Urniki POŠ Polica

Šolsko leto 2021/22

1. p razred

 
URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
0.   DOP/DOD      
1. SLJ MAT GUM SLJ SLJ
2. GUM ŠPO SPO MAT SPO
3. ŠPO SLJ MAT LUM ŠPO
4. SPO SLJ SLJ LUM MAT
5.   NIP TJA ODS NIP TJA  
6.          

Razredničarka: Ksenija Kovačec Marin
Druga učiteljica: Špela Rebolj (nadomešča Marušo Poplas)
NIP TJA: Maša Ščavničar nadomešča Tino Čampa
OPB: Veronika Vidic, Urša Tomažič, Ana Gruden

 

1. o razred

 
URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
0.          
1. SLJ SLJ SPO LUM SLJ
2. GUM SLJ SLJ LUM ŠPO
3. SPO ŠPO MAT SLJ MAT
4. ŠPO MAT GUM MAT SPO
5.   ODS NIP TJA DOP/DOD NIP TJA
6.          

Razredničarka: Urška Lulić
Druga učiteljica: Špela Rebolj (nadomešča Marušo Poplas)
NIP TJA: Maša Ščavničar nadomešča Tino Čampa
OPB: Veronika Vidic, Urša Tomažič

 

2. razred

 
URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
0.   DOP/DOD      
1. SLJ SLJ SLJ SLJ TJA
2. SLJ SPO SLJ MAT SPO
3. MAT MAT ŠPO SPO SLJ
4. GUM ŠPO MAT ŠPO LUM
5. TJA   GUM ODS LUM
6.          

Razredničarka: Mojca Zajc
TJA: Maša Ščavničar nadomešča Tino Čampa
OPB: Ana Gruden (nadomešča Petro Trdin)

 

3. razred

 
URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
0.          
1. SLJ SLJ MAT SLJ MAT
2. SLJ MAT SLJ SLJ GUM
3. MAT SPO LUM SPO TJA
4. SPO TJA LUM MAT SLJ
5. GUM ŠPO ŠPO ODS ŠPO
6.          

Razredničarka: Tea Bratovčak
ŠPO: Ana Gruden (nadomešča Petro Trdin)
TJA: Maša Ščavničar nadomešča Tino Čampa
OPB: Dušan Antolič

 

4. razred

 
URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
0.   DOP/DOD     NTE
1. MAT SLJ DRU MAT ŠPO
2. SLJ SLJ MAT GUM TJA
3. NIT TJA MAT DRU MAT
4. GUM NIT SLJ NIT LUM
5. ŠPO MAT ODS ŠPO LUM
6.          

Razredničarka: Alenka Lohkar
TJA: Maša Ščavničar nadomešča Tino Čampa
NTE: Veronika Vidic
OPB: Maša Ščavničar nadomešča Tino Čampa

 

5. razred

 
URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
0.         NTE
1. MAT GUM SLJ MAT SLJ
2. ŠPO TJA SLJ DRU DRU
3. SLJ SLJ MAT ŠPO MAT
4. TJA NIT ŠPO LUM TJA
5. DRU NIT GOS LUM NIT
6.   DOP/DOD ODS   GOS

Razredničarka: Ksenija Žitnik
TJA: Maša Ščavničar nadomešča Tino Čampa
GUM: Emil Kovačec
NTE: Veronika Vidic
GOS: Urška Lulić
OPB: Maša Ščavničar nadomešča Tino Čampa

INTERESNE DEJAVNOSTI

INTERESNA DEJAVNOSTRAZREDMENTORICADAN IN URA
PRAVLJIČNE URICE  1.Urška Lulićtorek 12.00-12.45
PEVSKI ZBOR  1., 2.Mojca Zajcsreda 13.10-13.55
SPROSTITVENE URICE  1.-3.Urša Tomažičtorek 7.30-8.15
ŠPORTNE URICE  2., 3.Mojca Zajcčetrtek 7.30-8.15
PEVSKI ZBOR  3.-5Tea Bratovčakčetrtek 13.10-13.55
USTVARJALNE DELAVNICE  4., 5.Alenka Lohkartorek 12.50-13.35
KOLESARSKI KROŽEK  5.Ksenija Žitnik Veronika Vidicsep, okt
 
 
 
Dostopnost