Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti so namenjene sprostitvi in poglabljanju tistega področja, ki učence veseli. Učencem zapolnijo prosti čas glede na njihove sposobnosti in interese. Pomembno je, da izmed ponujenih dejavnosti učenci sami izberejo področje udejstvovanja, da izberejo vsaj eno dejavnost in da ne izberejo prevelikega števila dejavnosti.

Nekatere ID bodo potekale po urniku celo šolsko leto, druge pa strnjeno v posameznem obdobju.

NABOR INTERESNIH DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

 

 
 
 
Dostopnost