Tekmovanja

Koledar tekmovanj v šolskem letu 2017/2018:

PODROČJE VODJA STOPNJA IN ČAS TEKMOVANJA
ŠOLSKO REGIJSKO DRŽAVNO
SLOVENŠČINA Mateja Zupančič 12. 12. 2017 24. 1. 2018 10. 3. 2018
MEHURČKI (slovenščina) Skubic, Čampa 6. 4. 2018  / /
ANGLEŠČINA (8. razred)  Mateja Zupančič
ANGLEŠČINA (9. razred)  Mateja Zupančič 15. 11.2017 18. 1. 2018 20. 3. 2018
NEMŠČINA  Valentina Pokupec 22. 11. 2017  / 13. 3. 2018
MATEMATIKA Romana Rojc Nina Bokal 15. 3. 2018  / 21. 4. 2018
LOGIKA Katja Kmetec 28. 9. 2017  / 21. 10. 2017
FIZIKA Barbara Švarc Fajdiga 6. 2. 2018 16. 3. 2018 14. 4. 2018
KEMIJA Tanja Vičič 15. 1. 2018  / 24. 3. 2018
BIOLOGIJA Sabina Planinšek 25. 10.2017  / 1.2. 2017
MLADI RAZISKOVALCI  Vesna Jeromen, Tanja Vičič 1 teden pred regijskim določijo naknadno maj 2018
GEOGRAFIJA Zlatka Adamič 16. 1. 2018 7. 3. 2018 13. 4. 2018
VESELA ŠOLA Valentina Pokupec 14. 3. 2018 11. 4. 2018
KRESNIČKA Helena Tavčar 6. 2. 2018
KAJ VEŠ O PROMETU
KONSTRUKTORSTVO IN OBDELAVE
LEGO FLL LIGA  Ivan Dović  / december  10. 3. 2018
LOGIČNA POŠAST Špelca Kastelic 4. 5. 2018  / 19. 5. 2018
ASTRONOMIJA Špelca Kastelic 7. 12. 2017  / 6. 1. 2018
ZGODOVINA Valentina Pokupec 5. 12. 2017 1. 2.  2018 17. 3. 2018
MALE SIVE CELICE
Z MIŠKO V SVET

Petra Gumzej,

Urška Šteh,

Jelka Hegler

RAČUNANJE JE IGRA Amalija Škerlj, Brigita Škulj, Jelka Hegler,
Srečanje gledaliških skupin

Urška Šteh,

Brigita Škulj,

Jelka Hegler