Projekti

Projekti, ki jih bomo izvajali v šolskem 2022/2023

Ime projekta Raven Vodja Vključeni razredi
Ekošola mednarodna Polona U. Repovž 1.-9. razred
Rastem s knjigo državna Polona U. Repovž 7. razred
Jaz pa berem šolska Polona U. Repovž 2. razred
VSUO državna Polona U. Repovž 1.-9. razred
Skupaj zmoremo šolska Andreja Burja Subn vsi učenci
Let’s get G.R.E.E.N.  mednarodna Tina Šešerko OŠPP
NA-MA POTI državno Tanja Vičič 6.-9., 2., 4. in 5. razred glede na člane tima (lahko tudi ostali)
Šolska shema mednarodna Sabina Planinšek vsi učenci
TSZ državna Sabina Planinšek  
Kulturna šola državna Petra Plavšić vsi učenci
Mladi raziskovalci državna Tanja Vičič,
Petra Plavšić
prijavljeni posamezniki razredne in predmetne stopnje
Skupaj nam je lažje šolska Škulj Brigita 1. razred, OŠPP
Simbioza šola / skupnost državna Maruša Trofenik,
Nina Usenik
1. razred + Polica
Varno s soncem državna Maša Berčan 2. razred, OŠPP
Izmenjava s Francijo mednarodna Sabina Kavšek,
Petra Plavšić
8.-9. razred (prijavljeni)
Pasavček državna Petra Grum 1. razred + Polica
Dan števila PI medobčinski Helena Tavčar,
Matija Martinec
1. triletje, 2. triletje
Dan števila PI šolska Aktiv MAT 3. triletje
Obudimo pisanje pisem  državna Mauhar Ana Marija, Premrl Aleša vsi učenci
Teden pisanja z roko državna Polona Umek Repovž po dogovoru
Literarni natečaj Slovenske karitas državna Maja Zajc Kalar 6.-9. razred
Lepopis šolska Veronika Vidic 1.-5. razred Polica
Božična pošta šolska Alenka Lohkar 1.-5. razred Polica
Valentinova pošta šolska Urška Lulić 1.-5. razred Polica
EKO šola državna Romana Koščak 1.-5. razred Polica
Varuhi prvošolcev šolska Ksenija Žitnik 1.-5. razred Polica
Igraj se z mano državna razredničarke 1.-5. razred Polica
Varno s soncem državna Urška Lulić 1.-5. razred Polica
Evropski dan jezikov mednarodna Maša Ščavničar 1.-5. razred Polica
Jaz pa berem šolska Urška Lulić,
Ksenija Kovačec Marin
2. razred Polica
Zbiralna akcija papirja šolska Dušan Antolič 1.-5. razred Polica
Evakuacija šolska Dušan Antolič 1.-5. razred Polica
Pokloni zvezek državna Veronika Vidic 1.-5. razred Polica
Igrivo matematično popoldne šolska Aktiv MAT 6.-9. razred
EKO ŠOLA  državna  Marta Zupančič NIS in PPVI
Folklora državna  Tadeja Veit,
Manca Perko
NIS in PPVI
Zapoj, zapleši, zaigraj državna  Brigita Škulj  NIS in PPVI
Območno srečanje lutkovnih in dramskih skupin državna  Brigita Šteh  NIS in PPVI
Območno srečanje lutkovnih in dramskih skupin državna  Mateja Zupančič 8., 9. r.
Zlati sonček državna Rjavec Monika 1.-3. razred
Erasmus+ KA122-SCH “BRiNging MaJEstic Change mednarodni Sabina Kavšek  

 
 
 
Dostopnost