Katalog informacij javnega značaja

  1. Osnovni podatki o katalogu
  2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
  3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
  4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
  5. Imenovanje pooblaščene osebe
  6. Obvestilo o videonadzoru

Kopiranje in posredovanje vsebin, ki jih objavlja šola je nezakonito.