Obvezni izbirni predmeti – šol. l. 2020/21

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. Vsi izbirni predmeti se izvajajo po eno uro, z izjemo tujih jezikov, ki sta jim namenjeni v predmetniku po dve uri tedensko. Vsak učenec izbere dve uri izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši. Tisti učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo z javno veljavnim programom, so na predlog staršev lahko oproščeni sodelovanja pri teh predmetih. O oprostitvi odloči ravnateljica. Vsi izbirni predmeti so enakovredni ostalim predmetom in so ocenjeni številčno.

V šolskem letu 2020/21 izvajamo sledeče izbirne predmete:

Razred Izbirni predmet Izvajalec
7. LIKOVNO SNOVANJE 1 Urška Bergant
NEMŠČINA 1 Marija Maja Zajc Kalar
OBDELAVA GRADIV: LES Matej Kastelic
PLES Kristina Novak
RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI Matej Kastelic
SODOBNA PRIPRAVA HRANE Marjetka Kolbl
ŠPORT ZA SPROSTITEV Monika Rjavec, Kristina Novak
ŠOLSKO NOVINARSTVO Nuša Škulj
UREJANJE BESEDIL Julija Murko
8. DALJNOGLEDI IN PLANETI Špela Kastelic
FRANCOŠČINA 1 Maja Zajec
IZBRANI ŠPORT NOGOMET Marko Potokar
IZBRANI ŠPORT ODBOJKA Marko Potokar
LIKOVNO SNOVANJE 2 Urška Bergant
NEMŠČINA 2 Marija Maja Zajc Kalar
OBDELAVA GRADIV: UMETNE SNOVI Matej Kastelic
PLES Kristina Novak
POSKUSI V KEMIJI Tanja Vičič
RISANJE GEOMETRIJI IN TEHNIKI Matej Kastelic
SODOBNA PRIPRAVA HRANE Marjetka Kolbl
ŠOLSKO NOVINARSTVO Nuša Škulj
9. FRANCOŠČINA 1 Maja Zajec
LIKOVNO SNOVANJE 3 Urška Bergant
MATEMATIČNE DELAVNICE 9 Bokal Nina
NEMŠČINA 3 Marija Maja Zajc Kalar
OBDELAVA GRADIV: KOVINE Matej Kastelic
PLES Kristina Novak
POSKUSI V KEMIJI Tanja Vičič
RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI Matej Kastelic
SONCE, LUNA, ZEMLJA Špela Kastelic
ŠOLSKO NOVINARSTVO Nuša Škulj
ŠPORT ZA ZDRAVJE Monika Rjavec, Kristina Novak

V POŠPP z nižjim izobrazbenim standardom glede na število učencev in njihov interes izvajamo štiri izbirne predmete, in sicer: multimedija, obdelava gradiv les, šport za sprostitev in urejanje besedil.

 
 
 
Dostopnost