Kadrovska zasedba – šol. l. 2019/20

Spoštovani starši!

Prosimo vas, da e-naslove strokovnih delavcev na šoli uporabljate le za nujne informacije ali obvestila in ne za dopisovanje o problematiki vašega otroka. Tem vsebinam so namenjene govorilne ure in individualni razgovori. Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

Ravnateljica: Natalija Kotar

Učitelji:

Vodilni delavci Ime in priimek Telefon E-naslov
Ravnateljica Natalija Kotar 786-68-72 natalija.kotar(at)os-brinje.si
Pomočnica ravnateljice Petra Kališnik 786-68-73 petra.kalisnik(at)os-brinje.si
Pomočnica ravnateljice Barbara Švarc Fajdiga 786-68-73 barbara.svarc-fajdiga(at)os-brinje.si

Svetovalni in strokovni delavci Ime in priimek Telefon E-naslov
Psiholog Aljoša Dornik 786-68-79 aljosa.dornik(at)os-brinje.si
Socialna delavka Andreja Burja Suban 786-68-79 andreja.burja-suban(at)os-brinje.si
Pedagoginja Petra Gajski 786-68-78 petra.gajski(at)os-brinje.si
Učiteljice za DSP Silvia Benko Mataj silvia.benko-mataj(at)os-brinje.si
Tjaša Erjavec tjasa.erjavec(at)os-brinje.si
Petra Kališnik 786-68-83 petra.kalisnik(at)os-brinje.si
Karmen Pograjec Rus 786-68-83 karmen.pograjec-rus(at)os-brinje.si
Maša Berčan masa.bercan(at)os-brinje.si
Knjižničarke Polona Umek Repovž 786-68-80 polona.umek-repovz(at)os-brinje.si
Valentina Pokupec valentina.pokupec(at)os-brinje.si
Marija Bučar marija.bucar(at)os-brinje.si
Računalničarka Petra Gumzej 786-68-76 petra.gumzej(at)os-brinje.si
Vodja šolske prehrane Sabina Planinšek 786-68-76 sabina.planinsek(at)os-brinje.si
Varuhinje v PPVI Manca Perko
Maruša Trofenik
Andreja Zgonc
Jana Rešeta
Spremljevalka g. o. učenca Lucija Suhadolnik

Računovodsko administrativni delavci Ime in priimek Telefon E-naslov
Računovodstvo Irena Kozlevčar 786-68-75 irena.kozlevcar(at)os-brinje.si
Tajništvo Katja Poterbin 786-68-70 katja.poterbin(at)os-brinje.si
Anja Korošec anja.korosec(at)os-brinje.si
Obračun prehrane Mojca Omahen 786-68-74 prehrana.brinje(at)guest.arnes.si

Tehnični delavci Ime in priimek Telefon E-naslov
Kuhinja Vesna Steklačič (vodja kuhinje) 786-68-81  vesna.steklacic(at)os-brinje.si
Roman Adamič
Irena Garbas
Jelka Kastelic
Marta Pavlin
Marija Potočar
Anđa Pažin (Polica)
Čiščenje Valentina Grabnar
Refika Kličić
Marija Rus
Raba Istogu
Rafael Ziherl
Anđa Grgić (Polica)
Hišnik Franci Zajec
Niko Dobrovoljc
Franc Smrekar (Polica)

RAZREDNA STOPNJA

Ime in priimek Razrednik/Poučuje Učilnica E-naslov
Urša Ceglar 1. a 16 ursa.ceglar(at)os-brinje.si
Tanja Centa 2. strokovna delavka v 1. a 16 tanja.centa(at)os-brinje.si
Jasna Kalan 1. b 17 jasna.kalan(at)os-brinje.si
Petra Skubic 2. strokovna delavka v 1. b 17 petra.skubic(at)os-brinje.si
Maja Kavčič 2. a 1 maja.kavcic(at)os-brinje.si
Mojco Zajc 2. b 12 mojca.zajc(at)os-brinje.si
Maruša Poplas 2. c 2 marusa.poplas(at)os-brinje.si
Helena Tavčar 3. a 18 helena.tavcar(at)os-brinje.si
Nina Kristić
Vesna Jeromen
3. b 13 nina.kristic(at)os-brinje.si
vesna.jeromen(at)os-brinje.si
Katja Čakš nad. Karmen Bonifer 3. c 3 katja.caks(at)os-brinje.si
Barbara Flisar 4. a 4 barbara.flisar(at)os-brinje.si
Majda Križman Žužek 4. b 6 majda.krizman-zuzek(at)os-brinje.si
Erika Leban Zaletelj 5. a 5 erika.leban-zaletelj(at)os-brinje.si
Katja Vodopivec nad. Urško Lulić 5. b 8 katja.vodopivec(at)os-brinje.si
Matija Martinec 5. c 7 matija.martinec(at)os-brinje.si
Jožica Rogale Kovačevič LUM jozica.rociale-kovacevic(at)os-brinje.si

