Kadrovska zasedba – šol. l. 2020-21

Spoštovani starši!

Prosimo vas, da e-naslove strokovnih delavcev na šoli uporabljate le za nujne informacije ali obvestila in ne za dopisovanje o problematiki vašega otroka. Tem vsebinam so namenjene govorilne ure in individualni razgovori. Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

Ravnateljica: Natalija Kotar

Učitelji:

Vodilni delavci Ime in priimek Telefon E-naslov
Ravnateljica Natalija Kotar 786-68-72 natalija.kotar(at)os-brinje.si
Pomočnica ravnateljice Petra Kališnik 786-68-73 petra.kalisnik(at)os-brinje.si
Pomočnica ravnateljice Barbara Švarc Fajdiga 786-68-73 barbara.svarc-fajdiga(at)os-brinje.si

Svetovalni in strokovni delavci Ime in priimek Telefon E-naslov
Psiholog Aljoša Dornik 786-68-79 aljosa.dornik(at)os-brinje.si
Socialna delavka Andreja Burja Suban 786-68-79 andreja.burja-suban(at)os-brinje.si
Pedagoginja Tina Šešerko 786-68-78 tina.seserko(at)os-brinje.si
Učiteljice za DSP Silvia Benko Mataj silvia.benko-mataj(at)os-brinje.si
Alenka Peteršič Nežmah nad. Tjašo Omahen alenka.petersic-nezmah(at)os-brinje.si
Petra Kališnik 786-68-83 petra.kalisnik(at)os-brinje.si
Karmen Pograjec Rus 786-68-83 karmen.pograjec-rus(at)os-brinje.si
Lea Čerin lea.cerin(at)os-brinje.si
Maša Berčan masa.bercan(at)os-brinje.si
Knjižničarke Polona Umek Repovž 786-68-80 polona.umek-repovz(at)os-brinje.si
Valentina Pokupec valentina.pokupec(at)os-brinje.si
Maja Zajec maja.zajec(at)os-brinje.si
Računalničarki Petra Gumzej 786-68-76 petra.gumzej(at)os-brinje.si
Julija Murko julija.murko(at)os-brinje.si
Vodja šolske prehrane Sabina Planinšek 786-68-76 sabina.planinsek(at)os-brinje.si
Varuhinje v PPVI Manca Perko
Jana Rešeta
Spremljevalka g. o. učenca Lucija Suhadolnik

Računovodsko administrativni
delavci
Ime in priimek Telefon E-naslov
Računovodstvo Irena Kozlevčar 786-68-75 irena.kozlevcar(at)os-brinje.si
Tajništvo Katja Poterbin 786-68-70 katja.poterbin(at)os-brinje.si
Anja Korošec anja.korosec(at)os-brinje.si
Obračun prehrane Mojca Omahen 786-68-74 prehrana.brinje(at)guest.arnes.si

Tehnični delavci Ime in priimek Telefon E-naslov
Kuhinja Vesna Steklačič (vodja kuhinje) 786-68-81 vesna.steklacic(at)os-brinje.si
Roman Adamič
Irena Garbas
Jelka Kastelic
Marta Pavlin
Marija Potočar
Anđa Pažin (Polica)
Čiščenje Valentina Grabnar
Anđa Grgić
Raba Istogu
Marija Rus
Rafael Ziherl
Tončka Tominec (Polica)
Hišnik Franci Zajec
Niko Dobrovoljc
Franc Smrekar (Polica)

RAZREDNA STOPNJA

Ime in priimek Razrednik/Poučuje Učilnica E-naslov
Helena Tavčar 1. a 18 helena.tavcar(at)os-brinje.si
Petra Skubic 2. strok. del. v 1. a 18 petra.skubic(at)os-brinje.si
Maja Kavčič 1. b 17 maja.kavcic(at)os-brinje.si
Maruša Trofenik nad. Petro Grum 2. strok. del. v 1. b 17 marusa.trofenik(at)os-brinje.si
Urša Ceglar 1. c 16 ursa.ceglar(at)os-brinje.si
Alenka Lohkar 2. strok. del. v 1. c 16 alenka.lohkar(at)os-brinje.si
Jasna Kalan 2. a 1 jasna.kalan(at)os-brinje.si
Meta Šavli nad. Romano Koščak 2. b 2 meta.savli(at)os-brinje.si
Nina Kristić 3. a DE 1 nina.kristic(at)os-brinje.si
Matija Martinec 3. b DE 2 matija.martinec(at)os-brinje.si
Petra Mišmaš nad. Marušo Poplas 3. c DE 3 petra.mismas(at)os-brinje.si
Katja Čakš Bekanović 4. a 3 katja.caks(at)os-brinje.si
Barbara Flisar 4. b 4 barbara.flisar(at)os-brinje.si
Karmen Bonifer 4. c 6 karmen.bonifer(at)os-brinje.si
Erika Leban Zaletelj 5. a 5 erika.leban-zaletelj(at)os-brinje.si
Katja Vodopivec 5. b 7 katja.vodopivec(at)os-brinje.si
Petra Grum DRU, LUM petra.grum(at)os-brinje.si
Majda Križman Žužek TJA majda.krizman-zuzek(at)os-brinje.si
Jožica Rogale Kovačevič LUM jozica.rociale-kovacevic(at)os-brinje.si

