Kadrovska zasedba

Učitelji:

 

Vodilni delavci Ime in priimek Telefon E-naslov
Ravnateljica Natalija Kotar 786-68-72 natalija.kotar(at)os-brinje.si
Pomočnica ravnateljice Majda Križman Žužek 786-68-73 majda.krizman-zuzek(at)os-brinje.si
Pomočnica ravnateljice Katja Kmetec 786-68-73 katja.kmetec(at)os-brinje.si

 

Svetovalni in strokovni delavci Ime in priimek Telefon E-naslov
Psiholog Aljoša Dornik 786-68-79 aljosa.dornik(at)os-brinje.si
Socialna delavka Andreja Burja Suban 786-68-79 andreja.burja-suba(at)os-brinje.si
Pedagoginja Petra Gajski 786-68-78 petra.gajski(at)os-brinje.si
Učiteljica za DSP Petra Kališnik 786-68-83 petra.kalisnik(at)os-brinje.si
Učiteljica za DSP Karmen Pograjec Rus 786-68-83 karmen.pograjec-rus(at)os-brinje.si
Knjižničarka Valentina Pokupec 786-68-80 valentina.pokupec(at)os-brinje.si
Računalničarka Petra Gumzej 786-68-76 petra.gumzej(at)os-brinje.si
Vodja šolske prehrane Sabina Planinšek 786-68-76 sabina.planinsek(at)os-brinje.si
Varuhinja v PPVI Manca Perko
Maruša Smukavec
Spremljevalka g. o. učenca

 

Računovodsko administrativni delavci Ime in priimek Telefon E-naslov
Računovodstvo Irena Kozlevčar 786-68-75 irena.kozlevcar(at)os-brinje.si
Tajništvo Katja Poterbin,
nad. Urška Tomažin Goričar
786-68-70 katja.poterbin(at)os-brinje.si
urska.tomazin-goricar(at)os-brinje.si
Jasna Udovč 786-68-70
Obračun prehrane Mojca Omahen 786-68-74 prehrana.brinje(at)guest.arnes.si

 

Tehnični delavci Ime in priimek Telefon E-naslov
Kuhinja Cvetka Tekavčič 786-68-81 cvetka.tekavcic(at)os-brinje.si
Jožica Perme
Marija Brlan
Jelka Kastelic
Marija Slak
Marija Potočar
Anđa Pažin
Čiščenje Valentina Grabnar
Refika Kličić
Marija Rus
Mateja Tomšič
Rafael Ziherl
Anđa Grgić
Hišnik Franci Zajec

 

RAZREDNA STOPNJA

Ime in priimek Razrednik/Poučuje Učilnica E-naslov
Maja Kavčič 1. a 17 maja.kavcic(at)os-brinje.si
Petra Skubic 2. stokovna delavka v 1. a 17 petra.skubic(at)os-brinje.si
Mojca Zajc,
nad. Urška Ceglar
1. b 16 urska.ceglar(at)os-brinje.si
Polona Umek Repovž 2. stokovna delavkav 1. b 16 polona.umek-repovz(at)os-brinje.si
Helena Tavčar 2. a 1 helena.tavcar(at)os-brinje.si
Nina Štor 2. b 2 nina.stor(at)os-brinje.si
Romana Koščak,
nad. Urška Šparemblek
2. c 3 romana.koscak(at)os-brinje.si
urska.sparemblek(at)os-brinje.si
Matija Martinec 3. a 4 matija.martinec(at)os-brinje.si
Barbara Flisar 3. b 5 barbara.flisar(at)os-brinje.si
Maruša Poplas 3. c 18 marusa.poplas(at)os-brinje.si
Vesna Jeromen
Majda Križman Žužek
4. a 8 vesna.jeromen(at)os-brinje.si
majda.krizman-zuzek(at)os-brinje.si
Jožica Rogale Kovačevič 4. b 6 jozica.rogale-kovacevic(at)os-brinje.si
Ksenija Žitnik 5. a 7 ksenija.zitnik(at)os-brinje.si
Erika Leban Zaletelj 5. b 30 erika.leban(at)os-brinje.si
Urška Ratajc 5. c 13 urska.ratajc(at)os-brinje.si

 

