Zadnjič posodobljeno: 17. 3. 2020 ob 19.20

MAT: Utrjevanje (učni list)

 

SLJ:

Pomembno: datum preizkusa znanja je prestavljen na kasnejši datum!

– Učenci naj utrjujejo odvisnike in stavčne člene (v DZ in na delovnih listih)

– Naredijo naj govorni nastop za knjigo po izbiri (seznam knjigNOVO!!! (17. 3. 2020 ob 19.00) ) – NAVODILA  NOVO!!! (17. 3. 2020 ob 19.20)

– Delajo naj vaje na spodaj navedenih internetnih povezavah

– POVEZAVE, na katerih lahko najdete interaktivne vaje (torej jih lahko delate preko računalnika):

Rok za opravljanje bralne značke je podaljšan.

 

TJA:

Kavšek

 • U str. 66/1-6: naloge v CELIH stavkih napiši v zvezek;
 • DZ – narediš celo 6. Enoto;
 • *** za dodatno vajo: napišeš kak spis ali dva po navodilih v U str. 55, 65 – če ga boš stipkal, ga lahko pošlješ učiteljici po e-pošti (dobiš + ali dva ++);

Kristič

Zajc Kalar

 • U stran 66 – naloge od 1 do 6 reši in zapiši v celih povedih v zvezek
 • DZ – naredi naloge 6. enote (ne slušnih)
 • *** za dodatno vajo napiši pisni sestavek po navodilih v učbeniku na strani 55 naloga 6 ali stran 65 naloga 5. Lahko pošlješ učiteljici po e – pošti (dobiš + ali dva ++)
 • Domače branje lahko pošlješ v pregled po e- pošti

Zupančič 

 • Utrjuj znanje pretekle enote – naredi vaje iz UČ, str. 56
 • V enoti 6 (unit 6) v UČ preberi besedilo na str. 60 in izpiši nove besede ter jih prevedi
 • V UČ, str. 62 preberi besedilo in izpiši nove besede ter jih prevedi ter naredi vaje v DZ, str. 50 in 52

Plavšič

 • U, str. 60 – če še nisi, v zvezek izpiši nove besede in jim dodaj razlage v angleščini ter slovenske prevode
 • U, str. 62 – preberi besedilo, izpiši in prevedi nove besede, ter v DZ reši str. 50 in 52.
 • DZ – reši vaje do vključno strani 52 (vse kar ti manjka, razen slušnih delov)
 • Ne pozabi na domače branje, ki ga oddaš ko se vrneš v šolo (lahko ga tudi pošlješ učiteljici preko e-pošte)

 

BIO: Utrdijo snov moški spolni organi po zapiskih, rešenih nalogah v DZ in učbeniku stran 32 in 33 in za uvod preberejo snov o ženskih spolnih organih v učbeniku od strani 34 do vključno s 39.

8. a oddelek še reši 1., 2., in 3. nalogo v DZ stran 25.

 

FIZ: NOVO!!! (16. 3. 2020 ob 22.00)
– Učenci samostojno izvedejo eksperimentalni vaji iz delovnega zvezka, zapišejo meritve in odgovorijo na zastavljena vprašanja:

 • str. 70/ Poskus 1: HITROST NEOBIČAJNE HOJE (velja za učence 8. a in 8. c)
 • str. 72/ Poskus 2: HITROSTNA DIRKA (velja za vse osmošolce)

– Rešujejo vaje za utrjevanje poglavja Enakomerno gibanje v DZ na str. 78 (velja za vse osmošolce). Naloge učenci rešujejo v zvezek.

 

GEO 8. c: Učenci ponovijo in utrdijo predelano snov o Afriki (geografska lega, relief, podnebje, rastje in prebivalstvo) U/8-18

 

KEM 8: Učenci ponovite vsebine o ionih in rešite naloge 15, 21 in 22 v DZ, 4. poglavje Povezovanje delcev – pri tem si lahko pomagate z izpolnjenima tabelama v nalogi 10. Izpeljite tudi poskus Slani vulkan (naloga 24 v DZ): uporabite majhne količine živil, steklen kozarec, ki ga po končanem poskusu dobro pomijte s pralnim sredstvom. Obvezno napišite odgovore v DZ (tako kot razumete potek poskusa – vašo razlago), če želite pa poskus dokumentirajte tudi s fotografijo (neobvezno). Za dodatna pojasnila me lahko vprašate po elektronski pošti, ki je objavljena na spletni strani šole.

