Interesne dejavnosti 2019/20

V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

Interesne dejavnosti so namenjene sprostitvi in poglabljanju tistega področja, ki učence veseli. Učencem zapolnijo prosti čas glede na njihove sposobnosti in interese. Pomembno je, da izmed ponujenih dejavnosti učenci sami izberejo področje udejstvovanja, da izberejo vsaj eno dejavnost in da ne izberejo prevelikega števila dejavnosti.

Nekatere ID bodo potekale po urniku celo šolsko leto, druge pa strnjeno v posameznem obdobju. V primeru, da za določeno dejavnost ne bo dovolj prijav, je ne bomo organizirali. Z večino ID bomo pričeli 17. septembra. Podrobnejše informacije o vsebinah ID, njihovih mentorjih in časovni razporeditvi vadbenih ur bodo dobili učenci pri razrednikih in na oglasnih deskah šole.

Interesna dejavnost Razred Mentor Dan, ura
1. TRILETJE
ANGLEŠKE BRALNE URICE 3. Nina Kristić po dogovoru, četrtek, 0. ura
CICI VESELA ŠOLA 1., 2., 3. Jasna Kalan po dogovoru
MATEMATIČNA DELAVNICA 3. Vesna Jeromen torek, 0. ura
MOŽGANSKA TELOVADBA 3. Maša Berčan
NEMŠČINA Z ZAJČKOM PETROM 2., 3. Silvia Benko Mataj četrtek, 6. ura
ODBOJKA 2., 3. Tadeja Veit ponedeljek in petek, 7. ura
OTROŠKI PEVSKI ZBOR 1 1. Katja Vodopivec ponedeljek, 0. ura
OTROŠKI PEVSKI ZBOR 2 2. Katja Vodopivec sreda, 6. ura
OTROŠKI PEVSKI ZBOR 3 3. Maja Kavčič sreda 6. ura
PLESNE URICE 2., 3. Maruša Poplas torek, 0. ura
PRAVLJIČNI KROŽEK 1., 2. Jasna Kalan četrtek, 0. ura
SKUPNOST UČENCEV 1., 2., 3. Urška Lulić
ŠAH 2., 3. Barbara Flisar petek, 0. ura
ŠOLSKI VRT 3. Helena Tavčar po dogovoru
ŠPORTNE URICE 1. Tanja Centa petek, 0. ura
ŠPORTNE URICE 2., 3. Andreja Burja Suban četrtek, 0. ura
T-BALL 3. Barbara Flisar torek, 0. ura
ZABAVNA SLOVENŠČINA 1., 2., 3. Blažka Vodušek
ZABAVNO RAZISKOVANJE 3. Helena Tavčar četrtek, 0. ura
2. TRILETJE
ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA 4. Majda Križman Žužek v sklopu pouka in izven (po potrebi)
BRALNA ZNAČKA 4., 5. Polona Umek Repovž
BRALNA ZNAČKA 6. Kataina Dremelj ponedeljek, 0. ura
FLAMENKO 3., 4., 5. Lucija Suhadolnik četrtek, 8. ura
FRANCOŠČINA 4., 5. Tanja Centa po dogovoru
KOLESARSKI KROŽEK 5. Barbara Flisar,
Urška Lulić,
Ksenija Žitnik
po dogovoru
KRESNIČKA 4., 5. Erika Leban Zaletelj petek, 6. ura
FLL 6. Matej Kastelic petek, 6. in 7. ura
LIKOVNI KROŽEK 5., 6. Urška Jeraj po dogovoru
LOGIKA 6. Špelca Kastelic po dogovoru
LUTKE 6. Marjetka Kolbl po dogovoru
MATEMATIČNA DELAVNICA 4., 5. Vesna Jeromen toerk, 0. ura
