Kadrovska zasedba

Spoštovani starši!

Prosimo vas, da e-naslove strokovnih delavcev na šoli uporabljate le za nujne informacije ali obvestila in ne za dopisovanje o problematiki vašega otroka. Tem vsebinam so namenjene govorilne ure in individualni razgovori. Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

Ravnateljica: Špelca Podgoršek Pirc

Učitelji:

Vodilni delavci Ime in priimek Telefon E-naslov
Ravnateljica Špelca Podgoršek Pirc 786-68-72 spela.podgorsek-pirc(at)guest.arnes.si
Pomočnica ravnateljice Barbara Flisar 786-68-73 barbara.flisar(at)os-brinje.si
Pomočnica ravnateljice Petra Gumzej 786-68-73 petra.gumzej(at)os-brinje.si

Svetovalni in strokovni delavci Ime in priimek Telefon E-naslov
Psiholog Aljoša Dornik 786-68-79 aljosa.dornik(at)os-brinje.si
Socialna delavka Andreja Burja Suban 786-68-79 andreja.burja-suban(at)os-brinje.si
Pedagoginja Tina Šešerko 786-68-78 tina.seserko(at)os-brinje.si
Petra Kališnik 786-68-78 petra.kalisnik(at)os-brinje.si
Klavdija Kresnik   klavdija.kresnik(at)os-brinje.si
Učiteljice za DSP Silvia Benko Mataj 786-68-83 silvia.benko-mataj(at)os-brinje.si
Maša Berčan   masa.bercan(at)os-brinje.si
Lea Čerin 786-68-83 lea.cerin(at)os-brinje.si
Sara Košir   sara.kosir(at)os-brinje.si
Karmen Pograjec Rus 786-68-83 karmen.pograjec-rus(at)os-brinje.si
Knjižničarke Polona Umek Repovž 786-68-80 polona.umek-repovz(at)os-brinje.si
Nuša Škulj   nusa.skulj(at)os-brinje.si
Maja Zajec   maja.zajec(at)os-brinje.si
Računalničarka Katja Rašl   katja.rasl(at)os-brinje.si
Vodja šolske prehrane Sabina Planinšek 786-68-76 sabina.planinsek(at)os-brinje.si
Rajko Pečan   rajko.pecan(at)os-brinje.si
Varuhinje v PPVI Manca Perko    
Vesna Glavič    
Anica Kunavar    
Spremljevalke učencev Barbara Novina    
Eva Koritnik    
Marjana Godeša    

Računovodsko administrativni delavci Ime in priimek Telefon E-naslov
Računovodstvo Irena Kozlevčar 786-68-75 irena.kozlevcar(at)os-brinje.si
Tajništvo Ivana Pavlič 786-68-70 ivana.pavlic(at)os-brinje.si
Anja Korošec anja.korosec(at)os-brinje.si
Obračun prehrane Mojca Omahen 786-68-74 prehrana.brinje(at)guest.arnes.si

Tehnični delavci Ime in priimek Telefon E-naslov
Kuhinja Vesna Steklačič (vodja kuhinje) 786-68-81 vesna.steklacic(at)os-brinje.si
  Roman Adamič    
  Irena Garbas    
  Jelka Kastelic    
  Marta Pavlin    
  Marija Potočar    
  Anđa Pažin (Polica)    
  Paša Smajič    
Čiščenje Valentina Grabnar    
  Anđa Grgić (Polica)    
  Raba Istogu    
  Marija Rus    
  Rafael Ziherl    
  Tončka Tominec    
Hišnik Franci Zajec    
  Niko Dobrovoljc    
  Franc Smrekar (Polica)    
 

