Zadnjič posodobljeno: 7. 4. 2020 ob 17.35

SLOVENŠČINA

1. ura: Analiza preverjanja 1 – s pomočjo rešitev preverjanja 1 preveri svoje odgovore.

2. ura: Analiza preverjanja 2 – s pomočjo rešitev preverjanja 2 preveri svoje odgovore.

3. ura: Obdobje med svetovnima vojnama – učni list (obdobje) – prilepi list v zvezek in preberi zapis na njem. Ustno ponovi značilnosti preteklih obdobij v slovenski literaturi, ki smo jih že obdelali.

4. ura: Ciril Kosmač: Gosenica (branje) – preberi besedilo v Berilu na str. 122-125

5. ura: Ciril Kosmač: Gosenica (analiza) – delovni list (pomagaj si s predstavitvijo in eUčbenikom – povezava: https://eucbeniki.sio.si/slo9/2408/index.html). Delovni list prilepi v zvezek, s pomočjo predstavitve in eUčbenika reši delovni list. Preveri rešitve.
Nato napiši razmišljanje z naslovom:
SEM KOT POSLEDNJI LIST, KI VIHRA V VETRU ali SANJAM O BELEM KONJU NA ZELENEM TRAVNIKU – SANJAM SVOBODO.
V besedilu lahko razmišljaš, kako se je počutil jetnik v ječi – podobno kot se verjetno v zadnjem času počutiš ti zaradi situacije v svetu. Če želiš, lahko besedilo pošlješ svoji učiteljici, lahko pa je to le tvoje zelo osebno razmišljanje, ki ga ne deliš z nikomer. 🙂

 

ANGLEŠČINA

HETEROGENE SKUPINE – Zajc Kalar, Plavšić

TJA – Navodila

Priloge: NPZ 9. r., NPZ 9. razred – slušni del.mp3, ENGLISH PLUS – koda, ENGLISH PLUS – kako uporabiti kodo

SKUPINA 3. nivo – Zupančič, Kavšek

TJA – Navodila za 3. nivo

Priloge: ENGLISH PLUS – koda, ENGLISH PLUS – kako uporabiti kodo

Dodatne ideje in vaje za učenje angleščine:

 

MATEMATIKA

1. ura: Računanje prostornine valja – Priloga 1
2. ura: Utrjevanje valja – Priloga 2
3. ura: Utrjevanje prizem in valja – Priloga 3
4. ura: Preverjanje znanja

OPOMBA: Starši učencev 9. razreda bodo v sredo, 8. 4. 2020, prejeli na e-pošto link do preverjanja znanja. Učenci morajo preverjanje znanja rešili do petka, 10. 4. 2020, do 19.00.

 

BIOLOGIJA

Najprej preberi Splošna navodila.

1. ura: Pregled rešitev vmesni členi – so podčrtani:
rastline: alge – protovci – praprotnice (lisičjak in praprot) – praprotnice semenke – golosemenke (iglavci)
živali: riba (resoplavutarica) – ščitoglavec – dvoživka – seimurij – plazilec – praptič – ptič in (prav tako iz plazilca) – stokovec (kljunaš) – sesalec
Zapis v zvezek: Kljunaš ima prav tako, kot praptič lastnosti nižje in višje razvojne skupine in sicer: lastnosti plazilcev (odprtino stok, skozi katerega iztreblja in leže jajca, razvoj mladičev v jajcu in “račji kljun”, ki pa nima nobene povezave s ptiči, tako ga imenujemo samo zaradi oblike) in lastnosti višje razvitih sesalcev (ko se mladiči izležejo sesajo mleko, pokrit je z dlako in ima stalno telesno temperaturo).
Nadaljujemo z 3. obdobjem mezozoika: Kreda
a. razmere se proti koncu obdobja zaostrijo, nastopi ohladitev
b. kritosemenke (listavci)
c. veliko je bilo planktonskih luknjičark, ki so bile kamenotvorne in je iz njihovih ogrodij nastal apnenec. Ker je iz apnenca tudi šolska kreda, je obdobje dobilo takšno ime – kreda.

