Tekmovanja

STRAN JE V DELU!
TEKMOVANJE IZ LOGIKE

1. O tekmovanju

Učenci se pomerijo med seboj v znanju logike, logičnega mišljenja in lingvistike. Tekmovanje poteka na dveh ravneh: šolski in državni.  Tretjina najbolj uspešnih učencev  na šolskem tekmovanju prejme bronasto priznanje, pod pogojem, da prejmejo vsaj 30 % vseh možnih točk.

Najbolje uvrščeni učenci  7. do 9. razreda (praviloma 1 iz vsakega razreda) se uvrstijo na državno tekmovanje, kjer najbolje uvrščeni prejmejo srebrno oziroma zlato priznanje.

Za izvedbo tekmovanja je odgovorna Komisija ZOTKS.

Pravilnik

Razpis

 

2. Pomembni datumi

24. september 2015: ŠOLSKO IZBIRNO TEKMOVANJE

17. oktober 2015: DRŽAVNO TEKMOVANJE

 

3. Priprave na tekmovanje

Priprave za učence 6. do 9. razreda potekajo v okviru interesne dejavnosti logika, ki jo izvaja učiteljica Katja Kmetec strnjeno v septembru in oktobru. Priprave potekajo vsak dan 6. in 7. uro.

 

4. Pomembnejši dosežki naših učencev na tekmovanju v šolskem letu 2015/2016

Državnega tekmovanja so se udeležili:

Maxim Cosovici, 7. b

Petja Premru, 8. b

Jure Hribar, 8. a

Domen Kralj, 9. a.

Maxim Cosovici je na državnem tekmovanju osvojil zlato priznanje in dosegel 4. mesto v državi.

 

 

TEKMOVANJE IZ MATEMATIKE

kenguru

1. O tekmovanju

Učenci se pomerijo med seboj v znanju matematike. Tekmovanje poteka na dveh ravneh: na šolski učenci rešujejo naloge Mednarodnega matematičnega kenguruja, na državni pa matematične naloge, ki jih pripravi državna tekmovalna komisija.  Tretjina najbolj uspešnih učencev prejme bronasto Vegovo priznanje, če doseže vsaj tretjino vseh možnih točk oz. dodatno še vsi učenci, ki so v petini najboljših dosežkov  vseh tekmovalcev v državi.

Najbolje uvrščeni učenci  5. do 9. razreda  v državi se uvrstijo na državno tekmovanje, kjer lahko prejmejo srebrno ali zlato Vegovo priznanje.

Tisti učenci, ki jim uspe v vseh devetih letih šolanja osvojiti  bronasto priznanje, prejmejo Diamantni matematični kenguru.

Prijavnino učenca na tekmovanje vsako leto določi DMFA. Za šolsko leto 2015/2016 znaša 1,5 €  na učenca. Prijavnino učencem 5. – 9. razreda krije šola, učenci 1. do 4. razreda pa jo krijejo sami.

Tekmovanje organizira DMFA.

Več o tekmovanju

Pravilnik

Razpis

 

2. Pomembni datumi

17. 3. 2016: ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ MATEMATIKE

16. 4. 2016: DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ MATEMATIKE

 

3. Priprave na tekmovanje

Priprave na tekmovanje potekajo v okviru dodatnega pouka iz matematike.

 

4. Pomembnejši dosežki naših učencev na tekmovanju v šolskem letu 2015/2016