Zadnjič posodobljeno: 17. 5. 2020 ob 17.00

SLOVENŠČINA

OBVESTILO za učence, ki jih je poučevala učiteljica SILVESTRA KOTAR (8. mus, 5. skupina) → učenci pošiljajte svoje izdelke in vprašanja učiteljici Maji Zajec (e-naslov: maja.zajec@os-brinje.si).

V tem tednu imamo na urniku 4 ure slovenščine. Po dveh tednih branja besedil (pesmi) v berilu, razmišljanja o temah, sporočilih, lirskih subjektih, rimah, raznih pesniških figurah itd. ter po seznanjanju z novimi pomembnimi avtorji boste zopet preklopili malo nazaj na neumetnostna besedila in jezik ter reševali naloge v delovnem zvezku. Razmišljali boste o strokovnih besedilih (kako jih beremo, ali vsebujejo samo podatke, dejstva ali morda tudi avtorjevo mnenje, čustva ipd.).

Povezava do interaktivnega delovnega zvezka: https://folio.rokus-klett.si/?credit=SZVDPLUS8SDZ_1del&pages=82-83

SLJ – Navodila

1. ura: Strokovno besedilo – branje in razčlenjevanje
V DZ (1. del) na strani 83 poglej naslovno stran nove učne enote in najprej reši 1. in 2. nalogo na strani 84. Zatem natančno preberi besedilo na strani 85, kot zahteva 3. naloga. Reši še do 6. naloge.

2. ura: Strokovno besedilo – razumevanje in tvorba
V DZ (1. del) na straneh 88 in 89 naredi nalogi 9 in 10, nato pa v zvezek napiši besedilo, v katerem boš primerjal svoje življenje z življenjem otrok v starem Rimu in ga pošlji v pregled svoji učiteljici slovenščine. Besedilu daj svoj naslov.

3. ura: Objektivno in subjektivno besedilo
Navodila za delo so v prilogi.

4. ura: Vaja dela mojstra
Odpri DZ (1. del) na strani 90 in reši do vključno 20. naloge.

 

ANGLEŠČINA

HETEROGENE SKUPINE – Zupančič, Plavšić, Kristič

TJA – Navodila

1. ura: Present Perfect Simple – questions, short answers
2. ura: Present Perfect Simple – workbook exercises
3. ura: Listening and speaking – Phoning a medical helpline

Priloge: Rešitve 8. tedna, posnetek 3.23, posnetek 3.25

SKUPINA 3. nivo – Zajc Kalar, Kavšek

TJA – Navodila za 3. nivo

1. ura: Responding to a problem
2. ura: Emails – writing
3. ura: Review exercises

Priloge: Rešitve 8. tedna, posnetek 2.29, posnetek 2.30

Dodatne ideje in vaje za učenje angleščine:

 

MATEMATIKA

1. ura: Graf obratnega sorazmerja
V e-učbeniku si poglej Graf obratno sorazmernih količin  (str. 341 – 343) in s pomočjo predstavitve Graf obratno sorazmernih količin naredi zapis v zvezek. Reši naloge na učnem listu.

2. ura: Ura matematike preko aplikacije ZOOM

3. ura: Ocenjevanje znanja (20. 5. 2020, od 11.00 do 12.00)

4. ura: Premo in obratno sorazmerje – utrjevanje
Reši prvih sedem nalog na učnem listu in preveri rešitve.

POMEMBNO: OCENJEVANJE ZNANJA

V sreda, 20. 5. 2020, boste v času od 11.00 do 12. 00 vsi osmošolci ocenjeni pri predmetu MATEMATIKA.

V torek, 19. 5. 2020, bodo učenci in starši prejeli vabilo na uro ocenjevanja, ki bo potekala preko aplikacije ZOOM in povezavo za dostop. Pri omenjeni uri vam bo posredovana povezava do vprašanj ocenjevanja znanja. Ocenjevali bomo vsebine, ki so bile zajete v preverjanju znanja v 4. tednu dela na daljavo. Čas reševanja bo omejen. V času reševanja nalog boste imeli kamere vključene.

 

BIOLOGIJA

1. ura: Preglej Rešitve naloge v delovnem zvezku.