RAZREDNA STOPNJA

 
Ime in priimek Razrednik/Poučuje Učilnica E-naslov
Tanja Centa 1. a 18 tanja.centa(at)os-brinje.si
Nuša Kirn
(nad. Petro Skubic)
2. strok. del. v 1. a 18 nusa.kirn(at)os-brinje.si
Urška Pirc 1. b 17 urska.pirc(at)os-brinje.si
Maruša Trofenik 2. strok. del. v 1. b 17 marusa.trofenik(at)os-brinje.si
Petra Grum 1. c 16 petra.grum(at)os-brinje.si
Helena Urbančič 2. strok. del. v 1. c 16 helena.urbancic(at)os-brinje.si
Helena Tavčar 2. a DE 1 helena.tavcar(at)os-brinje.si
Maja Kavčič 2. b DE 2 maja.kavcic(at)os-brinje.si
Urša Ceglar 2. c DE 3 ursa.ceglar(at)os-brinje.si
Maruša Poplas 3. a 38 marusa.poplas(at)os-brinje.si
Špela Rebolj 3. b 1 spela.rebolj(at)os-brinje.si
Nives Čuček 3. c 2 nives.cucek(at)os-brinje.si
Karmen Bonifer 4. a 3 karmen.bonifer(at)os-brinje.si
Katja Čakš Bekanović 4. b 4 katja.caks(at)os-brinje.si
Matija Martinec 5. a 39 matija.martinec(at)os-brinje.si
Katja Vodopivec 5. b 47b katja.vodopivec(at)os-brinje.si
Erika Leban Zaletelj 5. c 5 erika.leban-zaletelj(at)os-brinje.si
Barbara Flisar DRU (5. a, 5. b)   barbara.flisar(at)os-brinje.si
Ana Gruden ŠPO (5. c)   ana.gruden(at)os-brinje.si
Petra Kos TJA (2., 3. r.)   petra.kos(at)os-brinje.si
Nina Kristić TJA (1., 4., 5. r.)   nina.kristic(at)os-brinje.si
 

PREDMETNA STOPNJA

 
Ime in Priimek Predmet Razrednik Učilnica E-naslov
Valentina Pokupec ZGO, IP NI1, IP NI2 6. a 35 valentina.pokupec(at)guest.arnes.si
Urška Bergant LUM, IP LS, NUM 6. b 44 urska.bergant(at)os-brinje.si
Julija Murko MAT, IP DIP, IP ZVE 6. c 30 julija.murko(at)os-brinje.si
Maja Zajec SLJ 6. d 6 maja.zajec(at)os-brinje.si
Martin Mežan ŠPO, IŠP-n, IŠP-k 7. a 45 martin.mezan(at)os-brinje.si
Marjetka Kolbl
(nad. Maja Škerjanec)
(ŠPO, IP ŠZZ) 7. b 9 marjeta.kolbl(at)os-brinje.si
(maja.skerjanec(at)os-brinje.si)
Romana Rojc MAT 7. c 32 romana.rojc(at)os-brinje.si
Kristina Moičević SLJ, GEO 8. a 8 kristina.moicevic(at)os-brinje.si
Petra Plavšić TJA 8. b 36 petra.plavsic(at)os-brinje.si
Špelca Kastelic MAT, FIZ 8. c 31 spela.kastelic(at)os-brinje.si
Maja Zajc Kalar TJA, IP NI3 8. d 33 maja.zajc-kalar(at)os-brinje.si
Tanja Vićič KEM, GOS, IP POK, IP NPH 9. a 41 tanja.vicic(at)os-brinje.si
Sabina Kavšek TJA 9. b 34 sabina.kavsek(at)os-brinje.si
Monika Rjavec ŠPO, IP ŠSP, NŠP 9. c 7 monika.rjavec(at)os-brinje.si
Zlatka Adamič GEO /   zlatka.adamic(at)os-brinje.si
Dušan Antolič DKE /   dusan.antolic(at)os-brinje.si
Lucija Bajd NAR, KEM /   lucija.bajd@os-brinje.si
Silvia Benko Mataj N2N, DSP /   silvia.benko-mataj(at)os-brinje.si
Katarina Dremelj SLJ, ZGO /   katarina.dremelj(at)os-brinje.si
Tatjana Ilovar MAT /   tatjana.ilovar(at)os-brinje.si
Matej Kastelic FIZ, IP RGT, IP OGK /   matej.kastelic(at)os-brinje.si
Marjeta Kolbl NAR, GOS, IP SPH /   marjeta.kolbl(at)os-brinje.si
Emil Kovačec GUM, MPZ /   emil.kovacec(at)os-brinje.si
Marko Marković TIT /    
Ana Maria Mauhar TIT, IP OGU /   ana-maria.mauhar(at)os-brinje.si
Sabina Planinšek BIO, GOS, IP NPH /   sabina.planinsek(at)os-brinje.si
Marko Potokar ŠPO, IP ŠZZ, IP IŠP-o / 27 marko.potokar(at)os-brinje.si
Urška Popovič TJA /    
Katja Rašl NRA /   katja.rasl@os-brinje.si
Nuša Škulj SLJ /   nusa.skulj(at)os-brinje.si
Tadeja Veit IP IŠP-o /   tadeja.veit(at)os-brinje.si
Mateja Zupančič SLJ, TJA /   mateja.zupancic(at)os-brinje.si
 

