Zadnjič posodobljeno: 17. 5. 2020 ob 17.00

Natančnejša navodila za delo učencev boste starši 4. b in 4. p dobili po elektronski pošti, starši učencev 4. a pa na spletni strani http://www.mojrazred.si.

 

NARAVOSLOVNI DAN

V petek (lahko izbereš tudi kakšen drug dan) imamo naravoslovni dan na temo Človek. Navodila za izvedbo naravoslovnega dneva imaš v prilogi.

Priloga: Navodila za ND

 

SLOVENŠČINA

– Preberi si pesmice v predstavitvi Pomladne pesmi. Izberi si pesem, ki ti je najbolj všeč in jo recitiraj najprej pred ogledalom, nato še sorodnikom.

– Napiši svojo pomladno pesem, jo ilustriraj in pošlji učiteljici na elektronski naslov. Pri pisanju pesmi za večjo ritmičnost in zanimivost uporabi različne pesniške elemente: rime (pomlad – zaklad), ponavljanja, nenavadne besede in besedne zveze, okrasne pridevke (drobne dežne kaplje), poosebitve (veter tuli).

– Tiho in glasno preberi besedilo Prenašalci sporočil v SDZ na str. 117 in reši naloge na strani 118. Rešitve 5. – 8. naloge zapiši v zvezek pod naslov Prenašalci sporočil.

– Z izbrano osebo naredi intervju za družbo. Zapiši si odgovore na list papirja ali v zvezek. Ne pozabi zapisati vseh potrebnih podatkov (ime in priimek, letnico rojstva, naslov in datum pogovora).

Tvoj zvezek naj bo urejen!

 

MATEMATIKA

– V 3. delu SDZ reši naloge na str. 92-97.

– Sodeluj na spletnem srečanju in vadi pisno deljenje z učiteljico.

 

DRUŽBA

– Raziskuj izbrano temo po navodilih. Zbrane podatke uredi in oblikuje plakat ali PowerPoint predstavitev.

Tvoj zvezek naj bo urejen!

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

– Oglej si predstavitev Čutila. Po ogledu predstavitve naredi zapis v zvezek z naslovom Čutila. Zapis je na zadnji drsnici predstavitve.

– Oglej si predstavitev Možgani in živci.

– Preberi snov v učbeniku na straneh 56, 57. Prepiši besedilo Možgani in ga dopolni z ustreznimi besedami. Pomagaj si z besedilom v učbeniku. Naslov zapisa je Možgani.

Tvoj zvezek naj bo urejen!

 

ANGLEŠČINA

TJA 4. a in 4. b

– Preberi besedilo v učbeniku na str. 64, 65 in si oglej si posnetek stripa, ki ga najdeš tukaj. Posnetek poslušaj ponovno in poleg beri besedilo.

– Glasno preberi strip v učbeniku. Spodaj je slovar za pomoč pri razumevanju besedila:
falls down = pasti na tla, a village = vas, a chief = šef,  a nest = gnezdo

– Reši naloge v delovnem zvezku na strani 54 in 55.

– Pripravi besedilo za govorni nastop in ga pošlji učiteljici angleščine v pregled. Sledi navodilom za ocenjevanje.

TJA – 4. Polica: Navodila za delo prejmejo starši po elektronski pošti.

 

GLASBENA UMETNOST

– Nauči se na pamet  izštevanko, ki si jo dobil po elektronski pošti in jo natančno ritmiziraj (poudarjene in nepoudarjene dobe).
– Ko jo znaš na pamet, dodaj igranje na lastne inštrumente.
– Posnemi videoposnetek in ga pošlji učiteljici Maji Zajec na elektronski naslov: maja.zajec@os-brinje.si do 24. 5. 2020. Če ti ne uspe posneti videa, bo možnost ocenjevanja preko videokonference.

 

LIKOVNA UMETNOST

KIPARSTVO – relief iz kartona

Danes boš izdelal relief iz kartona. Za delo potrebuješ:

  • kos kvadratnega gladkega kartona (približno 25 cm x 25 xm) à podlaga
  • kose valovitega ali navadnega kartona à vzorci
  • lepilo
  • škarje

Na valovit ali navaden karton nariši različne vzorce (npr. trikotnik, kvadrat, krog, preproste rastlinske oblike …). Vzorce izreži iz kartona. Enaki vzorci naj bodo približno enako veliki.
Izrezane vzorce z lepilom nalepi v izbranem ritmu (enakomeren ali neenakomeren ritem) na podlago, ki jo predhodno lahko pobarvaš. Tako nastane zanimiva kompozicija, narejena iz različnih reliefnih vzorcev. Bodi ustvarjalen in poln domišljije pri upodobitvi ritma.
Za bolj podrobna navodila si poglej PPT predstavitev Relief iz kartona.
Za izdelavo reliefa imaš 14 dni.

 

ŠPORT

– V primeru slabega vremena: Knjižni tenis: Knjižni tenis – CŠOD Planinka – Jernej Lorbek in gibalni izzivi: Gibalni izzivi – CŠOD Planica – Matija Pogačnik

– V primeru lepega vremena: sprehod, kondicijski tek in kolesarjenje v naravi.

 

NIP NEMŠČINA

Navodila za delo so v spletni učilnici NIP Nemščina – 1. skupina, za geslo pišite na valentina.pokupec@os-brinje.si.

 

NIP RAČUNALNIŠTVO

V tem tednu poteka OCENJEVANJE ZNANJA – navodila bodo dobili starši učencev, ki še morajo biti ocenjeni, po e-pošti.
Dokončaj projektno nalogo v Scratch-u (enostavna igrica) in jo pošlji učiteljici.

 

NIP ŠPORT

NŠP – Navodila

 

NIP TEHNIKA

NTE 4. a in 4. b

/

NTE – Polica

V tem tednu še poteka ocenjevanje znanja.

 

NIP UMETNOST

NUM – Navodila

 

PODALJŠANO BIVANJE

Predlogi za ustvarjalno preživljanje prostega časa: KRATKOČASNIK

 

 

(Skupno 1.031 obiskov, današnjih obiskov 1)