Šolski prevozi

v šolskem letu 2020/2021. V primeru sprememb bodo le-te objavljene na spletni strani šole.

VOZNI RED 1 – SPREMEMBA (22. 9. 2020)

VOZNI RED 2

VOZNI RED 3

Dogovor o pravilih pri izvajanju šolskih prevozov

prevozi

 
 
 
Dostopnost