Urniki POŠ Polica

Šolsko leto 2016/17

1. razred

URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
0. DOP/DOD
1. SLJ GUM MAT SLJ SLJ
2. SLJ MAT SPO GUM SLJ
3. MAT SLJ ODS SPO LUM
4. SPO ŠPO ŠPO MAT LUM
5. N1A ŠPO N1A
6.

Razredničarka: Ksenija Kovačec Marin
2. učitelj: Alenka Lohkar
N1A: Vesna Fajdiga
OPB: Marija Podvršič

 

2. razred

URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
0.
1. SLJ ŠPO TJA LUM ŠPO
2. SLJ SLJ MAT LUM ŠPO
3. MAT SPO SLJ MAT SPO
4. TJA MAT GUM SLJ SLJ
5. DOP/DOD GUM SPO SLJ ODS
6.

Razredničarka: Tea Bratovčak
TJA: Vesna Fajdiga
OPB: Vesna Fajdiga

 

3. razred

URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
0.
1. SLJ MAT SPO LUM ŠPO
2. SLJ ŠPO MAT LUM ŠPO
3. MAT SLJ SLJ SLJ TJA
4. SPO ODS SLJ MAT SLJ
5. GUM TJA GUM SPO MAT
6.  DOD/DOP

Razredničarka: Matejka Hrovat
TJA: Vesna Fajdiga
OPB: Dušan Antolič

 

4. razred

URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
0. NRA DOP/DOD
1. SLJ ŠPO MAT LUM SLJ
2. SLJ ŠPO NIT LUM SLJ
3. MAT MAT TJA MAT MAT
4. DRU TJA DRU ŠPO NIT
5. NIT NŠP SLJ ODS GUM
6.

Razredničarka: Mirjam Čovran
TJA: Vesna Fajdiga
OPB: Alenka Lohkar

 

5. razred

URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
0. DRU MAT NRA GUM
1. SLJ ŠPO NIT DRU TJA
2. SLJ ŠPO NIT DRU NIT
3. GOS SLJ SLJ LUM MAT
4. GOS MAT TJA LUM SLJ
5. MAT NŠP ŠPO TJA ODS
6. DOP/DOD

Razredničarka: Veronika Vidic
TJA: Vesna Fajdiga
LUM: Marija Podvršič
GUM: Emil Kovačec
OPB: Alenka Lohkar