Interesne dejavnosti

V ŠOLSKEM LETU 2016/2017

Interesne dejavnosti so namenjene sprostitvi in poglabljanu tistega področja, ki ga učenci z veseljem opravljajo. Zapolnile bodo prosti čas učencem po njihovih sposobnostih in interesih. Pomembno je, da izmed ponujenih dejavnosti učenci sami izberejo področje udejstvovanja, da izberejo vsaj eno dejavnost in da ne izberejo prevelikega števila dejavnosti.

Nekatere ID bodo potekale po urniku celo šolsko leto, druge pa strnjeno v posameznem obdobju. V primeru, da za določeno dejavnost ne bo dovolj prijav, je ne bomo organizirali. Z ID bomo pričeli 15. septembra. Podrobnejše informacije o vsebinah ID, njihovih mentorjih in časovni razporeditvi vadbenih ur bodo dobili učenci pri razrednikih in na oglasnih deskah.

Interesna dejavnost Razred Mentor Dan, ura
BRALNE URICE PO ANGLEŠKO 6. – 9. učiteljice angleščine po dogovoru
BIOLOŠKI KROŽEK 8., 9. Marjetka Kolbl, Sabina Planinšek torek, 13.00 – 13.45
BRALNA ZNAČKA 4., 5. Polona Umek Repovž
BRALNA ZNAČKA 6., 7. Sonja Psaltirov torek, 13.00 – 13.45
BRALNA ZNAČKA 8., 9. Katarina Dremelj petek, 7.40 – 8.25
DRAMSKI KROŽEK 1. – 3. Maruša Poplas četrtek, 13.50 – 14.35
EKO BRALNA ZNAČKA 1. – 9. Marjetka Kolbl po dogovoru
EKO KROŽEK 6. – 9. Barbara Švarc Fajdiga po dogovoru
EKSPERIMENTIRAM 6., 7. Špelca Kastelic
GEOGRAFSKI KROŽEK 7.  – 9. Zlatka Adamič po dogovoru
INSTRUMENTALNA SKUPINA 4., 5. Erika Leban Zaletelj sreda, 13.00 – 13.45
IZMENJAVA FRANCIJA – SLOVENIJA 8., 9. Sabina Kavšek sreda, 13.00 – 13.45
KOLESARSKI KROŽEK 5. Ksenija Žitnik, Barbara Flisar, Veronika Vidic po dogovoru
LIKOVNI KROŽEK 1. Martina Hegediš
LOGIKA 8., 9. Katja Kmetec strnjeno september in oktober
LUTKOVNI KROŽEK 6. – 9. Marjetka Kolbl petek, 7.40 – 8.25
MALE SIVE CELICE 7. Valentina Pokupec
MATEMATIČNE DELAVNICA 4., 5. Vesna Jeromen petek, 7.40 – 8.25
MLADINSKI PEVSKI ZBOR 4., 5. Maja Kavčič
MLADINSKI PEVSKI ZBOR 6. – 9. Emil Kovačec torek in četrtek, 13.00 – 13.45
MODELARSKI KROŽEK 6. – 9. Ivan Dović petek, 13.00 – 14.35
NEMŠKA BRALNA ZNAČKA 7. – 9. Valentina Pokupec
OTROŠKI PARLAMENT 1. – 9. Marjetka Kolbl po dogovoru
OTROŠKI PEVSKI ZBOR 1. Nina Štor torek, 7.40 – 8.25
OTROŠKI PEVSKI ZBOR 2., 3. Maja Kavčič torek, 7.40 – 8.25
RAČUNALNIŠKI BOBER 6. – 9. Petra Gumzej četrtek, 13.00 – 13.45
ROČNA DELA 6. – 9. Marjetka Kolbl ponedeljek, 7.40 – 8.25
SCENSKI KROŽEK 9. Martina Hegediš po dogovoru
SKUPNOST UČENCEV 1. – 5. Urška Ratajc po dogovoru
SKUPNOST UČENCEV 6. – 9. Marjetka Kolbl po dogovoru
SOCIALNO VEŠČINE 6. – 9. Petra Kališnik
ŠOLSKI BAND 6. – 8. Aljoša Dornik
ŠPORTNE URICE 1. Maruša Poplas torek, 7.40 – 8.25
UČENJE SLEPEGA TIPKANJA 6. – 9. Sabina Kavšek ponedeljek, 13.00 – 13.45
USTVARJALNE DELAVNICE 3. – 5. Majda Križman Žužek
VESELA ŠOLA 4. – 9. Valentina Pokupec
ZABAVNA FIZIKA 8. Barbara Švarc Fajdiga
ZABAVNA FIZIKA 9. Špelca Kastelic
ZABAVNO RAZISKOVANJE 1. Helena Tavčar petek, 7.40 – 8.25
ZGODOVINSKI KROŽEK 8., 9. Katarina Dremelj, Valentina Pokupec