Namen predmeta je poglabljanje vsebin določenega športa – nadgradnja tehničnega in taktičnega znanja v izbrani športni panogi ter poznavanja pravil. Poleg tega bomo razvijali nekatere gibalne in funkcionalne sposobnosti, z dlje časa trajajočimi aerobnimi nalogami tudi vzdržljivost. Spoznavali bomo pomen redne športne vadbe in primerne prehrane za zdravje in dobro počutje. Spodbujali bomo medsebojno sodelovanje, zdravo športno tekmovalnost in sprejemanje drugačnosti. Skozi aktivno udejstvovanje bomo poskušali doživljati sprostitveni vpliv športa.