PREDMETNA STOPNJA

Ime in Priimek Predmet Razrednik Učilnica E-naslov
Kristina Moičević SLJ 6. a 47b kristina.moicevic(at)os-brinje.si
Petra Plavšić TJA 6. b 30 petra.plavsic(at)os-brinje.si
Špelca Kastelic MAT, FIZ, IP DIP, IP SLZ 6. c 41 spela.kastelic(at)os-brinje.si
Maja Zajc Kalar TJA, IP NI1, IP NI2, IP NI3 6. d 33 maja.zajc-kalar(at)os-brinje.si
Nuša Škulj SLJ, IP ŠNO 7. a 8 nusa.skulj(at)os-brinje.si
Sabina Kavšek TJA 7. b 31 sabina.kavsek(at)os-brinje.si
Monika Rjavec ŠPO, IP ŠSP, IP ŠZZ, NŠP 7. c 36 monika.rjavec(at)os-brinje.si
Mateja Zupančič SLJ, TJA 8. a 34 mateja.zupancic(at)os-brinje.si
Marjeta Kolbl NAR, GOS, BIO, NAR v NIS, IP SPH 8. b 9 marjeta.kolbl(at)os-brinje.si
Emil Kovačec GUM, GUM v NIS, MPZ 8. c 45 emil.kovacec(at)os-brinje.si
Katarina Dremelj SLJ, ZGO 9. a 35 katarina.dremelj(at)os-brinje.si
Nina Bokal MAT, FIZ, IP MD9 9. b 32 nina.bokal(at)os-brinje.si
Matej Kastelic TIT, IP OGL, IP RGT, IP OGU, IP OGK 9. c 44 matej.kastelic(at)os-brinje.si
Zlatka Adamič GEO / zlatka.adamic(at)os-brinje.si
Dušan Antolič DKE / dusan.antolic(at)os-brinje.si
Urška Bergant LUM, IP LS1, IP LS2, IP LS3, LUM NIS, NUM / urska.bergant(at)os-brinje.si
Jakob Drmota TIT, NTE, OGK NIS / jakob.drmota(at)os-brinje.si
Petra Gumzej MAT, NRA / petra.gumzej(at)os-brinje.si
Katja Komljanec TJA / katja.komljanec(at)os-brinje.si
Anja Lekše SLJ / anja.lekse(at)os-brinje.si
Julija Murko MAT, FIZ, IP UBE / julija.murko(at)os-brinje.si
Peter Hrovat nad. Kristino Novak ŠPO, NŠP, IP ŠSP, IP ŠZZ, IP PLE / peter.hrovat(at)os-brinje.si
Sabina Planinšek BIO, GOS / sabina.planinsek(at)os-brinje.si
Nives Rac nad. Valentino Pokupec N2N / nives.rac(at)guest.arnes.si
Sabina Požar nad. Valentino Pokupec ZGO / sabina.pozar(at)guest.arnes.si
Marko Potokar ŠPO, IP IŠP-n, IŠP-o / 27 marko.potokar(at)os-brinje.si
Romana Rojc MAT / romana.rojc(at)os-brinje.si
Maja Škerjanec ŠPO, IP ŠSP, ŠPO v NIS / 27 maja.skerjanec(at)os-brinje.si
Barbara Švarc Fajdiga MAT / barbara.svarc-fajdiga(at)os-brinje.si
Lucija Treven NRA / lucija.treven(at)os-brinje.si
Tanja Vičič KEM, GOS, IP POK / tanja.vicic(at)os-brinje.si
Maja Zajec SLJ, IP FI1 / maja.zajec(at)os-brinje.si

