Organizacija

OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE

Število učencev in oddelkov

ODDELKI
40 + 12 skupin PB

UČENCI
801

ZAPOSLENI


MATIČNA ŠOLA

POŠPP

POŠ POLICA

Št. odd./ učencev
1.- 5. r. 13 / 303
6 – 9. r. 13 / 345
SKUPAJ 26 / 648

Začetek pouka
7.40
8.30
podaljšano bivanje:
12.05 – 16.30
jutranje varstvo:
6.30 – 8.30

Št. odd./ učencev
PPVI 4 / 23
NIS 5 / 42
SKUPAJ 9 / 65

Začetek pouka
NIS 8.30
PPVI 8.00
podaljšano bivanje:
12.05 – 16.30
jutranje varstvo:
/
jutranje varstvo vozačev:
7.40 – 8.25

Št. odd./ učencev
 
 
5 / 88

Začetek pouka
7.30
8.20
podaljšano bivanje:
11.55 – 16.30
jutranje varstvo:
6.15 – 8.15
jutranje varstvo vozačev:
7.15 – 8.15

popoldansko varstvo vozačev:
od konca pouka do odhoda avtobusa 


Podatki o številu učencev in delavcev se nanašajo na dan 1. 9. 2020.

 
 
 
Dostopnost