PREDMETNA STOPNJA

Ime in Priimek Predmet Razrednik Učilnica E-naslov
Zlatka Adamič GEO, DOP 6. a 36 zlatka.adamic(at)os-brinje.si
Sabina Kavšek TJA, DOP, ISP 6. b 30 sabina.kavsek(at)os-brinje.si
Monika Rjavec ŠPO, IP ŠSP, IP ŠZZ 6. c 41 monika.rjavec(at)os-brinje.si
Mateja Zupančič SLJ, TJA, ISP, DOP, DOD 7. a 34 mateja.zupancic(at)os-brinje.si
Marjeta Kolbl NAR, GOS, NAR v NIS, IP SPH, DOP 7. b 9 marjeta.kolbl(at)os-brinje.si
Emil Kovačec GUM, GUM v NIS, GUM v PPVI, MPZ 7. c 45 emil.kovacec(at)os-brinje.si
Valentina Pokupec ZGO, IP NI1, IP NI2, N2N 8. a 31 valentina.pokupec(at)os-brinje.si
Nina Bokal MAT, FIZ, IP MD8, IP MD9, DOP, DOD, ISP 8. b 32 nina.bokal(at)os-brinje.si
Matej Kastelic TIT, FIZ, IP OGL, IP RGT, IP OGU, IP RVT, IP OGK 8. c 44 matej.kastelic(at)os-brinje.si
Katarina Dremelj SLJ, ZGO, IP GKL, DOP, ISP 9. a 35 katarina.dremelj(at)os-brinje.si
Maja Zajc Kalar TJA, IP NI3, DOD 9. b 33 maja.zajc-kalar(at)os-brinje.si
Dušan Antolič DKE, IP VE1  / dusan.antolic(at)os-brinje.si
Marija Bučar SLJ, DOP, ISP / marija.bucar(at)os-brinje.si
Jakob Drmota TIT, NTE, OGK NIS / 28 jakob.drmota(at)os-brinje.si
Ajda Gabrič SLJ / ajda.gabric(at)guest.arnes.si
Petra Gajski ZGO, DSP / petra.gajski(at)os-brinje.si
Petra Gumzej MAT, NRA / petra.gumzej(at)os-brinje.si
Urška Bergant LUM, IP LS1, IP LS3, LUM NIS, NUM / urska.bergant(at)os-brinje.si
Špelca Kastelic MAT, FIZ, DOP, ISP, DOD / spela.kastelic(at)os-brinje.si
Marko Potokar ŠPO, IP IŠP-n, NŠP / 27 marko.potokar(at)os-brinje.si
Sabina Planinšek BIO, GOS, DOP / sabina.planinsek(at)os-brinje.si
Petra Plavšić TJA / petra.plavsic@os-brinje.si
Romana Rojc MAT, TIT, DOP, ISP / romana.rojc(at)os-brinje.si
Maja Škerjanec ŠPO, IP ŠSP, ŠPO v NIS / 27 maja.skerjanec(at)os-brinje.si
Barbara Švarc Fajdiga MAT / barbara.svarc-fajdiga(at)os-brinje.si
Martin Mežan nad. Tadejo Veit IP IŠP-o / martin.mezan(at)os-brinje.si
Tanja Vičič KEM, GOS, DOP, ISP / tanja.vicic(at)os-brinje.si
Zala Rožanec
nad. Živo Tavčar Škof
nad. Boštjana Železnika
NAR / zala.rozanec(at)os-brinje.si

