Kadrovska zasedba

Učitelji:

 

Vodilni delavci Ime in priimek Telefon E-naslov
Ravnateljica Natalija Kotar 786-68-72 natalija.kotar(at)os-brinje.si
Pomočnica ravnateljice Majda Križman Žužek 786-68-73 majda.krizman-zuzek(at)os-brinje.si
Pomočnica ravnateljice Katja Kmetec 786-68-73 katja.kmetec(at)os-brinje.si

 

Svetovalni in strokovni delavci Ime in priimek Telefon E-naslov
Psiholog Aljoša Dornik 786-68-79 aljosa.dornik(at)os-brinje.si
Socialna delavka Andreja Burja Suban 786-68-79 andreja.burja-suban(at)os-brinje.si
Pedagoginja Petra Gajski 786-68-78 petra.gajski(at)os-brinje.si
Učiteljica za DSP Silvia Benko Mataj silvia.benko-mataj(at)os-brinje.si
Učiteljica za DSP Tjaša Erjavec tjasa.erjavec1(at)os-brinje.si
Učiteljica za DSP Petra Kališnik 786-68-83 petra.kalisnik(at)os-brinje.si
Učiteljica za DSP Karmen Pograjec Rus 786-68-83 karmen.pograjec-rus(at)os-brinje.si
Knjižničarka Polona Umek Repovž 786-68-80 polona.umek-repovz(at)os-brinje.si
Računalničarka Petra Gumzej 786-68-76 petra.gumzej(at)os-brinje.si
Vodja šolske prehrane Sabina Planinšek 786-68-76 sabina.planinsek(at)os-brinje.si
Varuhinja v PPVI Manca Perko
Maruša Trofenik, nad. Maruša Smukavec
Spremljevalka g. o. učenca Maja Ambrožič
Marta Zupančič

 

Računovodsko administrativni delavci Ime in priimek Telefon E-naslov
Računovodstvo Irena Kozlevčar 786-68-75 irena.kozlevcar(at)os-brinje.si
Tajništvo Katja Poterbin 786-68-70 katja.poterbin(at)os-brinje.si
Anja Korošec anja.korosec(at)os-brinje.si
Obračun prehrane Mojca Omahen 786-68-74 prehrana.brinje(at)guest.arnes.si

 

Tehnični delavci Ime in priimek Telefon E-naslov
Kuhinja Jožica Perme 786-68-81 jozica.perme(at)guest.arnes.si
Marjana Feštaj
Mojca Krašovic
Jelka Kastelic
Marta Pavlin
Marija Potočar
Anđa Pažin
Čiščenje Valentina Grabnar
Refika Kličić
Marija Rus
Mateja Tomšič
Rafael Ziherl
Anđa Grgić
Hišnik Franci Zajec
Franc Smrekar

 

RAZREDNA STOPNJA

Ime in priimek Razrednik/Poučuje Učilnica E-naslov
Petra Trdin 1. a 16 petra.trdin(at)os-brinje.si
Andreja Zupančič 2. strokovna delavka v 1. a 16 andreja.zupancic(at)os-brinje.si
Maja Kavčič, nad. Urška Ceglar 1. b 13 urska.ceglar(at)os-brinje.si
Petra Skubic 2. strokovna delavka v 1. b, c 13, 17 petra.skubic(at)os-brinje.si
Mojca Zajc 1. c 17 mojca.zajc(at)os-brinje.si
Polona Umek Repovž 2. strokovna delavka v 1. c 17 polona.umek-repovz(at)os-brinje.si
Nina Usenik, nad. Ana Jenko 2. a 2
Helena Tavčar 2. b 1 helena.tavcar(at)os-brinje.si
Maruša Poplas 3. a 3 marusa.poplas(at)os-brinje.si
Matija Martinec 3. b 4 matija.martinec(at)os-brinje.si
Romana Koščak 3. c 18 romana.koscak(at)os-brinje.si
Erika Leban Zaletelj 4. a 5 erika.leban-zaletelj(at)os-brinje.si
Vesna Jeromen 4. b 6 vesna.jeromen(at)os-brinje.si
Barbara Flisar 4. c 7 barbara.flisar(at)os-brinje.si
Urška Lulić 5. a 8 urska.ratajc(at)os-brinje.si
Ksenija Žitnik 5. b 30 ksenija.zitnik(at)os-brinje.si
Jožica Rogale Kovačevič NIT, DRU, LUM jozica.rogale-kovacevic(at)os-brinje.si
Tina Čampa TJA tina.campa@os-brinje.si

 