PODALJŠANO BIVANJE

Ime in priimek Poučuje Učilnica E-naslov
Petra Skubic
Anja Lekše
OPB 1. a 18 petra.skubic(at)os-brinje.si
anja.lekse(at)os-brinje.si
Maruša Trofenik
Julija Murko
OPB 1. b 17 marusa.trofenik(at)os-brinje.si
julija.murko(at)os-brinje.si
Alenka Lohkar
Kristina Moičević
OPB 1. c 16 alenka.lohkar(at)os-brinje.si
kristina.moicevic(at)os-brinje.si
Lucija Treven OPB 2. a 1 lucija.treven(at)os-brinje.si
Matrin Mežan nad. Kristino Novak OPB 2. b 2 martin.mezan(at)os-brinje.si
Nina Usenik OPB 3. a DE 1 nina.usenik(at)os-brinje.si
Tanja Vodenik Vozelj nad. Petro Mišmaš OPB 3. b DE 2 tanja.vodenik-vozelj(at)os-brinje.si
Petra Mišmaš OPB 3. c DE 3 petra.mismas(at)os-brinje.si
Majda Križman Žužek OPB 4. a 3 majda.krizman-zuzek(at)os-brinje.si
Tanja Centa OPB 4. b 4 tanja.centa(at)os-brinje.si
Jožica Rogale Kovačevič OPB 4. c 6 jozica.rociale-kovacevic(at)os-brinje.si
Sabina Požar nad. Valentino Pokupec OPB 5. a 5 sabina.pozar(at)os-brinje.si
Petra Grum OPB 5. b 7 petra.grum(at)os-brinje.si

PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA POLICA

Priimek in ime Razrednik/Poučuje E-naslov
Ksenija Kovačec Marin  1. ksenija.kovacec(at)os-brinje.si
Urška Lulić  2. strok. del. v 1. r. urska.lulic(at)os-brinje.si
Mojca Zajc  2. mojca.zajc(at)os-brinje.si
Tea Bratovčak  3. tea.bratovcak(at)os-brinje.si
Mirjam Čovran  4. mirjam.covran(at)os-brinje.si
Ksenija Žitnik  5. ksenija.zitnik(at)os-brinje.si
Tina Čampa  TJA, DSP tina.campa(at)os-brinje.si
Nina Usenik  ŠPO, LUM nina.usenik(at)os-brinje.si
Veronika Vidic  NTE, OPB3 veronika.vidic(at)os-brinje.si
Alenka Peteršič Nežmah nad. Urško Lulić  OPB1 alenka.petersic-nezmah(at)os-brinje.si
Tina Čampa  OPB2 tina.campa(at)os-brinje.si
Veronika Vidic  OPB3 veronika.vidic(at)os-brinje.si
Dušan Antolič  OPB4 dusan.antolic(at)os-brinje.si

OSNOVNA ŠOLA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

Priimek in ime Razrednik/Poučuje Učilnica E-naslov
Anja Svetin PPVI I. + II. 11 anja.svetin(at)os-brinje.si
Oriana Perger nad. Lidijo Pajk PPVI II. 12 oriana.perger(at)os-brinje.si
Amalija Škerlj PPVI III. + IV. 39 amalija.skerlj(at)os-brinje.si
Katja Krašovec PPVI IV. + V. + VI. 42 katja.krasovec(at)os-brinje.si
Brigita Škulj NIS 2. + 3. 15 brigita.skulj(at)os-brinje.si
Marta Zupančič NIS 4. + 6. 13 marta.zupancic(at)os-brinje.si
Blažka Vodušek NIS 5. 56 blazka.vodusek(at)os-brinje.si
Jelka Hegler NIS 7. 57 jelka.hegler(at)os-brinje.si
Urška Šteh NIS 8. + 9. 37 urska.steh(at)os-brinje.si
Maša Berčan DSP, OGL, SLJ, NAR, TIT masa.bercan(at)os-brinje.si
Martin Mežan nad. Tadejo Veit ŠPO NIS + PPVI martin.mezan(at)os-brinje.si
Sanita Jušić OPB, RO, TIT, GOS sanita.jusic(at)os-brinje.si
Manca Sladoje OPB 1 manca.sladoje(at)os-brinje.si
Andreja Burja Suban OPB 2 andreja.burja-suban(at)os-brinje.si
Anita Regula OPB 3 anita.regula(at)os-brinje.si
Sanita Jusić
Katja Komljanec
OPB 4 sanita.jusic(at)os-brinje.si
katja.komljanec(at)os-brinje.si

 
 
 
Dostopnost