Kadrovska zasedba

Učitelji:

 

Vodilni delavci Ime in priimek Telefon E-naslov
Ravnateljica Natalija Kotar 786-68-72 natalija.kotar(at)os-brinje.si
Pomočnica ravnateljice Petra Kališnik 786-68-73 petra.kalisnik(at)os-brinje.si
Pomočnica ravnateljice Barbara Švarc Fajdiga 786-68-73 barbara.svarc-fajdiga(at)os-brinje.si
Pomočnik ravnateljice Boštjan Železnik – na bolniškem staležu 786-68-73

 

Svetovalni in strokovni delavci Ime in priimek Telefon E-naslov
Psiholog Aljoša Dornik 786-68-79 aljosa.dornik(at)os-brinje.si
Socialna delavka Andreja Burja Suban 786-68-79 andreja.burja-suban(at)os-brinje.si
Pedagoginja Petra Gajski 786-68-78 petra.gajski(at)os-brinje.si
Učiteljica za DSP Silvia Benko Mataj silvia.benko-mataj(at)os-brinje.si
Učiteljica za DSP Tjaša Erjavec tjasa.erjavec(at)os-brinje.si
Učiteljica za DSP Petra Kališnik 786-68-83 petra.kalisnik(at)os-brinje.si
Učiteljica za DSP Karmen Pograjec Rus 786-68-83 karmen.pograjec-rus(at)os-brinje.si
Knjižničarka Polona Umek Repovž 786-68-80 polona.umek-repovz(at)os-brinje.si
Računalničarka Petra Gumzej 786-68-76 petra.gumzej(at)os-brinje.si
Vodja šolske prehrane Sabina Planinšek 786-68-76 sabina.planinsek(at)os-brinje.si
Boštjan Železnik bostjan.zeleznik(at)guest.arnes.si
Varuhinja v PPVI Manca Perko
Maruša Trofenik
Maruša Smukavec
Spremljevalka g. o. učenca Maja Ambrožič

 

Računovodsko administrativni delavci Ime in priimek Telefon E-naslov
Računovodstvo Irena Kozlevčar 786-68-75 irena.kozlevcar(at)os-brinje.si
Tajništvo Katja Poterbin nad. Nina Demirovič 786-68-70 nina.demirovic(at)os-brinje.si
Anja Korošec anja.korosec(at)os-brinje.si
Obračun prehrane Mojca Omahen 786-68-74 prehrana.brinje(at)guest.arnes.si

 

Tehnični delavci Ime in priimek Telefon E-naslov
Kuhinja Vesna Steklačič (vodja kuhinje) 786-68-81  vesna.steklacic(at)os-brinje.si
Roman Adamič
Jelka Kastelic
Marta Pavlin
Marija Potočar
Anđa Pažin
Čiščenje Valentina Grabnar
Refika Kličić
Marija Rus
Raba Istogu
Rafael Ziherl
Anđa Grgić
Hišnik Franci Zajec
Niko Dobrovoljc (0,2)
Franc Smrekar

 

RAZREDNA STOPNJA

Ime in priimek Razrednik/Poučuje Učilnica E-naslov
Jasna Kalan 1. a 17 jasna.kalan(at)os-brinje.si
Nina Kristić 2. strokovna delavka v 1. a in 1. b, N1A 17, 13 nina.kristic(at)os-brinje.si
Nina Usenik 1. b 13 nina.usenik(at)os-brinje.si
Polona Umek Repovž 2. strokovna delavka v 1. b 13 polona.umek-repovz(at)os-brinje.si
Petra Trdin nad. Tanja Centa 1. c 16 tanja.centa(at)os-brinje.si
Petra Skubic 2. strokovna delavka v 1. c 16 petra.skubic(at)os-brinje.si
Maja Kavčič 2. a 1 maja.kavcic(at)os-brinje.si
Karmen Bonifer 2. b 12 karmen.bonifer(at)os-brinje.si
Romana Koščak 2. c 2 romana.koscak(at)os-brinje.si
Helena Tavčar 3. a 18 helena.tavcar(at)os-brinje.si
Maruša Poplas 3. b 3 marusa.poplas(at)os-brinje.si
Barbara Flisar 4. a 4 barbara.flisar(at)os-brinje.si
Erika Leban Zaletelj 4. b 5 erika.leban-zaletelj(at)os-brinje.si
Vesna Jeromen 4. c 6 vesna.jeromen(at)os-brinje.si
Urška Lulić 5. a 8 urska.lulic(at)os-brinje.si
Ksenija Žitnik 5. b 30 ksenija.zitnik(at)os-brinje.si
Matija Martinec 5. c 7 matija.martinec(at)os-brinje.si
Majda Križman Žužek TJA, NIT, DRU, ŠPO majda.krizman-zuzek(at)os-brinje.si
Ana Potokar Blatnik nad. Katarina Učakar GOS katarina.ucakar(at)os-brinje.si
Jožica Rogale Kovačevič LUM jozica.rogale-kovacevic(at)os-brinje.si
Tina Čampa TJA tina.campa(at)os-brinje.si

