Urniki POŠ Polica

Šolsko leto 2020/21

1. razred

 
URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
0.          
1. SLJ SLJ MAT MAT SLJ
2. GUM SLJ SPO SPO MAT
3. ŠPO ŠPO SLJ SLJ LUM
4. SPO MAT GUM ŠPO LUM
5. ODS N1A   N1A  
6.          

Razredničarka: Ksenija Kovačec Marin
Druga učiteljica: Urška Lulić (nadomešča Alenka Peteršič Nežmah)
N1A: Tina Čampa
ŠPO: Nina Usenik
OPB: Urška Lulić (nadomešča Alenka Peteršič Nežmah)

 

2. razred

 
URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
0.          
1. SLJ SLJ TJA SLJ SPO
2. SLJ SPO MAT SPO MAT
3. MAT MAT SLJ LUM SLJ
4. ŠPO ŠPO SLJ LUM ŠPO
5. TJA   GUM ODS GUM
6.          

Razredničarka: Mojca Zajc
LUM: Petra Trdin (nadomešča Petra Grum)
ŠPO: Nina Usenik
TJA: Tina Čampa
OPB: Tina Čampa, Mojca Zajc

 

3. razred

 
URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
0.          
1. SLJ TJA MAT SLJ MAT
2. SLJ ŠPO SLJ SLJ SLJ
3. MAT MAT LUM SPO ŠPO
4. SPO SLJ LUM MAT GUM
5. GUM SPO ODS ŠPO TJA
6.          

Razredničarka: Tea Bratovčak
LUM: Nina Usenik
TJA: Tina Čampa
OPB: Veronika Vidic

 

4. razred

 
URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
0.         NTE
1. MAT SLJ GUM ŠPO MAT
2. SLJ SLJ TJA SLJ TJA
3. NIT MAT SLJ NIT DRU
4. GUM NIT MAT MAT LUM
5. ŠPO ŠPO DRU ODS LUM
6.          

Razredničarka: Mirjam Čovran
GUM: Mojca Zajc
TJA: Tina Čampa
NTE: Veronika Vidic
OPB: Veronika Vidic

 

5. razred

 
URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
0.         NTE
1. TJA GUM SLJ MAT TJA
2. ŠPO GUM SLJ ŠPO DRU
3. SLJ SLJ TJA SLJ MAT
4. MAT NIT DRU NIT LUM
5. DRU MAT ŠPO NIT LUM
6.     ODS    

Razredničarka: Ksenija Žitnik
TJA: Tina Čampa
GUM: Emil Kovačec
NTE, GOS: Veronika Vidic
OPB: Dušan Antolič

 
 
 
Dostopnost