Šolska svetovalna služba

Šolsko svetovalno službo sestavljajo:

– psiholog Aljoša Dornik: vsak delovnik po dogovoru (telefon: 786 68 79, e-pošta: aljosa.dornik@os-brinje.si),

– pedagoginja Tina Šešerko: vsak delovnik po dogovoru (telefon: 786 68 78, e-pošta: tina.seserko@os-brinje.si),

– socialna delavka Andreja Burja Suban: vsak delovnik po dogovoru (telefon: 786 68 79, e-pošta: andreja.burja-suban@os-brinje.si),

– socialna pedagoginja Petra Kališnik: vsak delovnik po dogovoru (telefon: 786 68 78, e-pošta: petra.kalisnik@os-brinje.si).

Svetovalno delo z učenci in starši obsega:

  • sprejem otrok v šolo,
  • karierno svetovanje,
  • učno svetovanje,
  • vzgojno svetovanje,
  • delo z učenci, ki izkazujejo nadpovprečne sposobnosti in ustvarjalnosti,
  • individualno in skupinsko delo z učenci ter njihovimi starši,
  • pomoč pri plačilu šolskih obveznosti in načrtovanje reševanja socialno ekonomskih stisk.

Želimo, da se obrnete na nas, ko boste imeli kakšno vprašanje, stisko, dvom. Ne oklevajte, ampak nas poiščite, pokličite ali kontaktirajte preko spleta.

 
 
 
Dostopnost