Tekmovanja v znanju

Koledar tekmovanj v šolskem letu 2022/2023

PODROČJE VODJA STOPNJA IN ČAS TEKMOVANJA
ŠOLSKO REGIJSKO DRŽAVNO
Modelarstvo Matej Kastelic   maj 2023 junij 2023
Tekmovanje iz znanja angleščine
(8., 9. razred)
Sabina Kavšek 22. 11. 2022 / 30. 3. 2023
Tekmovanje iz znanja angleščine
(7. razred)
Petra Plavšić 15. 2. 2023 / 22. 3. 2023
Tekmovanje iz znanja angleščine
(6. razred)
Maja Zajc Kalar 14. 12. 2022 / 21. 2. 2023
Tekmovanje iz znanja nemščine
(8., 9. razred)
Maja Zajc Kalar,
Valentina Pokupec
17. 11. 2022 / 23. 3. 2023
EPI Reading Badge  Petra Plavšić 27.-31. 3. 2023     
EPI Reading Badge – Polica Maša Ščavničar 27.- 31. 3. 2023    
Proteusovo tekmovanje iz biologije        
Geografsko tekmovanje Kristina Moičevič 15. 11. 2022 / 1. 4. 2023
Zgodovinsko tekmovanje Valentina Pokupec 6. 12. 2022 / 9. 3. 2023
Vesela šola   8. 3. 2023   12. 4. 2023
Tekmovanje iz znanja kemije
za Preglovo priznanje
Lucija Bajd 16. 1. 2023 25. 3. 2023 6. 5. 2023
Računanje je igra  Marta Zupančič      
Plavanje (OŠPP) učitelji OŠ PP      
Nogomet (OŠPP) učitelji OŠ PP      
Specialna olimpijada  učitelji OŠ PP      
Atletika (OŠPP) učitelji OŠ PP      
Tehnika in tehnologija  učitelji TIT      
Kresnička 1. in 2. triletje Helena Tavčar 6. 4. 2023    
Logična pošast – Polica Alenka Lohkar 5. 5. 2023    
Mehurčki Tanja Centa      
Tekmovanje iz znanja matematike
– predmetna stopnja  
Romana Rojc 16. 3. 2023 5. 4. 2023 22. 4. 2023
Logika Špelca Kastelic 29. 9. 2022 22. 10. 2022 12. 11. 2022
Tekmovanje iz znanja fizike Matej Kastelic 15. 2. 2023 13. 4. 2023 13. 5. 2023
Logična pošast 6. – 9. razred Špelca Kastelic 5. 5. 2023   21. 5. 2023
Bober – Polica Romana Koščak 7.-18. 11. 2022    
Tekmovanje iz znanja astronomije Julija Murko 7. 12. 2022   14. 1. 2023
Tekmovanje za Cankarjevo priznanje
– 6., 7. razred
Kristina Moičević 4. 4. 2022 / /
Tekmovanje za Cankarjevo priznanje
– 8., 9. razred
Nuša Škulj 29. 11. 2022
ob 13.30
17. 1. 2023
ob 14.00
11. 3. 2023
ob 10.00
Lepopis – 4., 5. razred Erika L. Zaletelj   / /
Cici Vesela šola Tanja Centa,
Alenka Lohkar
     
Kresnička – 6. in 7. razred Špelca Kastelic 6. 4. 2023    
Konstruktorstvo NIS Matej Kastelic   13. 4. 2023 12. 5. 2023
Konstruktorstvo Matej Kastelic   31. 3. 2023 13. 5. 2023
Logična pošast – 1.–3. razred Petra Grum      
Logična pošast – 4. in 5. razred  Karmen Bonifer 20. 5. 2023    
Tekmovanje iz znanja matematike
– 4. in 5. razred   
Katja Č. Bekanović 16. 3. 2023    
Tekmovanje za Cankarjevo priznanje
– 4. in 5. razred
Matija Martinec 4. 4. 2023    
Tekmovanje Kenguru
(1. triletje)
Maja Kavčič 17. 3. 2023    
Tekmovanje za Cankarjevo priznanje
– 4., 5. Polica
Ksenija Žitnik 4. 4. 2023    
Tekmovanje za Cankarjevo priznanje
– 1. triletje Polica
Urška Lulić 4. 4. 2023    

 

 
 
 
Dostopnost