5. DAN V FRANCOSKI ŠOLI

Bolj kot sva se bližali koncu najinega izobraževalnega obiska v francoski šoli, več tukajšnjih učiteljev naju je povabilo na ogled njihove učilnice ter njihovega dela z učenci. Danes sva dan pričeli v prostorih, kjer se izvaja pouk inkluzije. V teh prostorih je hkrati največ 13 učencev. V času najinega obiska so bili v razredu le štirje. Gre za učence, ki obiskujejo program redne šole, a imajo določene težave kot so npr.  učne, gibalna oviranost, avtizem ali težave na področju vedenja. V teh prostorih se umirijo, z učiteljem ponovijo učno snov, ki so jo slišali pri rednem pouku ali pa preprosto poslušajo razlago nove snovi na njim prilagojen način. Učilnica je sodobno opremljena z računalniki, slušalkami, projektorjem, IKT tablo ter celo s kopirnim strojem. 

Nato sva si ogledali šolsko knjižnico. Njihova knjižnica je prostorsko mnogo večja kot je naša, a ima veliko manj knjižničnega gradiva. Tudi knjižnica je dobro opremljena z računalniki. Poleg knjižnice je sodobno opremljena računalniška učilnica, v kateri je ob najinem obisku potekal pouk.

Po ogledu knjižnice sva bili prisotni pri pouku umetnosti. Učenci imajo likovno umetnost na urniku samo eno uro tedensko. Na današnji uri so učenci že vedeli, kaj bodo ustvarjali, saj jim je učiteljica koncept dela razložila že v preteklem tednu. Vsak učenec je prejel večji karton na katerega je potem narisal svojo onomatopoijo (posnemanje glasov, npr. Ki-ki-ri-ki). Delo bodo učenci dokončali pri naslednji uri. 

Nato naju je pot vodila na srečanje predstavnikov vseh oddelkov šole, ki so zadolženi za eko delovanje šole. Učenci in učitelj so naju popeljali po šoli in njeni okolici ter nama pokazali njihovo eko delovanje. Pokazali so nama tudi njihov vrt, kompostovnik, hišice za žuželke, hišico na drevesu, prostor kjer imajo namen v naslednjem šolskem letu urediti učilnico na prostem ter prostor, kjer z učenci kopljejo luknjo za ureditev manjše mlake. Pokazali so nama tudi ogromno učilnico za tehniko v kateri se urijo celo v gradnji hiše in polaganju keramičnih ploščic. Ob koncu najinega obiska sva obiskali tudi njihov »Club«. Gre za prostor, v katerem se lahko učenci družijo. Prostor je opremljen z ročnim nogometom, družabnimi igrami, mizami za namizni tenis ipd. 

Utrujeni, a polni prijetnih vtisov se danes ponoči odpravljava na pot proti domu. Tudi nazaj bova potovali trajnostno, tako da je pred nama še dolga, dolga pot. 

Au Revoir, France!

4. DAN V FRANCOSKI ŠOLI

Najin četrtek se je začel naravoslovno, in sicer sva bili prisotni pri pouku biologije v 7. razredu, kjer so se učenci učili o dihalnih organih rib. Učilnica biologije je zelo dobro opremljena, v njej so visoke laborantske mize in visoki stoli. Učenci so se razdelili v pare in vsak par je na mizi čakala posoda s pripomočki za seciranje ribe. Cilj seciranja je bil ugotoviti, kako ribe dihajo. Učencem je šlo seciranje zelo dobro, nama pa je bilo zanimivo opazovati, kako zrelo so se lotili naloge in kako veliko so se iz praktičnega poskusa naučili.

Učilnica biologije je zelo prijetna tudi zaradi obilice različnih rastlin. Stene učilnice pa so opremljene tudi s plakati z ekološkimi vsebinami.

Nato naju je čakal pogovor z najinim organizatorjem senčenja, g. Bernardom Gessenom, ki sicer vodi tudi projekt izmenjave naše in francoske šole (Legendarna izmenjava Slovenija – Francija). Povprašali sva ga o ocenjevanju, ocenah, ponavljanju razredov, vpisu v šolo, o učencih, ki potrebujejo pri pouku pomoč spremljevalcev, o digitalizaciji šole, o razlikah med poučevanjem v redni šoli in v šoli s prilagojenim programom, o učiteljih ter o tem, kako postaneš učitelj v Franciji. Izvedeli sva marsikaj novega, predvsem naju je presenetil način ocenjevanja z barvnimi pikami in dejstvo, da se tu učitelji sami odločijo, koliko ocen bodo vsako leto zahtevali od učencev.