PREDMETNA STOPNJA

Ime in Priimek Predmet Razrednik Učilnica E-naslov
Barbara Švarc Fajdiga MAT, FIZ, DOP, ISP, PB 6. a 41 barbara.svarc-fajdiga(at)os-brinje.si
Nina Bokal MAT, MD, DOP, DOD, ISP 6. b 32 nina.bokal(at)os-brinje.si
Ivan Dovič TIT, TIT v NIS, IP OGL, IP RGT, IP OGU, IP RVT, IP OGK 6. c 9 ivan.dovic(at)os-brinje.si
Katarina Dremelj SLJ, ZGO, GKL, DOP 7. a 35 katarina.dremelj(at)os-brinje.si
Polonca Luznik TJA, N1A, DOD 7. b 33 polona.godina(at)os-brinje.si
Romana Rojc MAT, TIT, DOP, DOD, ISP 8. a 31 romana.rojc(at)os-brinje.si
Špelca Kastelic MAT, FIZ, DOP, ISP, PB 8. b 32 spela.kastelic(at)os-brinje.si
Valentina Pokupec ZGO, IP NI1, IP NI2, IP NI3, N2N 8. c 47b valentina.pokupec(at)os-brinje.si
Maja Škerjanec ŠPO, IP ŠZZ 9. a 44 maja.skerjanec(at)os-brinje.si
Sabina Kavšek TJA, TJA v NIS, DOP, ISP 9. b 34 sabina.kavsek(at)os-brinje.si
Emil Kovačec GUM, GUM v NIS, GUM v PPVI, MPZ, OPZ 9. c 45 emil.kovacec(at)os-brinje.si
Zlatka Adamič GEO, DKE, DOP zlatka.adamic(at)os-brinje.si
Dušan Antolič DKE dusan.antolic(at)os-brinje.si
Marija Bučar SLJ, DOP, DOD, ISP / 47 marija.bucar(at)os-brinje.si
Petra Gajski ZGO, DSP / petra.gajski(at)os-brinje.si
Petra Gumzej NIP RAČ, RAČ v PPVI / petra.gumzej(at)os-brinje.si
Urška Jeraj LUM, IP LS1, IP LS2, IP LS3, UM, PB / 54 urska.jeraj(at)os-brinje.si
Sabina Jevšenak SLJ, TJA, DOP, ISP / 33 sabina.jevsenak(at)os-brinje.si
Katja Kmetec MAT, ISP nad. / 51 katja.kmetec(at)os-brinje.si
Marjeta Kolbl BIO, NAR, GOS v NIS, NAR v NIS, IP NPH, DOP / marjeta.kolbl(at)os-brinje.si
Damir Pirc TIT, IP OGU, NTE, PB / 28 damir.pirc(at)os-brinje.si
Sabina Planinšek BIO, NAR, GOS, DOP / sabina.planinsek(at)os-brinje.si
Marko Potokar ŠPO, IP IŠP-n, IP IŠP-o, IP ŠZZ, NŠP / 27 marko.potokar(at)os-brinje.si
Monika Rjavec ŠPO, IP ŠSP monika.rjavec(at)os-brinje.si
Tanja Vičič KEM, GOS / 54 tanja.vicic(at)os-brinje.si
Mateja Zupančič SLJ, TJA, ISP, DOD mateja.zupancic(at)os-brinje.si

 

PODALJŠANO BIVANJE

Ime in priimek Poučuje Učilnica E-naslov
 Jasna Kalan OPB 1. a 16 jasna.kalan(at)os-brinje.si
 Karmen Bonifer OPB 1. b 13 karmen.bonifer(at)os-brinje.si
 Eva Tomšič, nad. Špela Rebolj OPB 1. c 17 spela.rebolj(at)os-brinje.si
 Vesna Danilović OPB 2. a 2 vesna.danilovic(at)os-brinje.si
 Damir Pirc OPB 2. b 1 damir.pirc@os-brinje.si
 Andreja Burja Suban OPB 3. a 3 andreja.burja-suban(at)os-brinje.si
 Špelca Kastelic, Romana Rojc, Zlatka Adamič OPB 3. b 4 spela.kastelic(at)os-brinje.si
 Petra Kališnik OPB 3. c 18 petra.kalisnik(at)os-brinje.si
 Jožica Rogale Kovačevič OPB 4. a, 4. b 6 jozica.rociale-kovacevic(at)os-brinje.si
 Urška Jeraj OPB 4. a, 4. c 7 urska.jeraj(at)os-brinje.si
 Tjaša Erjavec OPB 5. a, 5. b 8 tjasa.erjavec(at)os-brinje.si

 

PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA POLICA

Priimek in ime Razrednik/Poučuje E-naslov
Ksenija Kovačec Marin  1. ksenija.kovacec-marin(at)os-brinje.si
Tea Bratovčak  2. tea.bratovcak(at)os-brinje.si
Matejka Hrovat  3. matejka.hrovat(at)os-brinje.si
Mirjam Čovran  4. mirjam.covran(at)os-brinje.si
Veronika Vidic  5. veronika.vidic(at)os-brinje.si
Marija Podvršič  OPB marija.podvrsic(at)os-brinje.si
Majda Križman Žužek  TJA majda.krizman-zuzek(at)os-brinje.si
Alenka Lohkar  2. strokovna delavka v 1. r.,
OPB
alenka.lohkar(at)os-brinje.si
Dušan Antolič  ŠPO, OPB dusan.antolic(at)os-brinje.si

 

OSNOVNA ŠOLA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

Priimek in ime Razrednik/Poučuje Učilnica E-naslov
Anja Svetin PPVI I. 11 anja.svetin(at)os-brinje.si
Katja Krašovec PPVI II. + III. + IV. 12 katja.krasovec(at)os-brinje.si
Urška Šteh PPVI III. + IV. + V. 39 urska.steh(at)os-brinje.si
Kaja Lipovec PPVI IV. + V. + VI. 42 kaja.lipovec(at)os-brinje.si
Brigita Škulj NIS 3. + 4. 15 brigita.skulj(at)os-brinje.si
Amalija Škerlj NIS 5. + 6. 38 amalija.skerlj(at)os-brinje.si
Jelka Hegler NIS 7. + 8. + 9. 37 jelka.hegler(at)os-brinje.si
Vesna Danilović NIS, OPB NIS vesna.danilovic(at)os-brinje.si
Ivo Drole ŠPO NIS + PPVI, OPB NIS ivo.drole(at)os-brinje.si
Valči Zupan OPB PPVI 12 valci.zupan(at)os-brinje.si