Kadrovska zasedba

Spoštovani starši!

Prosimo vas, da e-naslove strokovnih delavcev na šoli uporabljate le za nujne informacije ali obvestila in ne za dopisovanje o problematiki vašega otroka. Tem vsebinam so namenjene govorilne ure in individualni razgovori. Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

Ravnateljica: Špela Podgoršek Pirc

Učitelji:

Vodilni delavci Ime in priimek Telefon E-naslov
ravnateljica Špela Podgoršek Pirc 786-68-72 spela.podgorsek-pirc(at)guest.arnes.si
Pomočnica ravnateljice Barbara Flisar 786-68-73 barbara.flisar(at)os-brinje.si
Pomočnica ravnateljice Petra Gumzej 786-68-73 petra.gumzej(at)os-brinje.si

Svetovalni in strokovni delavci Ime in priimek Telefon E-naslov
Psiholog Aljoša Dornik 786-68-79 aljosa.dornik(at)os-brinje.si
Socialna delavka Andreja Burja Suban 786-68-79 andreja.burja-suban(at)os-brinje.si
Pedagoginja Tina Šešerko 786-68-78 tina.seserko(at)os-brinje.si
Učiteljice za DSP Silvia Benko Mataj   silvia.benko-mataj(at)os-brinje.si
Tjaša Omahen   tjasa.omahen(at)os-brinje.si
Petra Kališnik 786-68-83 petra.kalisnik(at)os-brinje.si
Karmen Pograjec Rus 786-68-83 karmen.pograjec-rus(at)os-brinje.si
Lea Čerin   lea.cerin(at)os-brinje.si
Alenka Peteršič Nežmah   alenka.petersic-nezmah(at)os-brinje.si
Maša Berčan   masa.bercan(at)os-brinje.si
Knjižničarke Polona Umek Repovž 786-68-80 polona.umek-repovz(at)os-brinje.si
Anja Lekše   anja.lekse(at)os-brinje.si
Sabina Šifrar
nad. Majo Zajec
  sabina.sifrar(at)os-brinje.si
Računalničarka Živa Ovsenek 786-68-76 ziva.ovsenek(at)os-brinje.si
Vodja šolske prehrane Sabina Planinšek 786-68-76 sabina.planinsek(at)os-brinje.si
Varuhinje v PPVI Manca Perko    
Vesna Glavič    
Spremljevalka učenca Anica Kunavar    
Spremljevalki g. o. učencev Barbara Tekavec    
Meta Košir    

Računovodsko administrativni
delavci
Ime in priimek Telefon E-naslov
Računovodstvo Irena Kozlevčar 786-68-75 irena.kozlevcar(at)os-brinje.si
Tajništvo Ivana Pavlič 786-68-70 ivana.pavlic(at)os-brinje.si
Anja Korošec anja.korosec(at)os-brinje.si
Obračun prehrane Mojca Omahen 786-68-74 prehrana.brinje(at)guest.arnes.si

Tehnični delavci Ime in priimek Telefon E-naslov
Kuhinja Vesna Steklačič (vodja kuhinje) 786-68-81 vesna.steklacic(at)os-brinje.si
  Roman Adamič    
  Irena Garbas    
  Jelka Kastelic    
  Marta Pavlin    
  Marija Potočar    
  Anđa Pažin (Polica)    
Čiščenje Valentina Grabnar    
  Anđa Grgić    
  Raba Istogu    
  Marija Rus    
  Rafael Ziherl    
  Tončka Tominec (Polica)    
Hišnik Franci Zajec    
  Niko Dobrovoljc    
  Franc Smrekar (Polica)    
 

