Šola v naravi

V šolskem letu 2018/2019 bomo v okviru dodatnih programov izvedli:

Razred Vsebina Kraj Čas
1., 2. POŠ Polica Življenje v naravi CŠOD Lipa 8. – 10. 4. 2019
1. a, 1. b, 1. c Življenje v naravi CŠOD Fara 8. – 10. 4. 2019

2. a

2. b, 2. c

Življenje v naravi CŠOD Fara

3. – 5. 4. 2019

10. – 12. 4. 2019

3. POŠ Polica Življenje v naravi s plavalnim tečajem CŠOD Burja 3. – 7. 9. 2018
3. a, 3. b Življenje v naravi s plavalnim tečajem CŠOD Burja 10. – 14. 9. 2018
4. Letna šola v naravi VIRC Poreč 17. – 21. 6. 2019

5. a, 5. b

5. c, 5. p, 7. n

Zimska šola v naravi CŠOD Gorenje

4. – 8. 3. 2019

11. – 15. 3. 2019

6. b

6. a, 6. c

Življenje v naravi CŠOD Štrk

22. – 26. 10. 2018

19. – 23. 11. 2018

7. a, 7. b

7. c

Življenje v naravi CŠOD Rak

8. – 12. 4. 2019

15. – 19. 4. 2019

FLL Ustvarjalne delavnice CŠOD Burja 23. – 24. 11. 2018
Nadarjeni učenci Ustvarjalne delavnice CŠOD Burja 24. – 25. 5. 2019

Cena 3-dnevnega bivanja v CŠOD je 37,50 €, 5-dnevnega bivanja pa 65,30 € za učence od 1. do 6. razreda oz. 66,40 € za učence 7. – 9. razreda.

Starši bodo plačali še prevozne stroške in vstopnine za morebitne oglede ali delavnice, uporabo bazena (3. r.), smučarske karte (5. r.), izlet z ladjico (4. r.), stroške bivanja, dežurstva in stalne pripravljenosti strokovnih delavcev ter morebitne druge dogovorjene dodatne dejavnosti.