Cilji dejavnosti:

Učenci:

  • se bodo sproščali ob glasbenih aktivnostih;
  • poustvarjali bodo skladbe;
  • znali se bodo orientirati v partituri;
  • naučili se bodo osnovne tehnike igranja na instrumente;
  • privzgojili bodo pozitivna čustva do glasbe;
  • razvijali bodo odgovornost in smisel za sodelovanje pri skupnem muziciranju.

Kratka predstavitev dejavnosti:

Posvetili se bomo izvajanju skladb z zabavno vsebino. Učenci si bodo sami lahko izbrali in priredili skladbe, ki jih bodo izvajali. Pridite, prijetno se bomo imeli in hkrati uživali v muziciranju. Vaje bodo potekale enkrat tedensko po eno šolsko uro ali po dogovoru.