Organizacija

OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE


Število učencev in oddelkov

ODDELKI
36 + 11 skupin PB


UČENCI
709


ZAPOSLENI
94


MATIČNA ŠOLA

POŠPP

POŠ POLICA

Št. odd./ učencev
1.- 5. r. 13 / 302
6 – 9. r. 11 / 259
SKUPAJ 24 / 561

Začetek pouka
7.40
8.30
podaljšano bivanje:
12.05 – 16.35
jutranje varstvo:
6.30 – 8.30
jutranje varstvo učencev
3. do 5. razreda:
7.30 – 8.30

Št. odd./ učencev
PPVI 4 / 21
NIS 3 / 28
SKUPAJ 7 / 49

Začetek pouka
NIS 8.30
PPVI 8.00
podaljšano bivanje:
12.05 – 16.35
jutranje varstvo:
/
jutranje varstvo vozačev:
8.00 – 8.30

Št. odd. / učencev

5 / 99

Začetek pouka
7.30
8.20
podaljšano bivanje:
11.55 – 16.45
jutranje varstvo:
6.10 – 8.10
jutranje varstvo vozačev:
7.10 – 8.20

popoldansko varstvo vozačev:
od konca pouka do odhoda prvega avtobusa


Podatki o številu učencev in delavcev se nanašajo na dan 1. 9. 2015.