 

ZGO 8. a (Pokupec): Učenci prepišejo učno vsebino iz priloge Napoleon Bonaparte, pri tem so pozorni na dve nalogi, ki predvidevata samostojno delo. S pomočjo učnega lista predelajo učno vsebino Odmev francoske revolucije v slovenskih deželah (U/79-80; v kolikor ni možno natisniti učnega lista, odgovarjaj v zvezek).

ZGO 8. b in 8. c: S pomočjo ppt v spletni učilnici (če ste pozabili ključ za vstop mi pišite na e-pošto) dokončajte zapis o Napoleonu (pomagajte si z animacijo: https://www.youtube.com/watch?v=V4QsRYVMuU0). Prav tako to snov preglejte in preberite v učbeniku. Preglejte vse zapiske v poglavju Evropa in slovenske dežele v 17. in 18. stoletju (od absolutizma dalje) in jih s pomočjo ppt v spletni učilnici dopolnite. Nato se lotite teme Ilirske province (Kako je francoska revolucija odmevala v slovenskih deželah v U na str. 79 in 80. V spletni učilnici imate v pomoč ppt in učni list, ki ga rešite (natisnite ali prepišite v zvezek). Utrjujte in ponavljajte – ko se vidimo, nadaljujemo z ustnim ocenjevanjem poglavja Evropa in slovenske dežele v 17. in 18. stoletju (od absolutizma dalje).

 

GUM: Učenci utrjujejo obravnavano učno snov iz DZ in se učijo besedila pesmi.
Na spletnih straneh si poiščejo glasbene posnetke skladateljev in njihovih del. NOVO!!!

 

NI2 – Nemščina 8. a, b, c (2. leto učenja); Pokupec: Utrjevanje učnih vsebin z reševanjem nalog v DZ/69, 70, 71. Utrjevanje besedišča: DZ/63: Slovarček.

NI1 – Nemščina 8. b, c (1. leto učenja); Pokupec: Utrjevanje učnih vsebin z reševanjem nalog v DZ/29: nalogi a in b, DZ/30: naloge c, d in a, DZ/31: naloga a in b, DZ/66: nalogi E1 in E2.
Ponavljanje in utrjevanje naslednjih učnih vsebin: spreganje glagolov (pravilni glagoli, glagola biti, glagol imeti, glagol marati), osebni zaimki, besedišče ‘šolske potrebščine’.

 

TIT (skupina 2):

Učenci naj si naredijo zapiske o kovinah v zvezek po PowerPoint predstavitvi.

Učenci naj izdelajo tudi načrt za izdelek iz kovine (smetišnica, svečnik / lučka za eterično olje, avtomobilček na epruvetni pogon, ladjica na pogon na tuljavo …). Nekaj podobnih izdelkov:

 

ŠPORT:

Priporočamo gibanje na svežem zraku (hoja, tek, kolesarjenje …) z upoštevanjem pravil glede druženja – ne družimo se z drugimi in preprečimo stike ter prenos morebitnih okužb.
Če to ni mogoče in imate dostop do interneta, lahko vadbo izvedete doma. Na YouTube napišite Just Dance, izberite glasbo, ki vam je všeč in zaplešite.
Vaje za gibljivost in moč: po vadbi v naravi (ali doma) priporočamo izvedbo vsaj 10 razteznih vaj, vaje za moč rok in ramenskega obroča, ter trebušnih in hrbtnih mišic.
Vadbo priporočamo vsaj štirikrat na teden, število ponovitev prilagodite lastnim sposobnostim.
Poleg tega lahko na spodnjih povezavah rešite kakšen test ali kviz:

Kliknete na preizkus znanja in preverite svoje znanje: https://www.ric.si/preverjanje_znanja/predmeti/ostali_predmeti/2011120911091471/

Interaktivni kvizi:
https://interaktivne-vaje.si/sport/sport_gradiva/sport_kviz/sportni_kviz.htm
http://www2.arnes.si/~amrak3/KVIZI/KVIZI.htm

O aktivnostih vodite dnevnik (kdaj, kaj in koliko) ste bili dejavni.

(Skupno 3.159 obiskov, današnjih obiskov 1)