Šolski koledar 2018/19

Pouk se prične v tem šolskem letu v ponedeljek, 3. septembra 2018, in se konča za učence 9. razreda v petek, 14. junija 2019, za učence od 1. do 8. razreda pa v ponedeljek, 24. junija 2019.

1. OCENJEVALNI OBDOBJI

1. OCENJEVALNO OBDOBJE: od 3. 9. 2018 do 31. 1. 2019
2. OCENJEVALNO OBDOBJE: od 1. 2. 2019 do 14. 6. 2019 (9. razred)
od 1. 2. 2019 do 24. 6. 2019 (1. – 8. razred)

Ob zaključku pouka učencem razdelimo spričevala. Učenci, ki jih takrat ni v šoli, lahko dvignejo spričevala v času od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 20. avgusta tekočega leta.

2. NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA ZA UČENCE 6. IN 9. RAZREDA

7. 5. 2019: nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine
9. 5. 2019: nacionalno preverjanje znanja iz matematike
13. 5. 2019: nacionalno preverjanje znanja iz angleščina (6. r.); nacionalno preverjanje znanja iz angleščine (9. r.)

3. IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE

17. 6. – 1. 7. 2019 1. rok za učence 9. razreda
26. 6. – 9. 7. 2019 1. rok za učence od 1. do 8. razreda
29. 8. – 30. 8. 2019 2. rok za učence od 1. do 9. razreda

4. ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU

6. 5. – 14. 6. 2019 1. rok za učence 9. razreda
6. 5. – 24. 6. 2019 1. rok za učence od 1. do 8. razreda
19. 8. – 30. 8. 2019 2. rok za učence od 1. do 9. razreda

5. POČITNICE

JESENSKE:  29. 10. –   2. 11. 2018
NOVOLETNE:  25. 12. 2018 – 2. 1. 2019
ZIMSKE:  25. 2. – 1. 3. 2019
PRVOMAJSKE:  27. 4. – 2. 5. 2019
POLETNE:  26. 6. – 31. 8. 2019

6. DELOVNE SOBOTE

6. 10. 2018 pouk, nadomeščanje pouka prostega dne 24. 12. 2018 (namesto delovne sobote 29. 9., ko se skladno s Šolskim koledarjem 2018/2019 nadomešča 24. 12. – pouk se izvaja po ponedeljkovem urniku)
2. 2. 2019 pouk (v skladu z 2. odstavkom 4. člena pravilnika o šolskem koledarju)
11. 5. 2019 pouk, nadomeščanje pouka prostega dne 3. 5. 2019 (pouk se izvaja po petkovem urniku)

7. OSTALI PROSTI DNEVI IN PRAZNIKI

31. 10. 2018  sreda dan reformacije – prosto
1. 11. 2018  četrtek dan spomina na mrtve – prosto
24. 12. 2018  ponedeljek pouka prost dan (nadomeščanje v soboto, 6. 10. 2018)
25. 12. 2018  torek božič – prosto
26. 12. 2018  sreda dan samostojnosti in enotnosti – prosto
1. in 2. 1. 2019  torek, sreda novo leto – prosto
8. 2. 2019  petek Prešernov dan, slovenski kulturni praznik – prosto
15. in 16. 2. 2019  petek, sobota informativna dneva – pouka prost dan za učence 9. r.
22. 4. 2019  ponedeljek velikonočni ponedeljek – prosto
27. 4. 2019  sobota dan upora proti okupatorju – prosto
1. in 2. 5. 2019  sreda, četrtek praznik dela – prosto
3. 5. 2019  petek pouka prost dan (nadomeščanje v soboto, 11. 5. 2019)
25. 6. 2019  torek dan državnosti – prosto