Pouk se prične v tem šolskem letu v petek, 1. septembra 2023, in se konča za učence 9. razreda v petek, 14. junija 2024, za učence od 1. do 8. razreda pa v ponedeljek, 24. junija 2024.

1. OCENJEVALNI OBDOBJI

1. OCENJEVALNO OBDOBJE: od 1. 9. 2023 do 31. 1. 2024
2. OCENJEVALNO OBDOBJE: od 1. 2. 2024 do 14. 6. 2024 (9. razred)
od 1. 2. 2024 do 24. 6. 2024 (1.-8. razred)

Ob zaključku pouka učencem razdelimo spričevala. Učenci, ki jih takrat ni v šoli, lahko dvignejo spričevala v času od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 20. avgusta tekočega leta.

2. NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA ZA UČENCE 6. IN 9. RAZREDA

7. 5. 2024 – torek: nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine za 6. in 9. razred
9. 5. 2024 – četrtek: nacionalno preverjanje znanja iz matematike za 6. in 9. razred
13. 5. 2024 – ponedeljek: nacionalno preverjanje znanja iz angleščine (6. r.); nacionalno preverjanje znanja iz tretjega predmeta (9. r.)

1. 9. 2023 – petek: Objava sklepa o izboru predmetov in določitev tretjega predmeta, iz katerih se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja.

3. IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE

17. 6.-1. 7. 2024   1. rok za učence 9. razreda
26. 6.-9. 7. 2024   1. rok za učence od 1. do 8. razreda
19. 8.-30. 8. 2024   2. rok za učence od 1. do 9. razreda

4. ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU

3. 5.-14. 6. 2024   1. rok za učence 9. razreda
3. 5.-24. 6. 2024   1. rok za učence od 1. do 8. razreda
19. 8.-30. 8. 2024   2. rok za učence od 1. do 9. razreda

5. POČITNICE

JESENSKE: 30. 10. 2023-3. 11. 2023
NOVOLETNE: 25. 12. 2023-2. 1. 2024
ZIMSKE: 19. 2. 2024-23. 2. 2024
PRVOMAJSKE: 27. 4. 2024-2. 5. 2024
POLETNE: 25. 6. 2024-31. 8. 2024

6. DELOVNE SOBOTE

V šolskem letu 2023/2024 predvidoma ne bo delovnih sobot.

7. OSTALI PROSTI DNEVI IN PRAZNIKI

31. 10. 2023 torek dan reformacije  
1. 11. 2023 sreda dan spomina na mrtve – prosto  
25. 12. 2023 ponedeljek božič  
26. 12. 2023 torek dan samostojnosti in enotnosti  
1. in 2. 1. 2024 ponedeljek, torek novo leto  
8. 2. 2024 četrtek Prešernov dan, slovenski kulturni praznik – prosto  
16. in 17. 2. 2024 petek, sobota informativna dneva za vpis v srednje šole
– pouka prost dan za učence 9. r.
 
1. 4. 2024 ponedeljek velikonočni ponedeljek – prosto  
27. 4. 2024 sobota dan upora proti okupatorju  
1. in 2. 5. 2024 sreda, četrtek praznik dela – prosto  
3. 5. 2024 petek pouka prost dan (v skladu z drugim odstavkom 7. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole)  
25. 6. 2024 torek dan državnosti