PODALJŠANO BIVANJE

Ime in priimek Poučuje Učilnica E-naslov
Maja Zajec nad. Romano Koščak OPB 1. a 16  maja.zajec(at)os-brinje.si
Zala Rožanec nad. Živo Tavčar Škof nad. Boštjana Železnika OPB 1. b 17  zala.rozanec(at)os-brinje.si
Luka Tratnik nad. Tino Jakopič OPB 2. a 1  luka.tratnik(at)os-brinje.si
Petra Mišmaš nad. Ksenijo Žitnik OPB 2. b 12  petra.mismas(at)os-brinje.si
Tanja Vodenik Vozelj OPB 2. c 2  tanja.vodenik-vozelj(at)os-brinje.si
Saša Bohorč nad. Martina Mežana
Petra Skubic
OPB 3. a 18  sasa.bohorc(at)os-brinje.si
Silvestra Kotar OPB 3. b 13  silvestra.kotar(at)os-brinje.si
Kristina Novak
Blažka Vodušek
OPB 3. c 3  novak.kristina(at)os-brinje.si
Jožica Rogale Kovačevič
Zlatka Adamič
Barbara Flisar
Majda Križman Žužek
OPB 4. a 4
Jožica Rogale Kovačevič OPB 4. b 6  jozica.rociale-kovacevic(at)os-brinje.si
Lucija Suhadolnik
Nives Medved
Jakob Drmota
Zala Rožanec nad. Živo Tavčar Škof nad. Boštjana Železnika
Sabina Planinšek
OPB 5. a, 5. b, 5. c 8  lucija.suhadolnik(at)os-brinje.si

PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA POLICA

Priimek in ime Razrednik/Poučuje E-naslov
Alenka Lohkar  1. alenka.lohkar(at)os-brinje.si
Petra Grum  2. strokovna delavka v 1. r., OPB2 petra.grum(at)os-brinje.si
Ksenija Kovačec Marin  2. ksenija.kovacec(at)os-brinje.si
Tea Bratovčak  3. tea.bratovcak(at)os-brinje.si
Ksenija Žitnik nad. Petro Trdin  4. ksenija.zitnik(at)os-brinje.si
Mirjam Čovran  5. mirjam.covran(at)os-brinje.si
Tina Čampa  TJA tina.campa(at)os-brinje.si
Nina Usenik  OPB1 nina.usenik(at)os-brinje.si
Veronika Vidic  OPB3 veronika.vidic(at)os-brinje.si
Dušan Antolič  OPB4 dusan.antolic(at)os-brinje.si

OSNOVNA ŠOLA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

Priimek in ime Razrednik/Poučuje Učilnica E-naslov
Anja Svetin PPVI I. 11 anja.svetin(at)os-brinje.si
Teja Černe
Katja Krašovec
PPVI I + II. + III. + IV. 38 teja.cerne(at)os-brinje.si
katja.krasovec(at)os-brinje.si
Amalija Škerlj PPVI II + III. + IV. + V. 39 amalija.skerlj(at)os-brinje.si
Lidija Pajk PPVI IV. + V. + VI. 42 lidija.pajk(at)os-brinje.si
Brigita Škulj NIS 1. + 2. + 3. 15 brigita.skulj(at)os-brinje.si
Marta Zupančič 2. strok. del. v 1. r. marta.zupancic(at)os-brinje.si
Blažka Vodušek NIS 4. + 5. 56 blazka.vodusek(at)os-brinje.si
Nives Medved NIS 6. 47b nives.medved(at)os-brinje.si
Jelka Hegler NIS 7. 37 jelka.hegler(at)os-brinje.si
Urška Šteh NIS 8. + 9. 57 urska.steh(at)os-brinje.si
Maša Berčan DSP, OGL, GOS, TIT masa.bercan(at)os-brinje.si
Martin Mežan nad. Tadejo Veit ŠPO NIS + PPVI tadeja.veit(at)os-brinje.si
Sanita Jušić OPB, RO, NAR sanita.jusic(at)os-brinje.si
Urša Seliškar OPB, DSP, SU, TIT
Andreja Zgonc OPB, varuhinja
Tina Šešerko OPB tina.seserko(at)os-brinje.si

 
 
 
Dostopnost