Izbirni predmet gledališki klub nadgrajuje predmet slovenščina. Izhaja iz vsebin dramske vzgoje pri pouku književnosti v šoli, vendar jih dopolnjuje z novimi vsebinami in besedili. Predmet nima namena oblikovati celovite gledališke predstave (kot dramski krožek), pač pa spoznavati značilnosti drame in gledališča z aktivno gledališko vzgojo učencev. Njegova vsebina so predvsem dramska besedila in gledališke predstave, to pa dopolnjujejo tudi osnove dramske zgodovine in teorije. Pri gledališkem klubu UČENCI SPOZNAVAJO, KAJ VSE JE POTREBNO ZA DOBER NASTOP – PRIMERNA DRŽA TELESA, OBVLADOVANJE GLASU, USTREZNA MIMIKA … Poleg tega PRIDOBIVAJO IZKUŠNJE V NASTOPANJU, PREPRIČLJIV NASTOP PA JE POGOSTO KLJUČ DO USPEHA V RAZLIČNIH ŽIVLJENJSKIH POLOŽAJIH.

Izbirni predmet gledališki klub je enoleten in se lahko izvaja v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole (glede na število prijav). Namenjena mu je 1 ura tedensko, tj. 35 ur letno, oz. 32 ur v 9. razredu.