Šolsko leto 2023/2024

– Zapisnik 14. seje sveta šole v šol. l. 23/24

Zapisnik 13. seje sveta šole v šol. l. 23/24

Člani sveta šole so:

 • predstavniki ustanovitelja:
  – ga. Urša Leah Predalič (predsednica sveta šole)
  – ga. Barbara Černe Strgar
  – ga. Sabina Roštan
 • predstavniki staršev:
  – g. Matija Bitenc
  – ga. Polona Tratnik
  – ga. Barbara Dorić
 • predstavniki delavcev:
  – g. Dušan Antolič
  – ga. Maja Marija Zajc Kalar
  – ga. Irena Kozlevčar
  – g. Matija Martinec
  – ga. Amalija Škerlj

Šolsko leto 2022/2023

Zapisnik 12. seje sveta šole v šol. l. 22/23 z dne 27. 2. 2023

Zapisnik 11. seje sveta šole v šol. l. 22_23 z dne 24. 1. 2023

Zapisnik 6. korespodenčne seje sveta šole v šol. l. 22/23 – 22. 11. 2022

Zapisnik 10. seje sveta šole v šol. l. 22/23 z dne 29. 9. 2022

Člani sveta šole so:

 • predstavniki ustanovitelja:
  – ga. Urša Leah Predalič (predsednica sveta šole)
  – ga. Barbara Černe Strgar
  – ga. Sabina Roštan
 • predstavniki staršev:
  – g. Janez Tomc
  – ga. Polona Tratnik
  – ga. Barbara Dorić
 • predstavniki delavcev:
  – g. Dušan Antolič
  – g. Aljoša Dornik
  – ga. Irena Kozlevčar
  – g. Matija Martinec
  – ga. Amalija Škerlj

Šolsko leto 2021/2022

Zapisnik 9. seje sveta šole v šol. l. 21/22 z dne 17. 5. 2022

Zapisnik 8. seje sveta šole v šol. l. 21/22 z dne 10. 3. 2022

Zapisnik 7. seje sveta šole v šol. l. 21/22 z dne 28. 2. 2022

Zapisnik 6. seje sveta šole v šol. l. 21/22 z dne 3. 2. 2022

Zapisnik 5. seje sveta šole v šol. l. 21/22 z dne 2. 2. 2022

Zapisnik 4. korespondenčne seje sveta šole v šol. l. 21/22 z dne 31. 1. 2022

Zapisnik 4. seje sveta šole v šol. l. 21/22 z dne 21. 12. 2021

Zapisnik 3. korespondenčne seje sveta šole v šol. l. 21/22 z dne 11. 1. 2022

Zapisnik 2. korespondenčne seje sveta šole v šol. l. 21/22 z dne 17. 12. 2021

Zapisnik 3. seje sveta šole v šol. l. 21/22 z dne 7. 12. 2021

Zapisnik 2. seje sveta šole v šol. l. 21/22 z dne 16. 11. 2021

Zapisnik 1. korespondenčne seje sveta šole v šol. l. 21/22 z dne 25. 11. 2021

Zapisnik 1. seje sveta šole