Urniki POŠ Polica

Šolsko leto 2017/18

1. razred

URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
0.  N1A N1A
1. SLJ SLJ MAT GUM SLJ
2. ŠPO MAT SLJ SPO MAT
3. SPO ŠPO SPO SLJ LUM
4. MAT GUM ŠPO SLJ LUM
5. ODS DOP/DOD
6.

Razredničarka: Ksenija Kovačec Marin
GUM, LUM, OPB: Alenka Lohkar
N1A: Majda Križman Žužek

 

2. razred

URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
0.
1. SLJ SLJ MAT MAT ŠPO
2. SLJ SPO SLJ SPO TJA
3. ŠPO TJA LUM SLJ SPO
4. MAT MAT LUM SLJ SLJ
5. GUM DOP/DOD GUM ŠPO ODS
6.

Razredničarka: Tea Bratovčak
LUM, OPB: Marija Podvršič
TJA: Majda Križman Žužek

 

3. razred

URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
0.
1. SLJ SLJ LUM SLJ MAT
2. SLJ TJA LUM SLJ SPO
3. MAT MAT MAT TJA ŠPO
4. SPO ŠPO GUM ŠPO SLJ
5. GUM SPO SLJ MAT ODS
6.  DOD/DOP

Razredničarka: Katarina Učakar
LUM: Marija Podvršič
TJA: Majda Križman Žužek
OPB: Katarina Učakar, Mirjam Čovran, Veronika Vidic

 

4. razred

URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
0.  ODS
1. SLJ DRU SLJ NIT TJA
2. SLJ SLJ MAT MAT MAT
3. NIT MAT LUM SLJ  DRU
4. ŠPO TJA LUM ŠPO GUM
5. MAT GUM NIT N2N
NTE
ŠPO
6.  DOP/DOD  N2N

Razredničarka: Mirjam Čovran
OPB: Dušan Antolič, Alenka Lohkar
TJA: Majda Križman Žužek
N2N: Valentina Pokupec
NTE: Damir Pirc

 

5. razred

URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
0. ODS DRU
1. GUM TJA SLJ SLJ MAT
2. SLJ SLJ MAT SLJ GUM
3. MAT DRU NIT ŠPO TJA
4. NIT DRU NIT TJA LUM
5. ŠPO MAT ŠPO N2N
NTE
LUM
6. DOP/DOD N2N

Razredničarka: Veronika Vidic
ŠPO, OPB: Dušan Antolič
TJA: Majda Križman Žužek
LUM: Marija Podvršič
GUM: Emil Kovačec
N2N: Valentina Pokupec
NTE: Damir Pirc