Zadnjič posodobljeno: 12. 4. 2020 ob 17.00

SLOVENŠČINA

Ker je v ponedeljek praznik, večini oddelkov odpade ena ura pouka SLJ, zato je dela v tem tednu nekoliko manj. Kdor bi rad še dodatno delo, lahko piše svoji učiteljici in dobil bo dodatne naloge (za utrjevanje ali koristno preživljanje časa). Tisti, ki še niste oddali izdelkov iz preteklih tednov, imate zdaj čas, da to storite.

OBVESTILO za učence 9. mus, 2. skupina, ki jih je poučevala učiteljica SILVESTRA KOTARučenci ste dobili drugo učiteljico in od 14. 4. 2020 dalje pošiljajte svoje izdelke in vprašanja učiteljici Maji Zajec na e-naslov maja.zajec@os-brinje.si.

1. ura: Ponovitev književnosti – Reši kratko preverjanje (1. stran)

2. ura: Ponovitev književnosti – Preglej pravilnost rešitev (2. stran)
Nato reši kviz: https://www.bralnica.com/aktualno/kviz-kako-dobro-poznas-slovensko-knjizevnost/

3. ura: Reši kviz (Učiteljici sporoči, kako uspešen si bil – lahko slikaš rezultat ali pa ji rezultat sporočiš v elektronski pošti): https://quizizz.com/join/quiz/5ca5a95881f504001a0f57b8/start

 

ANGLEŠČINA

HETEROGENE SKUPINE – Zajc Kalar, Plavšić

TJA – Navodila

1. ura : Poprava NPZ-ja
2. ura : Modalni glagoli: utrjevanje
3. ura : Vocabulary: courses and careers

Priloge: NPZ – rešitve 4. tedna, Socrative quiz – april 2020, Socrative quiz – rešitve 4. tedna, ENGLISH PLUS – koda, ENGLISH PLUS – kako uporabiti kodo

SKUPINA 3. nivo – Zupančič, Kavšek

TJA – Navodila za 3. nivo

1. ura : Poprava NPZ-ja
2. ura : Modalni glagoli: utrjevanje
3. ura : Vocabulary: courses and careers

Priloge: NPZ – rešitve 4. tedna, Socrative quiz – april 2020, Socrative quiz – rešitve 4. tedna, ENGLISH PLUS – koda, ENGLISH PLUS – kako uporabiti kodo

Dodatne ideje in vaje za učenje angleščine:

 

MATEMATIKA

1. in 2. ura: Piramida (opis, vrste piramid)

3. ura: Površina in prostornina piramide

 

BIOLOGIJA

1. ura: Preglej rešitve naloge Prednosti sesalcev v primerjavi z dinozavri. Nato naredi zapis v zvezek: III. KENOZOIK, 1. Terciar: a. širne travnate planjave in trdna “steptana” tla; b. pojav enokaličnic (trave), kar pogojuje nastanek travnatih step; c. zaradi danih pogojev razvoj organizmov, pri katerih je ključna za preživetje hitrost, torej kopitarjev in zveri

2. ura: S pomočjo prosojnice Razvojna vrsta konja naredi zapis (lahko tudi preglednico), iz katerega bo razvidno, kako se je konj po stopnjah razvil iz gozdne v stepsko žival. Primerjaj življenjski prostor, ki je označen z zeleno (temna – gozd, pikčasta – prehod iz gozda v stepo in svetla – stepa) s spremembami: velikost, dolžina nog, število prstov na nogi in razvoj kopita, ter razvoj  zob meljakov glede na vrsto hrane (listje je mehkejše od trave). Pomagaš si lahko tudi s sliko v učbeniku na strani 81.

 

FIZIKA

Navodila in gradivo za delo, najdejo učenci na povezavi: https://drive.google.com/drive/folders/1miiQLJnov_aVYDmYch_-DocqLesv6Fgh?usp=sharing

 

GEOGRAFIJA

1. ura: Varstvo okolja (navodila)

2. ura: Varstvo okolja – preverjanje: Rešitve

 

KEMIJA

KEM – Navodila za 9. a. Učenci 9. b, ki še niste poslali nobenega izdelka (miselnega vzorca ali preverjanja), morate to storiti v tem tednu. Vsebine iz navodil za 9. a lahko izpeljete po želji.

 

ZGODOVINA

9. a (Dremelj):

ZGO – Navodila

1. ura: Gospodarsko povezovanje po 2. svetovni vojni in Meje globalizacije (1. stran)

2. ura: Utrjevanje (UL – 2., 3. in 4. str.). Opomba: 4. strani ne tiskaj, je le za branje.

9. b (Gajski): Vsa navodila so v spletni učilnici Zgodovina 9. b (za ključ piši na petra.gajski@os-brinje.si): https://ucilnice.arnes.si/enrol/index.php?id=10558.

 

LIKOVNA UMETNOST

Do petka, 17. 4. 2020 do 15.00 mi pošljite fotografije vaših maket. Navodila najdete na spletni strani v navodilih za 3. teden.

 

ŠPORT

ŠPO – Navodila

 

IP LIKOVNO SNOVANJE 3

IP-LS3 – Navodila

 

IP MATEMATIČNA DELAVNICA 9

Pred vami je pomembna naloga. Pripravili boste predstavitev, ki bo OCENJENA.
V parih ali v manjših skupinah (z največ 3 člani) boste oblikovali predstavitev na izbrano temo o šifriranju ter se pripravili na predstavitev le-te svojim sošolcem pri IP MD 9.
Vaša predstavitev bo ocenjena v petek, 8. 5. 2020. Če bo šolsko delo potekalo od doma, bodo predstavitve (ocenjevanje) potekale pri ZOOM uri od 10.00 do 11.00.
Kriterij za predstavitev boste prejeli po e-pošti. Posredovan kriterij naj vam služi kot vodilo pri oblikovanju predstavitve.
Do petka, 17. 4. 2020, do 16. ure označite izbrano temo za predstavitev na naslednji spletni povezavi: https://planer.arnes.si/foodle.php?id=k7kv84ez7hjyn0dx

 

IP NEMŠČINA 3

1. ura (petek): Prijateljstvo – navodila

Priloga – rešitve nalog in preverjanja

 

IP ŠOLSKO NOVINARSTVO

 

IP ŠPORT ZA ZDRAVJE

 

(Skupno 1.838 obiskov, današnjih obiskov 1)