Šolski koledar

Pouk se prične v tem šolskem letu v četrtek, 1. septembra 2016, in se konča za učence 9. razreda v četrtek, 15. junija 2017, za učence od 1. do 8. razreda pa v petek, 23. junija 2017.

1. OCENJEVALNI OBDOBJI

1. OCENJEVALNO OBDOBJE: od 1. 9. 2016 do 31. 1. 2017
2. OCENJEVALNO OBDOBJE: od 1. 2. 2017 do 15. 6. 2017 (9. razred)
od 1. 2. 2017 do 23. 6. 2017 (1. – 8. razred)

Ob zaključku pouka učencem razdelimo spričevala. Učenci, ki jih takrat ni v šoli, lahko dvignejo spričevala v času od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 20. avgusta.

2. NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA ZA UČENCE 6. IN 9. RAZREDA

Redni rok:
4. 5. 2017: slovenščina
8. 5. 2017: matematika
10. 5. 2017: angleščina (6. r.); šport (9. r.)

Tretji predmet v 9. razredu je na naši šoli šport.

3. ROKI ZA PREDMETNE, RAZREDNE IN POPRAVNE IZPITE

16. 6. – 29. 6. 2017 1. rok za učence 9. razreda
26. 6. – 7. 7. 2017 1. rok za učence od 1. do 8. razreda
18. 8. – 31. 8. 2017 2. rok za učence od 1. do 9. razreda

4. ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU

3. 5. – 15. 6. 2017 1. rok za učence 9. razreda
3. 5. – 23. 6. 2017 1. rok za učence od 1. do 8. razreda
18. 8. – 31. 8. 2017 2. rok za učence od 1. do 9. razreda

5. POČITNICE

JESENSKE:  ponedeljek – petek  31. 10. –   4. 11. 2016
NOVOLETNE:  nedelja – nedelja  25. 12. 2016 – 1. 1. 2017
ZIMSKE:  ponedeljek – petek  27. 2. – 3. 3. 2017
PRVOMAJSKE:  četrtek – torek  27. 4. in 2. 5. 2017
LETNE:  ponedeljek – četrtek  26. 6. – 31. 8. 2017

6. OSTALI PROSTI DNEVI in PRAZNIKI

31. 10. 2016  ponedeljek dan reformacije – prosto
1. 11. 2016  torek dan spomina na mrtve – prosto
25. 12. 2016  nedelja božič
26. 12. 2016  ponedeljek dan samostojnosti in enotnosti – prosto
1. 1. 2017  nedelja novo leto
8. 2. 2017  sreda Prešernov dan, slovenski kulturni praznik – prosto
10. 2. 2017  petek informativni dan – pouka prost dan za učence 9. r.
17. 4. 2017  ponedeljek velikonočni ponedeljek – prosto
27. 4. 2017  četrtek dan upora proti okupatorju – prosto
1. in 2. 5. 2017  ponedeljek – torek praznik dela – prosto
25. 6. 2017  nedelja dan državnosti