Zadnjič posodobljeno: 24. 3. 2020 ob 18.15

SLOVENŠČINA

Naloge si razdeli na 4 ure, saj imaš 4 ure slovenščine na teden – zaporedje ur lahko poljubno spremeniš.

GORSKO KOLESARSTVO (DZ2) – 7. učni sklop

  1. ura: Preberi besedilo in naredi 14 nalog. (Za rešitve se prijavi na https://www.ucimse.com/ – je brezplačno)
  2. ura: Na list papirja A4 napiši NUB: Opis mojega najljubšega športa – oddal ga boš po vrnitvi v šolo.
  3. ura: Reši NPZ iz slov. iz leta 2018: https://www.ric.si/preverjanje_znanja/predmeti/materinscina2/2011120911325436/
  4. ura: 21. 3. – Svetovni dan poezije (Napiši kako pesem.)

 

MATEMATIKA

Učenci pregledajo rešitve UL, ki so ga prejeli v 1. tednu dela na daljavo (REŠITVE).

Učenci oblikujejo plakat ali miselni vzorec: KOLIČINE (pomagajo si s prilogo KOLIČINE);

Ponovijo vse pretvornike že znanih količin.

Rešijo UL PRETVARJANJE MERSKIH ENOT. Učni list lahko natisnejo in ga rešijo, ali pa v zvezek prepišejo naslov Pretvarjanje merskih enot, prepišejo primere iz UL in jih rešijo.

Izpolnijo anketo na spletni povezavi https://www.1ka.si/a/263364 do srede, 25. 3. 2020, do 20.00.

 

ANGLEŠČINA

NAVODILA

Knjiga je lahko tvoja prijateljica

 

GEOOGRAFIJA

6. a: Učenci s pomočjo U/31-35 opišejo vpliv morja na podnebje, rastlinstvo in na gospodarstvo! Naštejejo dejavnosti s katerimi se ljudje ukvarjajo ob morjih, ob jezerih in ob rekah! Na zemljevidu sveta v Atlasu poiščejo najdaljše reke in največja jezera na svetu!

S pomočjo U/35-38 ponovijo vrste reliefnih oblik in njihove glavne značilnosti ter rešijo v DZ na strani 13 in 14 vaje 20, 21 in 22.

6. c: Učenci s pomočjo U/31-35 opišejo vpliv morja na podnebje, rastlinstvo in na gospodarstvo! Naštejejo dejavnosti s katerimi se ljudje ukvarjajo ob morjih, ob jezerih in ob rekah! Na zemljevidu sveta v Atlasu poiščejo najdaljše reke in največja jezera na svetu!

Rešitve nalog

 

NARAVOSLOVJE

6. a, b: Pripravi eksperiment – voda potuje po steblu (če nimaš pripomočkov si pomagaj s fotografijami na prezentaciji) in ob tem izpolni naloge iz priloženega delovnega lista. Delovnega lista ni potrebno tiskati, naloge lahko rešiš v svoj zvezek naravoslovja.

6. c: NAVODILA

 

ZGODOVINA

6. b:

1. ura: Ponovi vsebino učnega lista Kaj pripovedujejo zapisi (list si že dobil).
Predstavi razvoj črkovne pisave. (U/25)
Kaj je izumil Johannes Gutenberg? Katere posledice je prinesel njegov izum?
Če imaš možnost, si oglej posnetka (izdelava pergamenta, tisk):

2. ura: Reši učni list Ponavljanje: Sledovi preteklosti. (Rešitve lahko napišeš v zvezek.)
Če želiš dodatne naloge, mi piši na spodnji naslov: katarina.dremelj@os-brinje.si

 

GOSPODINJSTVO

6. b – 2. skupina: Pregledaj, preberi in si v zapiske prepiši snov iz priloge OSNOVE PREHRANE.

6. b, c – 1. skupina: V delovnem zvezku na strani 21 reši vajo 30. V učbeniku preberi strani 65-74 (poglavje Ali mi hrana lahko škoduje?) in reši naloge v delovnem zvezku na straneh 29 in 30. Pomagaj pri gospodinjskih opravilih: kuhanje, pomivanje posode, pospravljanje, pranje oblačil …

 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

6. c: Učenci v zvezek  zapišite naslov: Papirna gradiva potem pa prepišite vsebino s PowerPoint predstavitve. Razmislite, kaj ste zapisali in sami ponovite s svojimi besedami.

 

ŠPORT

Navodila
ŠVK teorija s križanko
Vaje za izboljšanje gibalne sposobnosti
– Kviz o ŠVK: https://kahoot.it/challenge/0202265?challenge-id=f681c20a-1cc7-4419-9f1d-2258f412804e_1584914635234

 

NIP NEMŠČINA

Starši ste napotke dobili na  vašo elektronsko pošto. Napotki so bili poslani preko portala eAsistent v nedeljo zvečer. V kolikor e-pošte niste prejeli, me kontaktirajte. (Valentina Pokupec)

 

NIP RAČUNALNIŠTVO

1. skupina: Nadaljuj s projektno nalogo v Scratch-u (enostavna igrica).

2. skupina: Reši naloge Zmajček barva vzorce na spletni strani https://pisek.acm.si/contents/4907-905475276192595697-1185134750915313941/ (ponovitev snovi Podprogrami).

 

NIP TEHNIKA

Umetne snovi

(Skupno 4.150 obiskov, današnjih obiskov 1)