Tekmovanja – šol. l. 2020/21

Koledar tekmovanj v šolskem letu 2020/2021

PODROČJE VODJA STOPNJA IN ČAS TEKMOVANJA
ŠOLSKO REGIJSKO DRŽAVNO
SLOVENŠČINA Mateja Zupančič 17. 11. 2020 14. 1. 2021 13. 3. 2021
MEHURČKI (slovenščina) Matija Martinec 8. 4. 2021 / /
ANGLEŠČINA (8. razred) Maja Marija Zajc Kalar 19. 10. 2020
ob 13.00
/ 23. 11. 2020
ob 14.00
ANGLEŠČINA (9. razred) Maja Marija Zajc Kalar 12. 11. 2020
ob 13.00
20. 1. 2021
ob 14.00
16. 3. 2021
ob 14.00
NEMŠČINA (9. razred) Maja Marija Zajc Kalar 26. 11. 2020
ob 13.00
/ 23. 3. 2021
ob 14.00
MATEMATIKA Nina Bokal,
Romana Rojc
18. 3. 2021 / 17. 4. 2021
LOGIKA Petra Gumzej 24. 9. 2020 / 17. 10. 2020
FIZIKA Nina Bokal 3. 2. 2021 26. 3. 2021 8. 5. 2021
KEMIJA Tanja Vičič 18. 1. 2021 / 27. 3. 2021
BIOLOGIJA Sabina Planinšek 21. 10. 2020 / 4. 12. 2020
BOBER Petra Gumzej 9.-13. 11. 2020 ali
16.-20. 11. 2020
/ 16. 1. 2021
MLADI RAZISKOVALCI   začetek marca konec marca 17. 5. 2021
GEOGRAFIJA Zlatka Adamič 24. 11. 2020 26. 1. 2021 16. 4. 2021
VESELA ŠOLA Zlatka Adamič 10. 3. 2021 / april 2021
KRESNIČKA Helena Tavčar 3. 2. 2021 / /
LEGO FLL LIGA Matej Kastelic / december 2020 – marec 2021  
LOGIČNA POŠAST Špelca Kastelic 7. 5. 2021 / 21. 5. 2021
ASTRONOMIJA Špelca Kastelic 3. 12. 2020 / 9. 1. 2021
ZGODOVINA Katarina Dremelj 8. 12. 2020 2. 2. 2020 20. 3. 2020
RAČUNANJE JE IGRA (OŠPP) Blažka Vodušek   /  
CICI VESELA ŠOLA Jasna Kalan      
TEKMOVANJE EPI LESEPREIS 4., 5., 6. r. (NIP Nemščina)        
TEKMOVANJE EPI READING BADGE 1., 2. in 3. r. Tanja Centa     marec 2021
TEKMOVANJE EPI READING BADGE 4. r., 5. r. Majda Križman Žužek     marec 2021
TEKMOVANJE V ZNANJU TEHNOLOGIJ (8. in 9. razred)        
ELASTOMOBIL Matej Kastelic februar 2021 / marec 2021
REVIJA PEVSKIH ZBOROV Maja Kavčič   april 2021  

 
 
 
Dostopnost