Regresiranje ŠVN

REGRESIRANJE ŠOLE V NARAVI TER DRUGIH DEJAVNOSTI IZ RAZŠIRJENEGA PROGRAMA ŠOLE

Starši, ki ne zmorejo plačati tedenskih dejavnosti (šola v naravi, življenje v naravi in naravoslovni teden) za svoje otroke, lahko v mesecu septembru tekočega leta vložijo pisno vlogo za pomoč pri plačilu le teh. Kompletno dokumentacijo priložijo samo tisti starši, ki niso zaprosili za regresirano šolsko prehrano.Vsi ostali pa napišejo samo pisno vlogo. Komisija bo upoštevala samo vloge, ki jih bo prejela v mesecu septembru tekočega leta.

Vloga za regresirano bivanje v naravi

 

 
 
 
Dostopnost