 

PREDMETNA STOPNJA

Ime in Priimek Predmet Razrednik Učilnica E-naslov
Mateja Zupančič SLJ, TJA, ISP, DOP, DOD 6. a 34 mateja.zupancic(at)os-brinje.si
Marjeta Kolbl NAR, GOS, GOS v NIS, NAR v NIS, IP SPH, DOP 6. b 9 marjeta.kolbl(at)os-brinje.si
Sabina Planinšek BIO, GOS, DOP 6. c 33 sabina.planinsek(at)os-brinje.si
Barbara Švarc Fajdiga MAT, FIZ, IP MD8, DOP, ISP 7. a 31 barbara.svarc-fajdiga(at)os-brinje.si
Nina Bokal MAT, FIZ, IP MD7, DOP, DOD, ISP 7. b 32 nina.bokal(at)os-brinje.si
Matej Kastelic TIT, TIT v NIS, IP OGL, IP RGT, IP OGU, IP RVT, IP OGK 7. c 44 matej.kastelic(at)os-brinje.si
Katarina Dremelj SLJ, ZGO, DOP 8. a 35 katarina.dremelj(at)os-brinje.si
Maja Zajc Kalar TJA, N1A, DOD 8. b 36 maja.zajc-kalar(at)os-brinje.si
Romana Rojc MAT, TIT, DOP, ISP 9. a 45 romana.rojc(at)os-brinje.si
Špelca Kastelic MAT, FIZ, DOP, ISP 9. b 41 spela.kastelic(at)os-brinje.si
Valentina Pokupec ZGO, IP NI1, IP NI2, IP NI3, N2N 9. c 47b valentina.pokupec(at)os-brinje.si
Zlatka Adamič GEO, DOP  / zlatka.adamic(at)os-brinje.si
Dušan Antolič DKE  / dusan.antolic(at)os-brinje.si
Marija Bučar SLJ, DOP, DOD, ISP / marija.bucar(at)os-brinje.si
Ivo Drole – na bolniškem staležu, nad. Tadeja Veit IP ŠZZ, IP ŠSP, IP IŠP-n / tadeja.veit(at)os-brinje.si
Petra Gajski ZGO, DSP / petra.gajski(at)os-brinje.si
Petra Gumzej NIP RAČ / petra.gumzej(at)os-brinje.si
Urška Jeraj LUM, IP LS2, IP LS3, UM / urska.jeraj(at)os-brinje.si
Sabina Jevšenak SLJ, TJA, DOP, ISP / sabina.jevsenak(at)os-brinje.si
Sabina Kavšek TJA, DOP, ISP, DOD / sabina.kavsek(at)os-brinje.si
Emil Kovačec GUM, GUM v NIS, GUM v PPVI, MPZ / emil.kovacec(at)os-brinje.si
Damir Pirc TIT, IP OGK, IP RGT, NTE, OGL NIS / 28 damir.pirc(at)os-brinje.si
Marko Potokar ŠPO, IP IŠP-o / 27 marko.potokar(at)os-brinje.si
Monika Rjavec ŠPO, IP ŠZZ / 27 monika.rjavec(at)os-brinje.si
Maja Škerjanec ŠPO, IP ŠSP, ŠPO v NIS / 27 maja.skerjanec(at)os-brinje.si
Tanja Vičič KEM, GOS, IP POK / tanja.vicic(at)os-brinje.si
Jana Zajc SLJ / jana.zajc(at)os-brinje.si
Mateja Zupančič SLJ, TJA, ISP, DOD  / mateja.zupancic(at)os-brinje.si

