Urniki POŠ Polica

Šolsko leto 2018/19

1. razred

URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
0. N1A
1. MAT MAT SLJ SLJ SPO
2. ŠPO SLJ SPO SLJ SLJ
3. SLJ GUM GUM ŠPO LUM
4. SPO ŠPO MAT MAT LUM
5.  ODS  N1A DOP/DOD
6.

Razredničarka: Alenka Lohkar
Druga učiteljica: Ida Štimec
OPB: Marija Podvršič
N1A: Tina Čampa

 

2. razred

URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
0. DOP/DOD
1. SLJ SPO MAT SLJ SLJ
2. TJA MAT ŠPO SLJ MAT
3. GUM GUM SPO SPO LUM
4. MAT SLJ TJA ŠPO LUM
5. ŠPO SLJ SLJ ODS
6.

Razredničarka: Ksenija Kovačec Marin 
LUM, OPB: Marija Podvršič
TJA: Tina Čampa

 

3. razred

URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
0. DOD/DOP
1. MAT ŠPO MAT SLJ TJA
2. SPO MAT TJA SLJ MAT
3. ŠPO SPO SLJ MAT SLJ
4. SLJ GUM SLJ SPO LUM
5. ODS SLJ GUM ŠPO LUM
6.

Razredničarka: Petra Grum
TJA: Tina Čampa
OPB: Ida Štimec, Veronika Vidic, Dušan Antolič

 

4. razred

URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
0.  DOP/DOD
1. SLJ MAT NIT MAT MAT
2. SLJ ŠPO DRU SLJ GUM
3. TJA SLJ MAT NIT TJA
4. MAT NIT ŠPO LUM SLJ
5. DRU N2N ODS LUM ŠPO
6. NTE  N2N

Razredničarka: Tea Bratovčak  
LUM: Mirjam Čovran
TJA: Tina Čampa
N2N: Valentina Pokupec
NTE: Damir Pirc
OPB: Veronika Vidic

 

5. razred

URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
0. DOP/DOD GUM ODS
1. SLJ GUM SLJ DRU MAT
2. MAT ŠPO SLJ ŠPO TJA
3. ŠPO SLJ TJA SLJ DRU
4. TJA MAT DRU NIT LUM
5. NIT N2N MAT NIT LUM
6. NTE N2N

Razredničarka: Mirjam Čovran
NIT: Veronika Vidic
TJA: Tina Čampa
GUM: Emil Kovačec
N2N: Valentina Pokupec
NTE: Damir Pirc
OPB: Dušan Antolič