Predmetnik osnovne šole, predmetnik OŠ z nižjim izobrazbenim standardom in predmetnik posebnega programa vzgoje in izobraževanja (pdf)