RAZREDNA STOPNJA

 
Ime in priimek Razrednik/Poučuje Učilnica E-naslov
Tanja Centa 1. a 18 tanja.centa(at)os-brinje.si
Petra Skubic 2. strok. del. v 1. a 18 petra.skubic(at)os-brinje.si
Jasna Kalan 1. b 17 jasna.kalan(at)os-brinje.si
Maruša Trofenik 2. strok. del. v 1. b 17 marusa.trofenik(at)os-brinje.si
Petra Grum 1. c 16 petra.grum(at)os-brinje.si
Helena Urbančič 2. strok. del. v 1. c 16 helena.urbancic(at)os-brinje.si
Helena Tavčar 2. a DE 1 helena.tavcar(at)os-brinje.si
Maja Kavčič 2. b DE 2 maja.kavcic(at)os-brinje.si
Urša Ceglar 2. c DE 3 ursa.ceglar(at)os-brinje.si
Nina Kristič 3. a 1 nina.kristic(at)os-brinje.si
Nives Čuček nad. Nino Usenik 3. b 2 nives.cucek(at)os-brinje.si
Katja Čakš Bekanović 4. a 47b katja.caks(at)os-brinje.si
Maruša Poplas 4. b 38 marusa.poplas(at)os-brinje.si
Karmen Bonifer 4. c 6 karmen.bonifer(at)os-brinje.si
Erika Leban Zaletelj 5. a 5 erika.leban-zaletelj(at)os-brinje.si
Katja Vodopivec 5. b 4 katja.vodopivec(at)os-brinje.si
Matija Martinec 5. c 6 matija.martinec(at)os-brinje.si
Barbara Flisar DRU (4. b)   barbara.flisar(at)os-brinje.si
Julija Murko DRU (4. c)   julija.murko(at)os-brinje.si
Petra Mišmaš TJA (1., 2. r.)   petra.mismas(at)os-brinje.si
Nina Srejš TJA (3., 4., 5. r.)   nina.srejs(at)os-brinje.si
 

PREDMETNA STOPNJA

 
Ime in Priimek Predmet Razrednik Učilnica E-naslov
Martin Mežan ŠPO, IŠP-n, ŠPO v NIS 6. a 44 martin.mezan(at)os-brinje.si
Maja Škerjanec ŠPO, IP ŠZZ, ŠPO v NIS 6. b 35 maja.skerjanec(at)os-brinje.si
Romana Rojc MAT, TIT 6. c 30 romana.rojc(at)os-brinje.si
Kristina Moičević SLJ, GEO 7. a 8 kristina.moicevic(at)os-brinje.si
Petra Plavšić TJA 7. b 32 petra.plavsic(at)os-brinje.si
Špelca Kastelic MAT, FIZ, IP ZVE 7. c 7 spela.kastelic(at)os-brinje.si
Maja Zajc Kalar TJA, IP NI1, IP NI2, IP NI3 7. d 33 maja.zajc-kalar(at)os-brinje.si
Nuša Škulj SLJ 8. a 41 nusa.skulj(at)os-brinje.si
Sabina Kavšek TJA 8. b 31 sabina.kavsek(at)os-brinje.si
Monika Rjavec ŠPO, IP ŠSP, NŠP 8. c 36 monika.rjavec(at)os-brinje.si
Mateja Zupančič SLJ, TJA 9. a 34 mateja.zupancic(at)os-brinje.si
Marjeta Kolbl NAR, GOS, BIO, NAR v NIS, IP SPH 9. b 9 marjeta.kolbl(at)os-brinje.si
Emil Kovačec GUM, GUM v NIS, MPZ 9. c 45 emil.kovacec(at)os-brinje.si
Zlatka Adamič GEO /   zlatka.adamic(at)os-brinje.si
Dušan Antolič DKE /   dusan.antolic(at)os-brinje.si
Silvia Benko Mataj IP-NI1, N2N /   silvia.benko-mataj(at)os-brinje.si
Urška Bergant LUM, IP LS, LUM v NIS, NUM /   urska.bergant(at)os-brinje.si
Nina Bokal MAT, FIZ /   nina.bokal(at)os-brinje.si
Katarina Dremelj SLJ, ZGO /   katarina.dremelj(at)os-brinje.si
Petra Gumzej MAT, NRA /   petra.gumzej(at)os-brinje.si
Matej Kastelic TIT, IP RGT, IP OGK /   matej.kastelic(at)os-brinje.si
Katja Komljanec TJA /   katja.komljanec(at)os-brinje.si
Anja Lekše SLJ /   anja.lekse(at)os-brinje.si
Ana Maria Mauhar TIT, NTE, OGK NIS /   ana-maria.mauhar(at)os-brinje.si
Julija Murko MAT, IP DIP /   julija.murko(at)os-brinje.si
Živa Ovsenek IP MME, NRA /   ziva.ovsenek(at)os-brinje.si
Sabina Planinšek BIO, GOS, IP SPH, IP NPH /   sabina.planinsek(at)os-brinje.si
Valentina Pokupec ZGO /   valentina.pokupec(at)guest.arnes.si
Marko Potokar ŠPO, IP ŠZZ, IŠP-o / 27 marko.potokar(at)os-brinje.si
Barbara Švarc Fajdiga MAT, FIZ /   barbara.svarc-fajdiga(at)os-brinje.si
Lucija Treven NAR /   lucija.treven(at)os-brinje.si
Tanja Vičič KEM, IP POK /   tanja.vicic(at)os-brinje.si
Petra Nedelko nad. Majo Zajec SLJ /   petra.nedelko(at)os-brinje.si
 

