Zadnjič posodobljeno: 16. 3. 2020 ob 10.20

MAT: Utrjevanje (učni list) – učenci rešijo učni list do 22. 3. 2020.

 

SLJ:

– učenci naj v času, ko bodo doma, rešijo vsaj enega izmed primerov testov NPZ iz preteklih let, ki jih najdejo na povezavi: https://www.ric.si/preverjanje_znanja/predmeti/materinscina2/2011120911325436/
Zlahka bodo preverili tudi pravilnost svojih odgovorov, saj ima vsako preverjanje tudi moderirana navodila (rešitve).

– V DZ naj dokončajo vaje v poglavju OPIS BOLEZNI, nato pa še vaje v poglavju OPIS ŠPORTA.

– Naredijo naj vse vaje v DZ, ki jih morda še niso uspeli, utrjujejo naj vaje s področja glagola.

– POVEZAVE, na katerih lahko najdete interaktivne vaje (torej jih lahko delate preko računalnika):

Rok za opravljanje bralne značke je podaljšan.

 

TJA:

Kavšek (6. b)

  • U str. 59 – po rešenem vprašalniku (naredili že v šoli) napiši kratek sestavek o prostem času tvojega prijatelja;
  • U str. 60: Review – naloge 1-6 v CELIH STAVKIH napiši v zvezek;
  • DZ – dokončaš 5. Enoto (vse kar ni slušno razumevanje);

Zajc Kalar (6. c)

  • U stran 59 – preberi na tej strani ‘Report about free time’ in napiši podoben kratek sestavek o prostem času svojega prijatelja
  • U stran 60 – ‘Review’ – naloge 1 – 6 v celih povedih prepiši v zvezek
  • DZ – dokončaš 5. enoto (vse kar ni slušno razumevanje)
  • Domače branje lahko pošlješ v pregled po e- pošti

Plavšič (6. a)

  • U str. 57 – v zvezek v CELIH POVEDIH zapiši nalogi 6 in 7
  • DZ – dokončaš 5. enoto (vse naloge, tudi tiste s tremi zvezdicami, slušnih pa seveda ne)
  • V učbeniku ali kateri koli drugi knjigi poišči eno tebi zanimivo fotografijo osebe, in v zvezek naredi opis osebe. Izmisli si tudi, kje ta oseba živi (opiši njeno hišo), kam hodi v šolo (opiši šolo) in kaj počne v prostem času.

 

GEO (6. a in 6. c): Učenci ponovijo in utrjujejo do zdaj predelano učno snov (prikazovanje Zemljinega površja, Zemlja je vodni promet) U/ 10-21 in U/ 29-31

 

NAR (6. a in 6. b): končanje odgovorov na vprašanja o steblu, ponavljanje in utrjevanje snovi s pomočjo učbenika in zvezka (odgovarjanje na vprašanja za ustno ocenjevanje znanja) – podrobnejša navodila.

NAR 6. c – Kolbl Marjetka: V učbeniku preberi učno snov: Vsa živa bitja smo zgrajena iz celic na straneh 30 – 36. Vem, da imate nekateri zvezke zaradi trenutnega ocenjevanja v šoli, zato odgovarjajte na liste, ki jih boste v zvezek nato samo prilepili. Vse liste bom pregledala, zato jih skrbno shranite. Prepiši vprašanja in odgovori nanje – priloga.

 

ZGO 6. b: Učenci preberejo Kako so nastale prve knjige (U/24, 25) in izdelajo zapis, ponavljajo temo Sledovi preteklosti (odgovarjajo na vprašanja v učbeniku, pregledajo vire, rubriko Slovarček).

 

GUM: Učenci utrjujejo obravnavano učno snov iz DZ in se učijo besedila pesmi.
Na spletnih straneh si poiščejo glasbene posnetke instrumentov. NOVO!!!

 

GOS (6. b 1. skupina in 6. c 1. skupina): pomoč pri gospodinjskih opravilih, iskanje in zapis o tradicionalnih jedeh Slovenije. Podrobnejša navodila.

GOS (6. b 2. skupina): Prebere v učbeniku uvodno snov o prehrani pod naslovom Zakaj jem in Hranilne snovi, ter poskuša rešiti v DZ vajo 28 in 33.

 

TIT (6. a, skupina 2): Učenci naj si naredijo zapiske o lesu v zvezek po PowerPoint predstavitvi.

 

ŠPORT:

Priporočamo gibanje na svežem zraku (hoja, tek, kolesarjenje …) z upoštevanjem pravil glede druženja – ne družimo se z drugimi in preprečimo stike ter prenos morebitnih okužb.
Če to ni mogoče in imate dostop do interneta, lahko vadbo izvedete doma. Na YouTube napišite Just Dance, izberite glasbo, ki vam je všeč in zaplešite.
Vaje za gibljivost in moč: po vadbi v naravi (ali doma) priporočamo izvedbo vsaj 10 razteznih vaj, vaje za moč rok in ramenskega obroča, ter trebušnih in hrbtnih mišic.
Vadbo priporočamo vsaj štirikrat na teden, število ponovitev prilagodite lastnim sposobnostim.
Poleg tega lahko na spodnjih povezavah rešite kakšen test ali kviz:

Kliknete na preizkus znanja in preverite svoje znanje: https://www.ric.si/preverjanje_znanja/predmeti/ostali_predmeti/2011120911091471/

Interaktivni kvizi:
https://interaktivne-vaje.si/sport/sport_gradiva/sport_kviz/sportni_kviz.htm
http://www2.arnes.si/~amrak3/KVIZI/KVIZI.htm

O aktivnostih vodite dnevnik (kdaj, kaj in koliko) ste bili dejavni.

(Skupno 2.673 obiskov, današnjih obiskov 1)