 

PODALJŠANO BIVANJE

Ime in priimek Poučuje Učilnica E-naslov
 Eva Čampelj OPB 1. a 17 eva.campelj(at)os-brinje.si
 Ana Potokar Blatnik, Nina Kristić OPB 1. b 12
 Jana Zajc, Romana Rojc OPB 1. c 16 jana.zajc(at)os-brinje.si
 Jana Zajc, Špelca Kastelic, Katarina Učakar, Majda Križman Žužek OPB 2. a 1
 Tina Jakopič,  Katarina Učakar, Barbara Švarc Fajdiga OPB 2. b 13 tina.jakopic(at)os-brinje.si
 Maša Prelogar, Ida Štimec OPB 2. c 2
 Lucija Suhadolnik, Ida Štimec, Romana Rojc OPB 3. a 18
 Andreja Burja Suban OPB 3. b 3 andreja.burja-suban(at)os-brinje.si
 Jožica Rogale Kovačevič, Barbara Flisar OPB 4. a 4 jozica.rogale-kovacevic(at)os-brinje.si
 Zlatka Adamič, Tanja Vičič, Majda Križman Žužek OPB 4. b 5
 Urška Jeraj, Nina Bokal, Sabina Planinšek OPB 4. c 6 urska.jeraj(at)os-brinje.si
 Tadeja Veit, Damir Pirc, Ksenija Žitnik, Petra Gumzej, Tanja Vičič OPB 5. a, 5. b, 5. c 8

 

PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA POLICA

Priimek in ime Razrednik/Poučuje E-naslov
Alenka Lohkar  1. alenka.lohkar(at)os-brinje.si
Ksenija Kovačec Marin  2. ksenija.kovacec-marin(at)os-brinje.si
Petra Grum  3. petra.grum(at)os-brinje.si
Tea Bratovčak  4. tea.bratovcak(at)os-brinje.si
Mirjam Čovran  5. mirjam.covran(at)os-brinje.si
Veronika Vidic  OPB veronika.vidic(at)os-brinje.si
Marija Podvršič  OPB marija.podvrsic(at)os-brinje.si
Tina Čampa  TJA tina.campa(at)os-brinje.si
Ida Štimec  2. strokovna delavka v 1. r.,
OPB
ida.stimec(at)guest.arnes.si
Dušan Antolič  OPB dusan.antolic(at)os-brinje.si

 

OSNOVNA ŠOLA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

Priimek in ime Razrednik/Poučuje Učilnica E-naslov
Anja Svetin PPVI I. 11 anja.svetin(at)os-brinje.si
Katja Krašovec PPVI I + II. + III. + IV. 38 katja.krasovec(at)os-brinje.si
Amalija Škerlj PPVI II + III. + IV. + V. 39 amalija.skerlj(at)os-brinje.si
Tea Grmšek PPVI IV. + V. + VI. 42 tea.grmsek(at)os-brinje.si
Brigita Škulj NIS 1. + 4. 15 brigita.skulj(at)os-brinje.si
Blažka Vodušek NIS 3. + 5. 56 blazka.vodusek(at)os-brinje.si
Urška Šteh NIS 6. + 8. 57 urska.steh(at)os-brinje.si
Jelka Hegler NIS 7. + 9. 37 jelka.hegler(at)os-brinje.si
Maša Berčan RO NIS + PPVI, DRU 4. n masa.bercan(at)os-brinje.si
Sanita Jušić SU NIS, TIT NIS, PB sanita.jusic(at)os-brinje.si
Vesna Kocjan DRU NIS, SPO NIS, LUM NIS, PB NIS vesna.kocjan(at)os-brinje.si
Ivo Drole – na bolniškem staležu, nad. Tadeja Veit ŠPO NIS + PPVI, OPB NIS tadeja.veit(at)os-brinje.si
Tina Šešerko OPB PPVI 12 tina.seserko(at)guest.arnes.si
Marta Zupančič NAR NIS, GOS NIS marta.zupancic(at)os-brinje.si