2. ura: Ker so se razmere ob koncu krede zaostrile, so imeli v boju za preživetje sesalci kar veliko prednosti v primerjavi z dinozavri, ki so sicer vladali zemeljskemu srednjemu veku. Zato še vedno pod točko c. naštej vsaj 5 prednosti sesalcev v danih pogojih in 5 pomanjkljivosti dinozavrov. Za navdih si oglej prosojnico sesalci izpodrivajo zavre.

 

GEOGRAFIJA

1. ura: Turizem (navodila)
2. ura: Preverjanje turizem – odgovori in rešitve

 

KEMIJA

KEM – Navodila za delo v obeh učnih urah – obravnavali bomo maščobe. Učenci med tednom preverite tudi spletno povezavo z zanimivostmi. Izmenjava gradiv tokrat ni predvidena, vaša vprašanja in pripombe pa so dobrodošli.

 

ZGODOVINA

9. a (Dremelj):

1. ura: Ponovitev: pregled rešitev, analiza opravljenega dela (Rešitve nalog iz 3. tedna)
2. ura: Ponavljanje, poglabljanje – EU: Reši kviz na spletni strani https://europa.eu/learning-corner/quiz/what_sl

9. b (Gajski): Vsa navodila so v spletni učilnici Zgodovina 9. b (za ključ piši na petra.gajski@os-brinje.si): https://ucilnice.arnes.si/enrol/index.php?id=10558.

 

LIKOVNA UMETNOST

Za izdelavo makete glejte navodila v 3. tednu. Fotografije maket mi pošljite najkasneje do 17. 4. 2020.

KDOR ŽELI, lahko naredi DODATNO NALOGO – NI OBVEZNO:
Na povezavi najdete primere likovnega humorja. Ljudje so našli umetniško delo, ki jim je všeč in so ga poskušali imitirati tako, da so uporabili predmete, ki jih imajo doma in vključili osebe s katerimi bivajo.
https://www.sadanduseless.com/recreated-art/?fbclid=IwAR3uA91uSLgTieic4Kbhh_dzyzag1EgAy-4rTADDucRflLKRvtNCcC3YMKw
1. Preglejte si spletno stran tako, da kliknete zgornji link in se sprehodite z miško do dna strani.
2. Na spletu poiščite umetniško delo, ki vam je všeč.
3. Poskušajte ga reproducirati na podoben način, kot kažejo primeri.
Motivacija: Najboljše ideje bomo objavili na šolski spletni strani. Pošljite mi jih na urska.jeraj@os-brinje.si in zraven pripnite tudi umetniško delo, ki ste ga imitirali.

 

ŠPORT

ŠPO – Navodila.

 

IP LIKOVNO SNOVANJE 3

Vsi, ki še niste, dokončajte nalogi in mi pošljite fotografije izdelkov najkasneje do petka 10. 4. 2020 na urska.jeraj@os-brinje.si.
Linearna perspektiva (2. teden)
Zlati rez (3. teden)
Kdor želi dodatno nalogo za LSN, naj mi piše na urska.jeraj@os-brinje.si.

 

IP MATEMATIČNA DELAVNICA 9

Učenci sledijo navodilom na PP Stereogrami.

Do petka, 10. 4. 2020, do 19. ure učenci odgovorijo na vprašanja, ki se nahajajo na spletni povezavi https://forms.gle/RKvnU1CR6EXHTpYMA.

 

IP NEMŠČINA 3

IP-NI3 – Navodila z rešitvami

Priloga: IP-NI3 – Preverjanje

1. ura (ponedeljek) – Naklonski glagoli v pretekliku in preverjanje
2. ura (petek) – Ponavljanje in praznična voščila

 

IP ŠOLSKO NOVINARSTVO

Učenci naredijo prispevek glede na navodilo.

 

IP ŠPORT ZA ZDRAVJE

IP-ŠZZ – Navodila

(Skupno 1.805 obiskov, današnjih obiskov 1)