Zadnjič posodobljeno: 19. 4. 2020 ob 17.00

ŠPORTNI DAN

V petek, 24. aprila  2020 smo za vas pripravili športni dan na daljavo. Pripravili smo vam dve možnosti za izvedbo (v naravi ali v stanovanju). V celoti preberite navodila za obe možnosti. Priporočamo vam, da izberete ŠD zunaj, saj je ŠD v stanovanju namenjen samo tistim, ki ga zunaj ne morejo izvesti. Športni dan je obvezen za vse učence.

Navodila: Športni dan zunaj, Športni dan doma

 

SLOVENŠČINA

OBVESTILO za učence 8. mus, 5. skupina, ki jih je poučevala učiteljica SILVESTRA KOTAR → učenci pošiljajte svoje izdelke in vprašanja učiteljici Maji Zajec na e-naslov maja.zajec@os-brinje.si.

SLJ – Navodila

1. ura: Po korakih od začetka do konca
2. ura: Opis postopka
3. ura: Odpade – ŠD

*Priloga 1: Opis postopka

*Dodatne vaje – odvisniki

*Za lažje delo je tukaj na voljo Ponovitev odvisnikov

 

ANGLEŠČINA

HETEROGENE SKUPINE – Zupančič, Plavšić, Kristič

TJA – Navodila

1. ura: Present Continuous za izražanje prihodnosti
2. ura: Organizing and reviewing events

Priloge: Modalni glagoli, ENGLISH PLUS – koda, ENGLISH PLUS – kako uporabiti kodo

SKUPINA 3. nivo – Zajc Kalar, Kavšek

TJA – Navodila za 3. nivo

1. ura: Buying tickets (reading and vocabulary)
2. ure: Modal verbs and practice (revision)

Priloge: Rešitve 5. tedna, Modal verbs, ENGLISH PLUS – koda, ENGLISH PLUS – kako uporabiti kodo

Dodatne ideje in vaje za učenje angleščine:

 

MATEMATIKA

Heterogene skupine:
1. ura: Večkotniki – utrjevanje: Osnovne naloge; po želji: Zahtevnejše naloge
2. in 3. ura: Načrtovanje večkotnikov – utrjevanje (naloge rešuj v zvezek)
4. ura: Ura matematike preko aplikacije ZOOM

3. nivo:
1. ura: Ob diaprojekciji Tlakovanje razišči s katerimi pravilnimi večkotniki lahko tlakujemo ravnino.
2. ura: Večkotniki – utrjevanje: Zahtevnejše naloge
3. ura: Načrtovanje večkotnikov – utrjevanje (naloge rešuj v zvezek)
4. ura: Ura matematike preko aplikacije ZOOM

 

BIOLOGIJA

1. ura: Najprej reši Dihala – preverjanje in mi rešitve (številke nalog s črkami ustreznih odgovorov) pošlji na e-naslov: sabina.planinsek@os-brinje.si
Tvoje razumevanje snovi si bom zabeležila, pravilne rešitve pa boste lahko preverili v navodilih za delo v 7. tednu.

2. ura: S pomočjo projekcije Krvožilje prepiši naloge tega organskega sistema v zvezek in s pomočjo zgradbe krvi izpolni tabelo v delovnem zvezku na strani 41/1.naloga (pomagaš si lahko z učbenikom stran 58 in 59).

3. ura: V projekciji prouči prosojnico s tabelo o krvnih skupinah in si jo prepiši v zvezek. Če želiš, za višji standard znanja iz nje razberi, katera krvna skupina lahko pri transfuziji prejme katerokoli skupino in katera lahko daruje vsem ostalim skupinam (odgovor pripiši rešitvam preverjanja o dihalih, ki mi jih boš poslal na e-pošto).

 

FIZIKA

8. a in 8. c:
Obravnava nove snovi: Risanje sil – Navodila

8. b:
Obravnavali bomo novo snov: Ravnovesje sil
OPOMBA: V sredo, 22. 4. 2020, ob 13.00 boste vabljeni na skupno uro FIZ preko aplikacije ZOOM. Ob razlagi snovi s strani učiteljice boste lahko oblikovali zapiske v zvezek za fiziko. Če se boste ure preko aplikacije ZOOM udeležili, vam snovi ni potrebno samostojno predelati, saj jo bomo skupaj.
Da bo delo potekalo bolj tekoče, predlagam, da si pred izvedbo skupne ure natisnete ali narišete slike, ki se nahajajo na učnem listu.

 

GEOGRAFIJA

8. c

1. ura: Angloamerika: podnebje in rastje

2. ura: Angloamerika: podnebje in rastje

3. ura: Preverjanje

 

KEMIJA

Povzetek učne vsebine o kovinah prve in druge skupine periodnega sistema prepišete v zvezek. Prav tako si lahko ogledate poskus Plamenske reakcije. Na strani Padlet vsakega oddelka bom obe skupini elementov predstavila bolj podrobno – če nimaš povezave, piši na e-naslov tanja.vicic@os-brinje.si.

 

ZGODOVINA

8. a (Pokupec): Navodila za delo so v spletni učilnici Zgodovina 8. a, za geslo pišite na valentina.pokupec@os-brinje.si.

8. b in 8. c (Gajski): Vsa navodila so v spletni učilnici Zgodovina 8. b in 8. c (za ključ piši na petra.gajski@os-brinje.si): https://ucilnice.arnes.si/course/index.php?categoryid=3495.

 

GLASBENA UMETNOST

Učenci utrjujejo obravnavano učno snov iz DZ in se učijo besedila pesmi. Obdelajo učno snov o nacionalnih glasbi v različnih Evropskih državah, ki do sedaj še niso bele glasbeno uveljavljene – Češka, Norveška, Finska, Rusija.
Na spletnih straneh si ogledajo glasbene posnetke skladateljev in njihovih del. Poišči si jih še po lastni želji.

 

ŠPORT

ŠPO – Navodila

 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

TIT (Kastelic M.): Navodila in gradivo za delo, najdejo učenci na povezavi: https://drive.google.com/open?id=1RFrgF7TwbfAbbP_M1Yc0xZP3Z6l9Y5p9

TIT (Drmota J.):
1. ura in 2. ura: Učenci rešijo Preverjanje teoretičnega znanja TIT in mi ga pošljejo na e-naslov jakob.drmota@os-brinje.si .

 

IP GLEDALIŠKI KLUB

Ponovi pojme, povezane z gledališčem.
Priloga: Dramatika – ponovitev pojmov

 

IP IZBRANI ŠPORT NOGOMET

Športni dan

 

IP IZBRANI ŠPORT ODBOJKA

Športni dan

 

IP MATEMATIČNA DELAVNICA 8

Sledi navodilom in reši naloge, ki se nahajajo na naslednji spletni strani: https://forms.gle/xThZruBiU3ZSbbtg9

 

IP NEMŠČINA

IP-NI2 (2. leto učenja): Navodila za delo so v spletni učilnici Nemščina 8, za geslo pišite na valentina.pokupec@os-brinje.si.

IP-NI1 (1. leto učenja): Navodila za delo so v spletni učilnici Nemščina 7, za geslo pišite na valentina.pokupec@os-brinje.si.

 

IP SODOBNA PRIPRAVA HRANE

IP-SPH – Navodila

1. in 2. ura: Makrohranila

 

IP ŠOLSKO NOVINARSTVO

/

(Skupno 2.570 obiskov, današnjih obiskov 1)