Interesne dejavnosti

V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

Interesne dejavnosti so namenjene sprostitvi in poglabljanu tistega področja, ki ga učenci z veseljem opravljajo. Zapolnile bodo prosti čas učencem po njihovih sposobnostih in interesih. Pomembno je, da izmed ponujenih dejavnosti učenci sami izberejo področje udejstvovanja, da izberejo vsaj eno dejavnost in da ne izberejo prevelikega števila dejavnosti.

Nekatere ID bodo potekale po urniku celo šolsko leto, druge pa strnjeno v posameznem obdobju. V primeru, da za določeno dejavnost ne bo dovolj prijav, je ne bomo organizirali. Z večino ID bomo pričeli 15. septembra. Podrobnejše informacije o vsebinah ID, njihovih mentorjih in časovni razporeditvi vadbenih ur bodo dobili učenci pri razrednikih in na oglasnih deskah.

Interesna dejavnost Razred Mentor Dan, ura
ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA 4. – 9. Sabina Kavšek po dogovoru z učenci
BIOLOŠKI KROŽEK 8., 9. Sabina Planinšek po dogovoru
BRALNA ZNAČKA 1. – 3. Razredniki + Polona Umek Repovž po dogovoru
BRALNA ZNAČKA 4., 5. Polona Umek Repovž torek, 13.00 – 13.45
BRALNA ZNAČKA 6., 7.
BRALNA ZNAČKA 8., 9. Katarina Dremelj po dogovoru z učenci
DEUTCH MIT HANS HASE
– krožek Nemščina z zajčkom Petrom
1. – 3. Valentina Pokupec po dogovoru
DRAMSKI KROŽEK 2., 3. Maruša Poplas četrtek, 7.40 – 8.25
EKSPERIMENTI 6., 7. Špelca Kastelic petek, 7.40 – 8.25
FLAVTICE 3. -5. Andreja Zupančič ponedeljek, 7.35 – 8.20
FLL – First Lego Language 6. – 9. Ivan Dović, Marjetka Kolbl, Katja Kmetec petek, 13.00 – 14.35
GEOGRAFSKI KROŽEK 7. – 9. Zlatka Adamič po dogovoru
GLEDALIŠKI KROŽEK 7. – 9. Mateja Zupančič po dogovoru
GREMO NA SPREHOD 3. Matija Martinec, Urša Ceglar četrtek, 13.30 – 15.00
na vsakih 14 dni
INSTRUMENTALNA SKUPINA 6. Erika Leban Zaletelj petek, 7.40 – 8.25
IZMENJAVA FRANCIJA – SLOVENIJA 8., 9. Sabina Kavšek, Mateja Zupančič po dogovoru
KEMIJSKI KROŽEK 8., 9. Tanja Vičič petek, 13.00 – 13.45
KOLESARSKI KROŽEK 5. Ksenija Žitnik, Barbara Flisar, Veronika Vidic september, oktober 2017
KROŽEK USTVARJALNEGA RAZMIŠLJANJA 4., 5. Urška Rakar sreda, 7.25 – 8.25
LIKOVNI KROŽEK 6. – 9. Urška Jeraj po dogovoru
LOGIKA 6. – 9. Katja Kmetec strnjeno september in oktober
LUTKOVNI KROŽEK 6. – 9. Marjetka Kolbl petek, 7.40 – 8.25
MALE SIVE CELICE 6. – 8. Andreja Zupančič april do junij
MATEMATIČNE DELAVNICA 4., 5. Vesna Jeromen ponedeljek, 7.40 – 8.25
MED DVEMA OGNJEMA 5., 6. Urška Ratajc torek, 7.40 – 8.25
MLADI IN DENAR 7. – 9. Barbara Švarc Fajdiga torek, 7.40 – 8.25
MLADINSKI PEVSKI ZBOR 4., 5. Darja Buh / Mojca Zajc torek, 13.00 – 13.45
MLADINSKI PEVSKI ZBOR 6. – 9. Emil Kovačec sreda, 13.00 – 13.45
MODELARSKI KROŽEK 6. – 9. Ivan Dović petek, 13.00 – 14.35
NARAVOSLOVNI KROŽEK 6., 7. Marjetka Kolbl po dogovoru
NEMŠKA BRALNA ZNAČKA Valentina Pokupec po dogovoru
ODBOJKA 7. – 9. Monika Rjavec petek, 13.00 – 13.45
OSNOVE RAČUNALNIŠTVA 4. Vesna Jeromen četrtek, 7.40 – 8.25
OTROŠKI PARLAMENT 1. – 5. Urška Ratajc 2-krat letno
OTROŠKI PEVSKI ZBOR 1. Darja Buh / Mojca Zajc ponedeljek, 7.35 – 8.20
OTROŠKI PEVSKI ZBOR 2. Nina Usenik ponedeljek, 7.40 – 8.25
OTROŠKI PEVSKI ZBOR 3. Nina Usenik torek, 7.40 – 8.25
PRVA POMOČ 5. – 9. Petra Trdin, Andreja Burja torek, 7.40 – 8.25
RAČUNALNIŠKI BOBER 4. – 7. Petra Gumzej petek, 7.40 – 8.25
ROČNA DELA 3. Urška Špoaremblek četrtek, 7.40 – 8.25
ROČNA DELA 6. – 9. Marjetka Kolbl ponedeljek, 7.40 – 8.25
SCENSKI KROŽEK 9. Urška Jeraj strnjeno v juniju
SKUPNOST UČENCEV 1. – 5. Urška Ratajc po dogovoru
SKUPNOST UČENCEV 6. – 9. Marjetka Kolbl po dogovoru
ŠAH 2. – 4. Barbara Flisar predura
ŠOLSKI UŽITNI VRT 2. Helena Tavčar po dogovoru
ŠOLSKA MEDIACIJA 6. – 9. Andreja Burja, Petra Kališnik
ŠOLSKI BAND 6. – 9. Aljoša Dornik po dogovoru
ŠOLSKI ČASOPIS 6. – 9. Sabina Jevšenak po dogovoru
ŠOLSKI RADIO 6. – 9. Sabina Jevšenak po dogovoru
ŠPORTNE URICE 1., 2. Petra Trdin, Maruša Poplas ponedeljek, 7.35 – 8.20
T-Ball 4., 5. Barbara Flisar predura
UČENJE SLEPEGA TIPKANJA 6. – 9. Sabina Kavšek po dogovoru
USTVARJALNI KROŽEK 1., 2. Urška Ceglar sreda, 7.35 – 8.20
USTVARJALNO RAZMIŠLJANJE 3. – 5. Urška Rakar sreda, 7.35 – 8.20
VESELA ŠOLA 4. – 9. Valentina Pokupec torek, 13.50 – 14.35
ZABAVNA FIZIKA 8. Špelca Kastelic ponedeljek, 13.00 – 13.45
ZABAVNA FIZIKA 9. Barbara Švarc Fajdiga sreda, 7.40 – 8.25
ZABAVNO RAZISKOVANJE 3. Helena Tavčar četrtek, 7.35 – 8.20
ZGODOVINSKI KROŽEK 8., 9. Valentina Pokupec petek, 13.50 – 14.35