Zadnjič posodobljeno: 31. 3. 2020 ob 10.40

SLOVENŠČINA

V tem tednu boste pri slovenščini ponovili in utrdili, kar ste se v preteklih urah učili. Znanje boste lahko tudi preverili s PREVERJANJEM ZNANJA. Da boste res lahko videli, kaj točno vam še ne gre in kaj popolnoma razumete, učiteljice nismo priložile rešitev.
Če boš rešil preverjanje in ga poslal učiteljici, ti bo učiteljica preverila odgovore in ti poslala povratno informacijo. Če ji ne želiš poslati preverjanja, ga vseeno reši. Rešitve boš lahko preveril naslednji ponedeljek, ko bomo objavili rešitve.
Torej – reši preverjanje in ga ALI pošlji učiteljici ALI pa počakaj na objavo rešitev v ponedeljek, 6. aprila.

1.ura: Dokončaj govorni nastop
Pomisli: Sem upošteval značilnosti besedilne vrste? Je moja predstavitev vsebinsko primerno zahtevna za 8. r.? Sem pozoren na govor in jezik?
Izziv: Vadi pred ogledalom.

2.ura: Preverjanje: učni list Besedne vrste

3.ura: Preverjanje: učni list Reklama, stavčni členi, odvisniki

4. ura: Kahoot: Slovenščina 8

 

ANGLEŠČINA

HETEROGENE SKUPINE – Zupančič, Plavšić, Kristič

TJA – Navodila

1. ura:  Speaking, giving instructions
2. ura: Kratko preverjanje
3. ura: Vocabulary, Music and instruments

Priloga: Rešitve – U, str. 68, nal. 1

Zvočni posnetki:

SKUPINA 3. nivo – Zajc Kalar, Kavšek

TJA – Navodila za 3. nivo

1. Going to, Present Cont. for future
2. Adjectives and nouns
3. Practice, kratko preverjanje

Dodatne ideje in vaje za učenje angleščine:

 

MATEMATIKA

1. ura: Preglej rešitve učnega lista, ki so ga prejeli v 2. tednu dela na daljavo.

2. ura: Poglej si predstavitev Pravilni večkotniki in naredi zapis v zvezek .

3. ura: Pravilni večkotniki – utrjevanje: na spletni povezavi https://eucbeniki.sio.si/mat8/823/index.html reši uvodno nalogo, nato si preberi snov o pravilnih večkotnikih in reši primere na tej in na naslednjih dveh straneh (273 – 275).

4. ura: V zvezek napiši naslov NAČRTOVANJE PRAVILNIH VEČKOTNIKOV in podnaslov Načrtovanje pravilnega večkotnika z dano stranico. Na spletni povezavi https://eucbeniki.sio.si/mat8/823/index3.html (str. 276) si oglej postopek načrtovanja. S pomočjo prikaza načrtovanja v zvezek načrtaj pravilen petkotnik s stranico 4 cm. V zvezek reši še zgled, ki je na naslednji strani (str. 277).

 

BIOLOGIJA

8. a in  8. b

1. ura  Preglej rešitve v DZ stran 26 o preprečevanju nezaželjene nosečnosti:
Kemijska zaščitna sredstva (tudi hormonska): spermicidi-svečke, kreme in pene, hormonske tablete, obliži, injekcije in vsadki.
Mehanska zaščitna sredstva: kondom, diafragma in maternični vložek.
V začetku je bolj priporočljiv kondom in hormonske tablete, v zrelejšem obdobju pa diafragma in maternični vložek, ki ga vstavi ginekolog.
Kondom lahko poleg nosečnosti prepreči tudi spolno prenosljive bolezni, ki so opisane v učbeniku stran 39.

2. ura: S pomočjo teksta in slik v učbeniku od strani 44 do 47 in projekcije Prebava si oblikuj zapis v zvezek pod naslovom Prebavila tako, da bo razviden potek hrane po prebavni poti.

3. ura: Za utrjevanje reši nalogi 1. in 2. v DZ na strani 32 in 33.

 

FIZIKA

FIZ – Navodila

1. ura: Spoznava vesolje s pomočjo priporočljive literature
2. ura: Poišče odgovore na zastavljena vprašanja (učni list)

Rešitve računskih nalog za utrjevanje iz DZ str. 78: 1. stran, 2. stran, 3. stran

 

GEOGRAFIJA

8.  c

1. ura: Avstralija – naravne značilnosti (učni list – naloge od 1. do 6.)
2. ura: Avstralija – družbene značilnosti (učni list – nalogi 7. in 8.)
3. ura: Avstralija – preverjanje rešitve

 

KEMIJA

Napotki za delo. Učenci 8. a imajo na povezavi možnost dodatne dejavnosti.

1. ura: Viri elementov v naravi
2. ura: Kovine in nekovine

 

ZGODOVINA

8. a (Pokupec): Podrobnejša navodila bodo poslana preko elektronske pošte. V kolikor ne boste prejeli navodil do ponedeljka zjutraj, me kontaktirajte na valentina.pokupec@os-brinje.si.

1. ura (ponedeljek): Utrjevanje: Od absolutizma do baroka
2. ura (sreda): Utrjevanje: Od absolutizma do baroka ter priprava na ocenjevanje znanja

8. b in 8. c (Gajski): Vsa navodila so v spletni učilnici Zgodovina 8 (za ključ piši na petra.gajski@os-brinje.si): https://ucilnice.arnes.si/course/index.php?categoryid=3495

 

GLASBENA UMETNOST

Učenci utrjujejo obravnavano učno snov iz DZ in se učijo besedila pesmi. Obdelajo učno snov o romantiki in o predstavnikih – Franz SCHUBERT in Frederic CHOPIN.
Na spletnih straneh si oglej glasbene posnetke skladateljev in njihovih del. Poišči si jih še po lastni želji.

 

ŠPORT

ŠPO – Navodila

Igra: Gibalni Grospoly
Natisni igro: GIB, ALNI, GROS, POLY

 

IP GLEDALIŠKI KLUB

Ocena predstave ali zapis dialoga (navodila).

 

IP MATEMATIČNA DELAVNICA 8

Učenci:
a) rešijo preverjanje znanja.
b) pošljejo rešeno preverjanje znanja do četrtka, 2. 4. 2020, učiteljici Nini Bokal na e-naslov: nina.bokal@os-brinje.si

OPOMBA: Učenci lahko preverjanje znanja natisnejo ali prepišejo na papir. Učenci rešeno preverjanje znanja fotografirajo ali skenirajo, fotografijo/sliko pa pošljejo učiteljici.

 

IP NEMŠČINA

8. razred (2. leto učenja)

Podrobnejša navodila bodo poslana preko elektronske pošte. V kolikor ne boste prejeli navodil do ponedeljka zjutraj, me kontaktirajte na valentina.pokupec@os-brinje.si.

1. ura (ponedeljek): Utrjevanje novega besedišča
2. ura (sreda): ‘Stehen, hängen, liegen, sitzen’

7. razred (1. leto učenja)

Podrobnejša navodila bodo poslana preko elektronske pošte. V kolikor ne boste prejeli navodil do ponedeljka zjutraj, me kontaktirajte na valentina.pokupec@os-brinje.si.

1. ura (ponedeljek): Utrjevanje besedišča
2. ura (petek): ‘Najljubša žival’ in ‘Živali in kontinenti’

 

IP SODOBNA PRIPRAVA HRANE

1. in 2. ura: Zdravi napitki in obroki – Navodila

 

(Skupno 4.952 obiskov, današnjih obiskov 1)