2. ura: V učbeniku si na strani 64 preberi tekst o obrambnem in imunskem sistemu, nato reši v delovnem zvezku na strani 46 in 47 nalogo: Kako se branimo pred nalezljivimi boleznimi?

3. ura: Reši Obtočila – Preverjanje. Ker imaš rešitve, mi ničesar ne pošiljaš. To je poleg prejšnjih preverjanj priprava na nalogo za ocenjevanje, ki jo boš prejel  v navodilih dela na daljavo naslednji teden.

 

FIZIKA

V tem tednu bomo utrjevali seštevanje sil. Učenci rešite učni list, poslikajte (scan) rešitve, ter jih pošljite svoji učiteljici fizike.

OPOMBA: Tudi v 9. tednu dela na daljavo boste vabljeni na skupno uro FIZ preko aplikacije ZOOM. Skupaj bomo odgovorili na vaša vprašanja in utrdili snov. Da bo delo potekalo tekoče, si pripravite geometrijsko orodje, zvezek ter delovni zvezek za fiziko.

 

GEOGRAFIJA

8. c:

GEO – Navodila

1. ura: Ocenjevanje
2. ura: Prebivalstvo Angloamerike
3. ura: Prebivalstvo Angloamerike – Rešitve

Rok za oddajo projektne naloge je 20. 5. 2020.

 

KEMIJA

KEM – Navodila

1. ura: Utrjevanje – reševanje nalog v DZ (nal. 21 na strani 75, nal. 22 na strani 76 in naloge 25, 26, 27 na strani 77)
2. ura: Ostale nekovine

 

ZGODOVINA

8. a (Pokupec): Navodila za delo so v spletni učilnici Zgodovina 8. a, za geslo pišite na valentina.pokupec@os-brinje.si.

8. b in 8. c (Gajski): Vsa navodila so v spletni učilnici Zgodovina 8. b in 8. c (za ključ piši na petra.gajski@os-brinje.si): https://ucilnice.arnes.si/course/index.php?categoryid=3495.

 

GLASBENA UMETNOST

Učenci utrjujejo obravnavano učno snov iz DZ in se ponavljajo besedila pesmi.
Posnetke poišči po lastni želji na internetu.

OCENJEVANJE: Navodila za ocenjevanje ste dobili po elektronski pošti.

 

ŠPORT

ŠPO – Navodila

 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

TIT (Kastelic M.): Navodila in gradivo za delo, najdejo učenci na povezavi: https://drive.google.com/open?id=1RFrgF7TwbfAbbP_M1Yc0xZP3Z6l9Y5p9

TIT (Drmota J.):
1. ura in 2. ura:

 

IP GLEDALIŠKI KLUB

V družini organiziraj pantomimo. Sporoči, kateri pojem, je bil najtrši oreh.
katarina.dremelj@os-brinje.si

 

IP IZBRANI ŠPORT NOGOMET

IP-IŠPn – Navodila

 

IP IZBRANI ŠPORT ODBOJKA

 

 

IP MATEMATIČNA DELAVNICA 8

NALOGA: Izdelaj flexagon (sledi navodilom na PP)
Štirje vzorci za izdelavo flexagona so priloženi (vzorec 1, vzorec 2). Če želiš, lahko sam izbereš vzorec na naslednji spletni povezavi: https://www.auntannie.com/Geometric/Flexagon/
Če vzorec nimaš možnosti natisniti, ga oblikuj sam.
Izdelani flexagon fotografiraj. Fotografijo pošlji do petka, 29. 5. 2020, učiteljici na naslednji e-naslov: nina.bokal@os-brinje.si

 

IP NEMŠČINA

IP-NI2 (2. leto učenja): Navodila za delo so v spletni učilnici Nemščina 8, za geslo pišite na valentina.pokupec@os-brinje.si.

IP-NI1 (1. leto učenja): Navodila za delo so v spletni učilnici Nemščina 7, za geslo pišite na valentina.pokupec@os-brinje.si.

 

IP SODOBNA PRIPRAVA HRANE

IP-SPH – Navodila

1. in 2. ura: Priprava hrane

 

IP ŠOLSKO NOVINARSTVO

Oglej si oddajo Na kratko: Ekonomija pozornosti. Razmisli, kako je z izpostavljeno temo pri tebi.

 

(Skupno 1.145 obiskov, današnjih obiskov 1)