ana Duša
KOLESARSKI KROŽEK 5. Barbara Flisar,
Ksenija Žitnik,
Barbara Flisar,
Veronika Vidic
september, oktober 2017
KRESNIČKA 4. – 5. Erika Leban Zaletelj po dogovoru
LIKOVNI KROŽEK 5. – 9. Urška Jeraj ponedeljek, 7. ura
LOGIKA, LOGIČNA POŠAST 8., 9. Špelca Kastelic po dogovoru
LUTKE 6. – 9. Marjetka Kolbl ponedeljek ali torek, 0. ura
MATEMATIČNE DELAVNICA 4. – 5. Vesna Jeromen ponedeljek, 0. ura
MED DVEMA OGNJEMA 5., 6. Urška Lulić
MLADI IN DENAR 7. – 9. Barbara Švarc Fajdiga po dogovoru
MLADINSKI PEVSKI ZBOR 4., 5. Maja Kavčič
MLADINSKI PEVSKI ZBOR 6. – 9. Emil Kovačec
MODELARSKI KROŽEK 6. – 9. Matej Kastelic petek, 6. in 7. ura
NAMIZNI TENIS 7. – 9. Monika Rjavec
NARAVOSLOVNI KROŽEK 6., 7. Marjetka Kolbl po dogovoru
NEMŠČINA Z ZAJČKOM PETROM 2. – 3. Silvia Benko Mataj četrtek, 7. ura
NEMŠKA BRALNA ZNAČKA 4. – 9. Valentina Pokupec v sklopu pouka
NOVINARSKO DOPISOVALNI KROŽEK 3. – 5. Majda Križman Žužek ponedeljek, 6. ura
ODBOJKA 1. – 5. zunanji izvajalec
ORIGAMI 1. – 3. Ana Potokar Blatnik sreda, 0. ura
ORKESTER 5. – 9. Urška Jeraj,
Vesna Jeromen
OTROŠKI PARLAMENT 1. – 5.
OTROŠKI PEVSKI ZBOR 1. Maja Kavčič ponedeljek, 0. ura
OTROŠKI PEVSKI ZBOR 2. Maja Kavčič petek, 0. ura
OTROŠKI PEVSKI ZBOR 3. Maja Kavčič torek, 0. ura
PRAVLJIČNI KROŽEK 1. Jasna Kalan torek, 0. ura
PRVA POMOČ 5. – 9. Petra Trdin,
Andreja Burja
torek, 0. ura
RAČUNALNIŠKI BOBER 3. – 6. Petra Gumzej torek, 0. ura
RAČUNALNIŠKI KOTIČEK 2. Romana Koščak ponedeljek, 0. ura
RAZISKOVALCI 4. – 5. Vesna Jeromen (občasno) sreda, 0. ura
ROČNA DELA 4. – 5. Romana Koščak torek, 0. ura
ROČNA DELA 6. – 9. Marjetka Kolbl ponedeljek ali torek, 0. ura
SKUPNOST UČENCEV 1. – 5. Urška Lulić po dogovoru
SKUPNOST UČENCEV 6. – 9. Marjetka Kolbl (občasno) torek, 6. ura
ŠAH 2. – 4. Barbara Flisar torek, 0. ura
ŠOLSKI VRT 3. Helena Tavčar po dogovoru
ŠOLSKI BAND 6. – 9. Aljoša Dornik po dogovoru
ŠOLSKI ČASOPIS 6. – 9. Sabina Jevšenak po dogovoru
ŠOLSKI RADIO 6. – 9. Sabina Jevšenak po dogovoru
ŠPANŠČINA 4. – 5. Tina Čampa
ŠPANŠČINA 7. – 9. Lucija Suhadolnik po dogovoru
ŠPORTNE URICE 1. Petra Trdin četrtek, 0. ura
T-Ball 4., 5. Barbara Flisar petek, 0. ura
USTVARJALNE DELAVNICE 5. Aljoša Dornik
VESELA ŠOLA 4. – 6. Valentina Pokupec torek, 7. ura
VESELA ŠOLA 4. – 9. Valentina Pokupec petek, 7. ura
ZABAVNA FIZIKA 8. Barbara Švarc Fajdiga  po dogovoru
ZABAVNA FIZIKA 9. Nina Bokal po dogovoru
ZABAVNO RAZISKOVANJE 3. Helena Tavčar četrtek, 7.35 – 8.20
ZGODOVINSKI KROŽEK 8., 9. Valentina Pokupec po dogovoru