PODALJŠANO BIVANJE

 
Ime in priimek Poučuje Učilnica E-naslov
Petra Skubic, Julija Murko, Lucija Treven OPB 1. a 18  
Maruša Trofenik, Julija Murko, Petra Skubic, Anica Kunavar OPB 1. b 17  
Helena Urbančič, Julija Murko, Petra Skubic, Marta Zupančič, Nina Srejš OPB 1. c 16  
Petra Mišmaš, Adrijana Šelj, Sabina Šifrar OPB 2. a DE 1  
Adrijana Šelj, Petra Mišmaš OPB 2. b DE 2  
Barbara Tekavec, Sabina Šifrar, Petra Mišmaš OPB 2. c DE 3  
Barbara Švarc Fajdiga, Valentina Pokupec, Nuša Škulj OPB 3. a 1  
Živa Ovsenek, Zlatka Adamič, Marko Potokar, Sabina Kavšek, Valentina Pokupec OPB 3. b 2  
Valentina Pokupec, Karmen Bonifer, Marjetka Kolbl OPB 4. a, 4. b 4  
Lucija Treven, Monika Rjavec, Katja Komljanec, Valentina Pokupec OPB 4. c 3  
Katja Komljanec, Valentina Pokupec OPB 5. a, b 5  
Petra Plavšič, Sabina Kavšek, Katja Komljanec, Valentina Pokupec, Monika Rjavec, Anica Kunavar OPB 5. c 6  
 

PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA POLICA

 
Priimek in ime Razrednik/Poučuje E-naslov
Urška Lulić 1. o urska.lulic(at)os-brinje.si
Ksenija Kovačec Marin 1. p ksenija.kovacec(at)os-brinje.si
Mojca Zajc 2. p mojca.zajc(at)os-brinje.si
Romana Koščak 3. p romana.koscak(at)os-brinje.si
Alenka Lohkar 4. p alenka.lohkar(at)os-brinje.si
Ksenija Žitnik 5. p ksenija.zitnik(at)os-brinje.si
Veronika Vidic OPB1, NTE veronika.vidic(at)os-brinje.si
Ana Gruden OPB2 ana.gruden(at)os-brinje.si
Dušan Antolič OPB3 dusan.antolic(at)os-brinje.si
Maša Ščavničar nadomešča Tino Čampa OPB4, TJA masa.scavnicar(at)os-brinje.si
Alenka Peteršič Nežmah OPB1 in OPB2 alenka.petersic-nezmah(at)os-brinje.si
 

OSNOVNA ŠOLA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

 
Priimek in ime Razrednik/Poučuje Učilnica E-naslov
Lidija Pajk PPVI I 11 lidija.pajk(at)os-brinje.si
Anja Svetin PPVI II 12 anja.svetin(at)os-brinje.si
Amalija Škerlj PPVI III 39 amalija.skerlj(at)os-brinje.si
Katja Krašovec PPVI IV 42 katja.krasovec(at)os-brinje.si
Oriana Pergar PPVI V 39 oriana.pergar(at)os-brinje.si
Brigita Škulj NIS 1. + 2. + 3. 15 brigita.skulj(at)os-brinje.si
Marta Zupančič NIS 4. + 5. 13 marta.zupancic(at)os-brinje.si
Špela Mlakar NIS 6. 56 spela.mlakar(at)os-brinje.si
Jelka Hegler NIS 8. 57 jelka.hegler(at)os-brinje.si
Urška Šteh NIS 7. + 9. 37 urska.steh(at)os-brinje.si
Maša Berčan DSP, SLJ, NAR, TIT   masa.bercan(at)os-brinje.si
Tadeja Veit ŠPO NIS + PPVI   tadeja.veit(at)os-brinje.si
Jana Rešeta
Aleša Premrl
OPB PPVI 11, 12  
Tina Fajs
Andreja Burja Suban
OPB NIS 15, 13  

 

 
 
 
Dostopnost