Na kratko o štipendijah: predstavitev štipendij.

Obstajajo naslednje vrste štipendij za bodoče dijake:

kadrovske,

Zoisove,

državne,

štipendije za deficitarne poklice,

štipendije Ad futura: za izobraževanja, študijske obiske in tekmovanja v tujini,

občinske štipendije,

štipendije tujih ustanov,

štipendije nepridobitnih organizacij.

Na spletni strani Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije izveste več o štipendijah.