Zadnjič posodobljeno: 24. 5. 2020 ob 1.00

OŠ BRINJE

 

SLOVENŠČINA

SLJ – Navodila

1. in 2. ura: Edninski in množinski samostalniki
3. in 4. ura: Branje z razumevanjem
5. ura: Tone Pavček: BRANJE

Prilogi: Edninski, množinski samostalniki, Branje, razumevanje besedila

 

MATEMATIKA

MAT – Navodila

1. ura: Ponavljanje pisnega deljenja z enomestnim številom
2. in 3. ura: Pisno deljenje z večkratniki števila 10
4. ura: Pisno deljenje z dvomestnim številom

Priloge: Pisno deljenje z enomestnim številom, Pisno deljenje z večkratniki števila 10, Pisno deljenje z dvomestnim številom

 

DRUŽBA

DRU – Navodila

1. in 2. ura: Ljudje v srednjem veku
3. ura: Karantanija

Priloge: Ljudje v starem veku – rešitve UL, Ljudje v srednjem veku, Učni list, Karantanija

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

NIT – Navodila

1. ura: Različni kraji, različni okusi
2. ura: Kdo je komu hrana?
3. ura: Živa bitja so medsebojno odvisna

 

ANGLEŠČINA

TJA – Navodila

1. ura: Space exploring – reading
2. ura: Vocabulary exercises
3. ura: Reading, exercises

Priloge: Rešitve 9 tedna, Ustr76-17

 

GLASBENA UMETNOST

5. a:

GUM – Navodila

1. ura: K Slovencem v sosednje dežele – Rezija
2. ura: Preverjanje znanja

Priloga: Preverjanje znanja – UL

5. b in 5. c:

Učenci utrjujejo obravnavano učno snov iz DZ in se učijo besedila pesmi. Utrjujejo tonske višine iz zapise z višaji in nižaji.
Delajo izdelke – lestvice in jih pošiljajo učitelju, da jih pregleda in oceni.

 

GOSPODINJSTVO

5. b in 5. c:

V tem tednu bomo spoznali Zdrav življenjski slog. Načela zdrave prehrane ste obravnavali v sklopu pouka NIT, v zvezek za gospodinjstvo pa zapišite jedilnik za zajtrk, ki ste ga v prejšnjem tednu samostojno pripravili (če kdo ni uspel opraviti te naloge, jo lahko v tem tednu). Ostale značilnosti zdravega življenjskega sloga si oglejte v prilogi, v zvezek za gospodinjstvo pa kratko zapišite (do 10 povedi), kako ste skrbeli za svoje zdravje v času razglašene epidemije. Tudi vaše ravnanje je prispevalo, da smo epidemijo uspešno obvladali v razmeroma kratkem času!

Priloga: Zdrav življenski slog

 

LIKOVNA UMETNOST

LUM – Navodila

1. in 2. ura: 3D risanje

 

ŠPORT

ŠPO – Navodila

1. ura: Preskakovanje kolebnice
2. ura: Gozdne olimpijske igre
3. ura: Vadba po izbiri

 

NIP NEMŠČINA

1. skupina: Navodila za delo so v spletni učilnici NIP Nemščina – 1. skupina, za geslo pišite na valentina.pokupec@os-brinje.si.

2. skupina: Navodila za delo so v spletni učilnici NIP Nemščina – 2. skupina, za geslo pišite na valentina.pokupec@os-brinje.si.

 

NIP RAČUNALNIŠTVO

V Scratch-u naredi program, s katerim lahko vadimo poštevanko, in ga pošlji učiteljici na e-naslov petra.gumzej@os-brinje.si.

 

NIP ŠPORT

NŠP – Navodila

 

NIP TEHNIKA

/

 

NIP UMETNOST

NUM – Navodila

 

PODALJŠANO BIVANJE

PB 18.-19. 5. 2020, PB 20. 5. 2020, PB 22. 5. 2020

Predlogi za ustvarjalno preživljanje prostega časa: KRATKOČASNIK

 

 


POŠ POLICA

SLOVENŠČINA

SLJ – Navodila

1., 2. ura: Edninski, množinski samostalniki
3., 4. ura: Branje z razumevanjem
5. ura: Branje

Prilogi: Edninski, množinski samostalniki, Branje, razumevanje besedila

MATEMATIKA

MAT – Navodila

1. ura: Ponavljanje pisnega deljenja z enomestnim številom
2. in 3. ura: Pisno deljenje z večkratniki števila 10
4. ura: Pisno deljenje z dvomestnim številom

Priloge: Pisno deljenje z enomestnim številom, Pisno deljenje z večkratniki števila 10, Pisno deljenje z dvomestnim številom

DRUŽBA

DRU – Navodila

1., 2. ura: Ljudje v starem veku
3. ura: Ponavljanje, utrjevanje

Prilogi: Ljudje v starem veku, Učni list

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

NIT – Navodila

1., 2. ura: Življenjski prostor
3. ura: Ponavljanje, utrjevanje

ANGLEŠČINA

– Navodila za delo dobijo starši po elektronski pošti.

GOSPODINJSTVO

GOS – Navodila

1., 2. ura: Preja in sukanec

GLASBENA UMETNOST

Učenci utrjujejo obravnavano učno snov iz DZ in se učijo besedila pesmi. Utrjujejo tonske višine iz zapise z višaji in nižaji. Poizkusi si izmisliti kakšno pesem.
Delajo izdelke – naloge in jih pošiljajo učitelju. Navodila za ocenjevanje ste dobili po e-pošti.

LIKOVNA UMETNOST

LUM – Navodila

1., 2. ura: 3D risanje

ŠPORT

ŠPO – Navodila

1. ura: Preskakovanje kolebnice
2. ura: Gozdne olimpijske igre
3. ura: Vadba po izbiri

NIP RAČUNALNIŠTVO

V Scratch-u naredi program, s katerim lahko vadimo poštevanko, in ga pošlji učiteljici na e-naslov petra.gumzej@os-brinje.si.

NIP TEHNIKA

V tem tednu še poteka ocenjevanje znanja.

PODALJŠANO BIVANJE

Predlogi za ustvarjalno preživljanje prostega časa: KRATKOČASNIK

 

 

(Skupno 2.823 obiskov, današnjih obiskov 1)