Zadnjič posodobljeno: 12. 4. 2020 ob 17.00

SLOVENŠČINA

Ker je v ponedeljek praznik, večini oddelkov odpade ena ura pouka SLJ, zato je dela v tem tednu nekoliko manj. Kdor bi rad še dodatno delo, lahko piše svoji učiteljici in dobil bo dodatne naloge (za utrjevanje ali koristno preživljanje časa). Tisti, ki še niste oddali izdelkov iz preteklih tednov, imate zdaj čas, da to storite.

OBVESTILO za učence 8. mus, 5. skupina, ki jih je poučevala učiteljica SILVESTRA KOTARučenci ste dobili drugo učiteljico in od 14. 4. 2020 dalje pošiljajte svoje izdelke in vprašanja učiteljici Maji Zajec na e-naslov maja.zajec@os-brinje.si.

1. ura: DZ Slovenščina za vsak dan, 2. del – Vaja dela mojstra od strani 59 do vključno 7. naloge na strani 62. Po rešenih vajah v DZ greste lahko še na spletno stran http://www.irokus.si/ in tiste naloge, ki imajo zraven zeleno puščico, rešite še tam.

2. ura: DZ Slovenščina za vsak dan, 2. del, od strani 62 do 65. 12. nalogo izpustite.

Za zabavo si oglejte karkoli od naštetega:

3. ura: Socrative kviz (utrjevanje) – navodila 

 

ANGLEŠČINA

HETEROGENE SKUPINE – Zupančič, Plavšić, Kristič

TJA – Navodila

1. ura : Utrjevanje: will in be going to
2. ura: Vocabulary: star qualities: adjectives and nouns
3. ura: Be going to: questions

Priloge: HS Socrative quiz – april 2020, HS Socrative quiz – rešitve 4. tedna , ENGLISH PLUS – koda, ENGLISH PLUS – kako uporabiti kodo

SKUPINA 3. nivo – Zajc Kalar, Kavšek

TJA – Navodila za 3. nivo

1. ura: torek, 14. 4. 2020 – Review
2. ura: četrtek, 16. 4. 2020 – Puzzles and games
3. ura: petek, 17. 4. 2020 – Curriculum extra – Music: sounds, pitch and rhythm

Priloge: 3. nivo – rešitve 4. tedna, 3. nivo – Socrative quiz – april 2020, 3. nivo – Socrative quiz – rešitve 4. tedna, 3. nivo – Socrative quiz – rešitve 4. tedna, ENGLISH PLUS – koda, ENGLISH PLUS – kako uporabiti kodo

Dodatne ideje in vaje za učenje angleščine:

 

MATEMATIKA

1. ura: Obsegi in ploščine štirikotnikov in trikotnikov – navodila, obrazci in naloge, rešitve

2. ura: Obseg in ploščina večkotnikov – sledi navodilom na predstavitvi Obseg in ploščina večkotnikov

3. ura: Računanje obsegov in ploščin večkotnikov – navodila

 

BIOLOGIJA

1. ura: velikonočni ponedeljek

2. ura: Preglej Rešitve – preverjanje prebavila in Rešitve – delovni zvezek o jetrih in zgradbi dihal.

3. ura: S pomočjo projekcije DIHALA, ki si jo prejel v navodilih za 4. teden, naredi primerjalni zapis vdiha in izdiha zraka, iz katerega bo razvidno, da so pljuča brez mišičnega tkiva in jim pri širjenju in krčenju pomagajo medrebrne mišice, ter trebušna prepona. Prav tako naredi primerjalni zapis pljučnega in celičnega dihanja, iz katerega bo razvidna izmenjava plinov.

 

FIZIKA

Navodila za projektno delo

Eksperiment tedna

 

GEOGRAFIJA

8. c

GEO – Navodila

1. ura: Amerika – delitev in geografska lega

2. ura: Angloamerika – reliefne enote

3. ura: Amerika: preverjanje – Rešitve

 

KEMIJA

V tem tednu bomo izpeljali poskus: Navodila.

 

ZGODOVINA

8. a (Pokupec): Navodila za delo so v spletni učilnici Zgodovina 8. a, za geslo pišite na valentina.pokupec@os-brinje.si.  

8. b in 8. c (Gajski): Vsa navodila so v spletni učilnici Zgodovina 8. b in 8. c (za ključ piši na petra.gajski@os-brinje.si): https://ucilnice.arnes.si/course/index.php?categoryid=3495.

 

GLASBENA UMETNOST

Učenci utrjujejo obravnavano učno snov iz DZ in se učijo besedila pesmi. Obdelajo učno snov o opereti in zabavni glasbi ter njihovimi predstavniki – Jacques Offenbach, Johann Strauss.
Na spletnih straneh si ogledajo glasbene posnetke skladateljev in njihovih del. Poišči si jih še po lastni želji.

 

ŠPORT

ŠPO – Navodila

 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

Navodila in gradivo za delo, najdejo učenci na povezavi: https://drive.google.com/open?id=1RFrgF7TwbfAbbP_M1Yc0xZP3Z6l9Y5p9

 

IP GLEDALIŠKI KLUB

Oceno ali dialog dokončaj in pošlji učiteljici na elektronski naslov katarina.dremelj@os-brinje.si.

 

IP IZBRANI ŠPORT NOGOMET

IP-IŠPn – Navodila

 

IP IZBRANI ŠPORT ODBOJKA

Pozdravljeni!

Kar želimo, da v tem tednu počnete v povezavi z odbojko je, da ohranite občutek za žogo in utrjujete osnovne tehnične elemente odbojkarske igre. Prilagamo vam povezavi na dva posnetka, kjer učitelj prikazuje vaje za razvoj tehnike zgornjega in spodnjega odboja. Vaje si sledijo po metodičnih korakih. Potrebujete žogo (lahko kakršno koli), pri nekaterih vajah pomoč družinskega člana in steno.
Povezava na posnetek 1: https://www.youtube.com/watch?v=AMnaGRWFDEw
Povezava na posnetek 2: https://www.youtube.com/watch?v=i1fTC_MCY2s&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1_3mmIvJwQih_iTPSaPwHmXITSdiNHTtSpqfDbrnaA2bZkum0Bo6cA3DQ
Izvedite čim več ponovitev, igrajte se in ob tem uživajte! Ne pozabite na samostojno vadbo ali v družbi družinskih članov.

 

IP MATEMATIČNA DELAVNICA 8

Čaka vas 6 ugank o prepogibanju in rezanju papirja. Uganke rešite do petka, 17. 4. 2020, do 19.00.
NAMIG: Pri reševanju ugank si pomagajte s papirjem in škarjami.
Uganke se nahajajo na naslednji spletni strani: https://forms.gle/5m7qy7DJrsfwUDi66

 

IP NEMŠČINA

IP-NI2 (2. leto učenja): Navodila za delo so v spletni učilnici Nemščina 8, za geslo pišite na valentina.pokupec@os-brinje.si.  

IP-NI1 (1. leto učenja): Navodila za delo so v spletni učilnici Nemščina 7, za geslo pišite na valentina.pokupec@os-brinje.si.  

 

IP SODOBNA PRIPRAVA HRANE

IP-SPH – Navodila

1. in 2. ura: Priprava obroka

 

IP ŠOLSKO NOVINARSTVO

/

(Skupno 2.562 obiskov, današnjih obiskov 1)