V letošnjem šolskem letu je OŠ Brinje Grosuplje pridobila dotacijo za projekt v okviru programa ERASMUS+. Naslov projekta B.L.O.S.S.O.M.! (Both Listen to Our Souls and Sharpen Our Minds) povzema osrednjo temo partnerstva, ki je v skladu s cilji EU, in sicer zmanjševanje števila otrok, ki zgodaj zapustijo šolo. Gre za triletni mednarodni projekt, ki povezuje 7 šol – poleg naše še šole iz Italije, Grčije, Velike Britanije, Latvije in Norveške. Osrednji cilj projekta je razvijati potencial v mladih na različnih področjih. Poiskati želimo njihova močna področja in obogatiti šibka. Aktivnosti v projektu razvijajo različna področja oz. inteligence: naravoslovno, prostorsko, telesno-gibalno, znotraj-osebno, logično-matematično, glasbeno, jezikovno in medosebno. V vsakem tromesečju se bomo natančneje posvetili eni izmed njih, ostale pa prepletali skozi učne vsebine. S sodelujočimi šolami se bomo povezovali preko skupnih aktivnosti, spletnih omrežij in orodij, dopisovanj, razstav; nekaj učencev in učiteljev naše šole pa bo imelo tudi možnost mednarodnih izmenjav.