MED DVEMA OGNJEMA 4., 5. Urška Lulić
MLADI RAZISKOVALCI 4. Vanja Resnik torek, 6. ura
MLADINSKI PEVSKI ZBOR 6. Emil Kovačec
MODELARSTVO 6. Matej Kastelic petek, 6. in 7. ura
MOŽGANSKA TELOVADBA 4., 5. Maša Berčan
NEMŠKA BRALNA ZNAČKA 4., 5., 6. Valentina Pokupec v sklopu pouka
NOVINARSKI KROŽEK 4., 5. Majda Križman Žužek ponedeljek, 0. ura oz. po dogovoru
ODBOJKA 4., 5. Tadeja Veit ponedeljek in petek, 7. ura
ORKESTER 5., 6. Urška Jeraj po dogovoru
OTROŠKI PEVSKI ZBOR 4 4., 5. Maja Kavčič
PLES 4. Maruša Poplas
PRVA POMOČ 4., 5., 6. Andreja Burja Suban torek, 0. ura
RAČUNALNIŠTVO 4., 5., 6. Petra Gumzej ponedeljek, 6. ura
RAZISKOVALNI KROŽEK 5. Tjaša Erjavec petek, 0. ura
ROČNA DELA 6. Marjetka Kolbl po dogovoru
SKUPNOST UČENCEV 4., 5. Urška Lulić
SKUPNOST UČENCEV 6. Marjetka Kolbl po dogovoru
SOCIALNE VEŠČINE 4., 5. razredniki
ŠAH 4. Barbara Flisar petek, 0. ura
ŠPANŠČINA 4., 5. Tina Čampa
T-BALL 4., 5. Barbara Flisar torek, 0. ura
VESELA ŠOLA 4., 5., 6. Valentina Pokupec
ZABAVNA SLOVENŠČINA 4., 5., 6. Blažka Vodušek
3. TRILETJE
ASTRONOMSKI KROŽEK 7., 8., 9. Špelca Kastelic po dogovoru
BIOLOŠKI KROŽEK 8., 9. Sabina Planinšek po dogovoru
BRALNA ZNAČKA 7.
8., 9.
Katarina Dremelj ponedeljek, 0. ura
petek, 0. ura
GEOGRAFSKI KROŽEK 7., 8., 9. Zlatka Adamič po dogovoru
GLEDALIŠČE 8., 9. Mateja Zupančič po dogovoru
EKSPERIMENTI 7., 8., 9. Špelca Kastelic po dogovoru
FLL 7., 8., 9. Matej Kastelic petek, 6. in 7. ura
IZMENJAVA S FRANCIJO 8., 9. Sabina Kavšek, Mateja Zupančič po dogovoru
KEMIJSKI KROŽEK 8., 9. Tanja Vičič po dogovoru
LIKOVNI KROŽEK 7., 8., 9. Urška Jeraj po dogovoru
LOGIKA 7., 8., 9. Špelca Kastelic po dogovoru
LUTKE 7., 8., 9. Marjetka Kolbl po dogovoru
MLADI IN DENAR 7., 8., 9. Barbara Švarc Fajdiga po dogovoru
MLADINSKI PEVSKI ZBOR 7., 8., 9. Emil Kovačec
MODELARSTVO 7., 8., 9. Matej Kastelic petek, 6. in 7. ura
ORKESTER 7., 8., 9. Urška Jeraj po dogovoru
PRVA POMOČ 7., 8., 9. Andreja Burja Suban torek, 0. ura
ROČNA DELA 7., 8., 9. Marjetka Kolbl po dogovoru
SKUPNOST UČENCEV 7., 8., 9. Marjetka Kolbl po dogovoru
ŠOLSKI BAND 7., 8., 9. Aljoša Dornik
ŠOLSKI RADIO IN ČASOPIS 7., 8., 9. Sabina Jevšenak
ŠPANŠČINA 7., 8., 9. Lucija Suhadolnik četrtek, 8. ura
VESELA ŠOLA 7., 8., 9. Valentina Pokupec po dogovoru
ZABAVNA FIZIKA 8 8. Nina Bokal po dogovoru
ZABAVNA FIZIKA 9 9. Matej Kastelic po dogovoru
ZABAVNA SLOVENŠČINA 7., 8., 9. Blažka Vodušek
ZGODOVINSKI KROŽEK 8., 9. Valentina Pokupec po dogovoru

 

 
 
 
Dostopnost