PREDMETNA STOPNJA

Ime in Priimek Predmet Razrednik Učilnica E-naslov
Katarina Dremelj SLJ, ZGO, GKL, DOP 6. a 35 katarina.dremelj(at)os-brinje.si
Polonca Luznik TJA, N1A, DOD 6. b 33 polona.luznik(at)os-brinje.si
Romana Rojc MAT, TIT, DOP, DOD, ISP 7. a 31 romana.rojc(at)os-brinje.si
Špelca Kastelic MAT, FIZ, DOP, ISP, PB 7. b 32 spela.kastelic(at)os-brinje.si
Zlatka Adamič GEO, DKE, DOP 7. c 36 zlatka.adamic(at)os-brinje.si
Maja Škerjanec ŠPO, IP ŠSP, IP ŠZZ, NŠP 8. a 47b maja.skerjanec(at)os-brinje.si
Sabina Kavšek TJA, TJA v NIS, RET, DOP, ISP 8. b 34 sabina.kavsek(at)os-brinje.si
Emil Kovačec GUM, GUM v NIS, GUM v PPVI, MPZ, OPZ 8. c 45 emil.kovacec(at)os-brinje.si
Monika Rjavec ŠPO, IP ŠSP, IP ŠZZ, ŠPO v NIS 9. a 44 monika.rjavec(at)os-brinje.si
Mateja Zupančič SLJ, TJA, ISP, DOD 9. b 41 mateja.zupancic(at)os-brinje.si
Marjeta Kolbl BIO, NAR, GOS v NIS, NAR v NIS, NPH, DOP 9. c 9 marjeta.kolbl(at)os-brinje.si
Marija Bučar SLJ, DOP, DOD, ISP / 47 marija.bucar(at)os-brinje.si
Nina Bokal MAT, MD, DOP, DOD, ISP / 31 nina.bokal(at)os-brinje.si
Barbara Švarc Fajdiga MAT, FIZ, DOP, ISP, PB / 32 barbara.svarc-fajdiga(at)os-brinje.si
Ivan Dovič TIT, TIT v NIS, IP OGL, IP RGT, IP OGU, IP RVT, IP OGK / 29 ivan.dovic(at)os-brinje.si
Dušan Antolič DKE / 36 dusan.antolic(at)os-brinje.si
Sabina Planinšek BIO, NAR, GOS, DOP / 40 sabina.planinsek(at)os-brinje.si
Nina Gaber, nad. Sabina Marošek LUM, IP LS1, IP LS2, IP LS3, UM, PB / 54
Simona Skupek SLJ, TJA, DOP, ISP / 33
Katja Kmetec MAT, ISP nad. / 51 katja.kmetec(at)os-brinje.si
Damir Pirc TIT, IP OGL, NTE, PB / 28 damir.pirc(at)os-brinje.si
Valentina Pokupec ZGO, IP NI1, IP NI2, IP NI3, N2N / 47 valentina.pokupec(at)os-brinje.si
Marko Potokar ŠPO, IP IŠP, NŠP / 27 marko.potokar(at)os-brinje.si
Sonja Psaltirov SLJ, DOP, ISP / 51 sonja.psaltirov(at)os-brinje.si
Tanja Vičič KEM, GOS, DOD, IP NPH, PB / 54 tanja.vicic(at)os-brinje.si

 

PODALJŠANO BIVANJE

Ime in priimek Poučuje Učilnica E-naslov
 Petra Trdin OPB 1. a 17
 Tina Čampa OPB 1. b 16
 Špela Rebolj OPB 2. a 1
 Urška Šket OPB 2. b 2
 Martina Hegediš, Barbara Švarc Fajdiga, Nina Bokal OPB 2. c 3
 Damir Pirc OPB 3. a, 3. b 4
 Petra Kališnik OPB 3. b, 3. c 18
 Andreja Zupančič OPB 4. a 8
 Jožica Rogale Kovačevič, Tanja Vičič OPB 4. b 6
 Maruša Poplas, Špelca Kastelic OPB 5. a, 5. b 7

 

PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA POLICA

Priimek in ime Razrednik/Poučuje E-naslov
Ksenija Kovačec Marin  1. ksenija.kovacec-marin(at)os-brinje.si
Tea Bratovčak  2. tea.bratovcak(at)os-brinje.si
Matejka Hrovat,
nad. Andrej Kosednar
 3. andrej.kosednar(at)os-brinje.si
Mirjam Čovran  4. mirjam.covran(at)os-brinje.si
Veronika Vidic  5. veronika.vidic(at)os-brinje.si
Marija Podvršič  OPB 1. marija.podvrsic(at)os-brinje.si
Vesna Fajdiga  OPB 2., TJA vesna.fajdiga(at)os-brinje.si
Alenka Lohkar  2. strokovna delavka v 1. r.,
OPB 4.
alenka.lohkar(at)os-brinje.si
Dušan Antolič  OPB 3. dusan.antolic(at)os-brinje.si

 

OSNOVNA ŠOLA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

Priimek in ime Razrednik/Poučuje Učilnica E-naslov
Anja Svetin PPVI I. + II. 11 anja.svetin(at)os-brinje.si
Neja Zupanc PPVI III. + IV. 12 neja.zupanc(at)os-brinje.si
Urška Šteh PPVI III. + IV. 39 urska.steh(at)os-brinje.si
Ksenija Leber PPVI IV. + V. + VI. 38 ksenija.leber(at)os-brinje.si
Brigita Škulj NIS 2. + 3. + 4. 15 brigita.skulj(at)os-brinje.si
Amalija Škerlj,
nad. Blažka Vodušek
NIS 5. + 6. 42 amalija.skerlj(at)os-brinje.si
blazka.vodusek(at)os-brinje.si
Jelka Hegler NIS 7. + 8. + 9. 37 jelka.hegler(at)os-brinje.si
Katja Krašovec OPB NIS
Ivo Drole ŠPO NIS + PPVI, OPB NIS ivo.drole(at)os-brinje.si
Valči Zupan OPB PPVI 12 valci.zupan(at)os-brinje.si