Zadnjič posodobljeno: 19. 4. 2020 ob 17.00

Bolj podrobna navodila in priponke boste starši dobili po e-pošti.

Ure veljajo za vse 2. razrede, razen tam, kjer je napisana sprememba (označena je z **).

 

SREDA, 22. 4.: Naravoslovni dan: DAN ZEMLJE

 

SLOVENŠČINA

1. ura: F. Lainšček: Regarija, Berilo, stran 118, 119

2. ura: Opis slike

3. ura: Stopnjevanje pridevnikov

4. ura: Predlog s/z, iz, na, ob, pod, nad …

 

MATEMATIKA

1. ura: Ravne in krive črte, SDZ stran 12, 13

2. ura: Sklenjene in nesklenjene črte, SDZ stran 14 – 16

3. ura: Lomljene črte, SDZ stran 17, 18

**2. a

1. ura: Ravne in krive črte

2. ura: Sklenjene in nesklenjene črte

3. ura: Lomljene črte

 

SPOZNAVANJE OKOLJA

1. ura:  Mlaka in žabe

2. ura: Mlaka in žabe

3. ura: Preverjanje znanja – kviz (gibanje, pomlad)

 

GLASBA

1. ura: N. Maurer: Tri luže

2. ura: N. Maurer: Tri luže, spremljava na improvizirana glasbila

 

LIKOVNA UMETNOST

1., 2. ura: Slikanje s kavo

 

ŠPORT

Razgibalne vsakodnevne vaje

Priprava na Športnovzgojni karton

 

ANGLEŠČINA

TJA – 2. a (Majda Križman Žužek): Navodila za delo so dostopna na https://anglescina2ap.blogspot.com/.

TJA – 2. b (N. Kristić): TJA – navodila

1.ura: Počutje
–  ponovi pesem If you’re happy
–  povej, kako se počutiš (I’m _______.)
–  poglej slovarček čustev; klikni na sličico in zasliši se beseda; ponovi jo 3x
–  v zvezek napiši naslov FEELINGS
–  reši učni list 1 (Feelings)
· na srednji sliki poišči vseh osem počutij in jih obkroži
· k angleškim besedam zapiši slovenske izraze in svoje odgovore preveri z rešitvami
· če nimaš možnosti tiskanja, besede prepiši v zvezek in k vsaki besedi nariši ustrezno risbo
–  poslušaj pesem in jo zapoj ob posnetku
–  NEOBVEZNA NALOGA – učni list 2 (Match the words and the pictures) – besede prepiši k ustreznim slikam in preveri pravilnost z rešitvami

2.ura: Kako se počutim
–  ponovi pesem I can dance, dance, dance in the playground
–  ponovi besedišče za čustva in počutje – besede povleci k ustreznim slikam
–  povej, kako se počutiš (I’m _________.)
–  učni list 3 (Read and draw)
· preberi povedi in v oblačke nariši ustrezno sličico in svoje odgovore preveri z rešitvami
· če nimaš možnosti tiskanja, besede prepiši v zvezek in k vsaki besedi nariši ustrezno risbo
–  učni list 4 (Find the differences and write)
· poišči in obkroži 5 razlik med sliko a in sliko b, dopolni povedi z manjkajočimi besedami ter svoje odgovore preveri z rešitvami
· če nimaš možnosti tiskanja, povedi prepiši v zvezek
–  NEOBVEZNA NALOGA: Igra s kartami – učni list 5 (Feelings – cards)
· izstrizi karte in povej, kako se počuti oseba na sliki (svoje odgovore preveri z rešitvami)
· PAZI: za dečke uporabi He’s (He’s cold.), za deklice pa She’s (She’s cold.)
· če je v tvoji družini kdo, s komer se lahko igraš, lahko uporabita karte za igro spomin ali Črni Peter

TJA – 2. c (Tanja Centa): Navodila za delo so dostopna na https://minianglescina.blogspot.com.

TJA – 2. Polica (Tina Čampa): Navodila za delo so dostopna na https://anglescina2ap.blogspot.com/.

 

PODALJŠANO BIVANJE

Predlogi za ustvarjalno preživljanje prostega časa

Priloga: Knjiga o koronavirusni bolezni – za otroke

 

(Skupno 1.472 obiskov, današnjih obiskov 1)