Prvi razred – POŠ Polica

Tedenski načrt dela

 

Z DRUGE STRANI VIDIM DRUGAČE

(14. 10. 2019 – 18. 10. 2019)

 

SLJ

Opis prostora

Slušno razčlenjevanje besed – končni zlog

Položaj bitij in predmetov

D. Zajc: Leteča hišica

Grafomotorične vaje: polkrožne črte

 

MAT

Orientacija v prostoru

Drevesni diagram

Štejemo do 5

 

SPO

Opazovanje in opisovanje predmetov

Z druge strani vidim drugače

Predmet gledamo iz različnih smeri

Osebni podatki, šolski prostori, delavci na šoli – Ocenjevanje znanja


GUM

Spoznajmo Orffova glasbila

Zaigrajmo z Orffovimi glasbili

 

ŠPO

Naravne oblike gibanja (hoja, plazenja, lazenja, valjanja, visenja, nošenja, kotaljenja, potiskanja) (Ocenjevanje znanja)

Žoge

Elementarne igre z žogo

 

LUM

Hišica iz papirja