Interesne dejavnosti na POŠ Polica

V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

Interesna dejavnost Razred Mentor Dan Ura
ŠOLSKE
Angleška bralna značka 3. – 5. v okviru pouka
Bralna značka 1. – 4. razredničrke v okviru pouka
Bralna značka, eko bralna značka 5.
Eko bralna značka Ksenija Kovačec Marin
Igre za leto in dan 1. – 3. Ksenija Kovačec Marin
Pravljični krožek Ksenija Kovačec Marin
Otroški pevski zbor 1. – 3. Tea Bratovčak
Otroški pevski zbor 4., 5. Tea Bratovčak
Novinarski krožek 4., 5. Mirjam Čovran
Ustvarjalne delavnice 3., 4., 5. Alenka Lohkar
Kolesarski krožek 5. Veronika Vidic  spomladi
IZVENŠOLSKE  ZUNANJI IZVAJALCI
 Košarka  Andraž Ulčar ponedeljek, 14.30 – 15.30 (1., 2. r),
16.00 – 17.00 (4., 5. r)
 Rokomet  Franci Zidar torek, 7.15 – 8. 10,
četrtek, 7.15 – 8.10
Ritmična gimnastika Tjaša Šeme torek, 15.15 – 16.45
 Ples Plesni studio Tina ponedeljek, 16.00 – 17.00
Športne urice (3 do 6 let) Petra Bor sreda, 16.00 – 17.00
Orodna gimnastika petek, 13.45
Tvoja glasba – kitara Bor Zakonjšek ponedeljek, 17.00
četrtek, 14.00 – 19.15
Šahovski krožek Ana Srebrnič četrtek, 7.25 – 8.10