PODALJŠANO BIVANJE

 
Ime in priimek Poučuje Učilnica E-naslov
Nuša Kirn, Martina Dominković OPB 1. a 18  
Maruša Trofenik, Martina Dominković OPB 1. b 17  
Helena Urbančič, Martina Dominković OPB 1. c 16  
Petra Kos, Barbara Tekavec OPB 2. a DE 1  
Vesna Bat, Barbara Tekavec OPB 2. b DE 2  
Barbara Tekavec OPB 2. c DE 3  
Ana Gruden OPB 3. a 38  
Sara Košir OPB 3. b 1  
Lucija Bajd OPB 3. c 2  
Petra Trdin OPB 4. a 3  
Urška Popovič OPB 4. b 4  
Petra Plavšič OPB 5. a, b, c 5  
 

PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA POLICA

 
Priimek in ime Razrednik/Poučuje E-naslov
Nina Usenik 1. o nina.usenik(at)os-brinje.si
Mojca Zajc 1. p mojca.zajc(at)os-brinje.si
Urške Erdelji 2. strokovna delavka v 1. p  
Urška Lulić 2. o urska.lulic(at)os-brinje.si
Ksenija Kovačec Marin 2. p ksenija.kovacec(at)os-brinje.si
Alenka Lohkar 3. p alenka.lohkar(at)os-brinje.si
Romana Koščak 4. p romana.koscak(at)os-brinje.si
Ksenija Žitnik 5. p ksenija.zitnik(at)os-brinje.si
Urška Erdelji OPB1  
Veronika Vidic OPB2, NTE veronika.vidic(at)os-brinje.si
Laura Starič OPB3, NIT, DRU, LUM, GOS  
Dušan Antolič OPB4 dusan.antolic(at)os-brinje.si
Maša Ščavničar
(nad. Tino Čampa)
OPB5, TJA masa.scavnicar(at)os-brinje.si
 

OSNOVNA ŠOLA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

 
Priimek in ime Razrednik/Poučuje Učilnica E-naslov
Lidija Pajk PPVI I 11 lidija.pajk(at)os-brinje.si
Oriana Perger PPVI II 12 oriana.perger(at)os-brinje.si
Teja Černe PPVI III 13 teja.cerne(at)os-brinje.si
Amalija Škerlj PPVI III DEA amalija.skerlj(at)os-brinje.si
Nina Cvetko PPVI IV 42 nina.cvetko(at)os-brinje.si
Brigita Škulj NIS 1. + 3. 15 brigita.skulj(at)os-brinje.si
Tanja Vodenik Vozelj 2. strok. del. v 1. n, PB 15 tanja.vodenik-vozelj(at)os-brinje.si
Marta Zupančič NIS 4. + 5. DEA marta.zupancic(at)os-brinje.si
Špela Mlakar NIS 6. + 8. 56 spela.mlakar(at)os-brinje.si
Jelka Hegler NIS 7. 57 jelka.hegler(at)os-brinje.si
Urška Šteh NIS 9. 37 urska.steh(at)os-brinje.si
Maša Berčan DSP, SLJ   masa.bercan(at)os-brinje.si
Andreja Burja Suban PB   andreja.burja-suban(at)os-brinje.si
Martina Dominković LUM    
Sara Grahek PB    
Doroteja Mesarič PB   doroteja.mesaric(at)os-brinje.si
Aleša Premrl ŠPO, GUM, TIT, PB   alesa.premrl(at)os-brinje.si
Jana Rešeta NAR, TIT, PB   jana.reseta(at)os-brinje.si
Tadeja Veit ŠPO NIS + PPVI   tadeja.veit(at)os-brinje.si

 

 
 
 
Dostopnost