Popoldne sva preživeli v mestu Saint-Etienne, kjer sva sicer tudi nastanjeni. Po mestu sva se sprehodili in si ogledali zelo moderno stavbo občine, nekaj trgov, mestno hišo, francoske trgovinice, turistično-informacijski center in pa mestni park na hribu – Parc Montaud, s kipi šestih sonc na sredini.

Pozno popoldne sva se odpravili nazaj v šolo, kjer so učenci pripravili razstavo in zaključno prireditev ob izteku letošnjega projekta Legendarne izmenjave Slovenija – Francija. Dogodka sva se udeležili z velikim veseljem, videli sva kako veliko truda je bilo vloženega v delo, na koncu pa smo si ogledali še skoraj eno uro dolg film, ki je nastal ob letošnji izmenjavi. Učenci so se zahvalili vsem sodelujočim, še posebej staršem in učiteljem iz Slovenije, nama pa so povedali, da svoje slovenske prijatelje zelo pogrešajo, zato vam, dragi učenci, prenašava lepe pozdrave od vaših Francozov.

3. DAN V FRANCOSKI ŠOLI

V današnjem dnevu naju je najbolj prevzela učilnica v kateri je potekal pouk matematike. Ko sva vanjo vstopili, je izgledala zelo dolgočasno. Pravzaprav sva se spraševali, če bodo morda učenci sedeli kar na tleh. Učencev v njej seveda še ni bilo. Kmalu po najinem prihodu pa se je oglasil šolski zvonec in v učilnico so vstopili učenci. Brez besed so pričeli sestavljati mize in stole. Vsak si je mizo oz. stol postavil kamor si je zaželel. Nekateri so sedli v skupine, nekateri v dvojice, nekateri so svoj mir poiskali malo odmaknjeni od ostalih, učenci so se usedli celo na blazine za sedenje. Ja prav ste prebrali, na blazine za sedenje!

Nato je učitelj učence pozdravil ter jim podal navodila za delo. Učenci so navodila mirno poslušali, nato pa segli po svojih zvezkih ter tablicah, ki so jih čakale v zato namenjeni omari. Delo je potekalo samostojno, občasno je do njih pristopil učitelj, pogledal njihov napredek ter jih po potrebi usmeril na pravo pot. Kljub temu, da so se učenci posedli po lastnih željah, je bil v učilnici mir, in res čisto vsi so delali tisto, kar jim je ob pričetku ure naročil učitelj. Ob koncu ure so učenci vstali, zložili mize, pospravili stole in tablice ter odšli iz razreda. Sledil je prihod nove skupine učencev in zgodba s postavljanjem pohištva se je ponovila. Sedežni red je bil v tej skupini seveda popolnoma drugačen. Učenci pa so tudi to uro svoje delo opravljali preko računalnika.

Sledili sta uri angleščine pri zelo zabavnemu učitelju. Učitelj je svoj pouk popestril z delom na interaktivni tabli.

Ker imajo učenci ob sredah pouk le do 12.00 sva to izkoristili tudi midve. Z vlakom sva se odpravili v mesto Lyon, ter si ga na hitro ogledali. Po samem mestu pa sva se danes vozili celo s tramvajem.

2. DAN V FRANCOSKI ŠOLI

Danes sva dan začeli bolj zgodaj kot včeraj, saj sva že takoj ob prihodu v šolo College Ennemond Richard prisostvovali pri pouku športa v 6. razredu, ki so ga imeli učenci (kot običajno) dve uri zapored, nato pa še pri urah matematike, zgodovine in geografije.

Pri vseh predmetih se nama je zdel pouk zelo zanimiv, pri športu smo bili v ogromni v celoti oblazinjeni telovadnici, obdani s tremi plezalnimi stenami, kjer sva opazovali vključenost učencev osnovne šole s prilagojenim programom v program redne šole – učenci so bili namreč tu premešani (iz 4 različnih oddelkov).

Po dveh urah plesa je sledil glavni odmor. Med daljšimi odmori (malica, kosilo) morajo učenci počakati zunaj, pred šolo. Zanje v tem času skrbijo posebni varuhi in varuhinje, nato pa jih pridejo na igrišče ob izteku odmora iskat učitelji naslednjega predmeta, ki ga imajo na urniku. Učenci torej preživljajo veliko časa zunaj, telefoni pa so prepovedani tudi na igrišču.

Po glavnem odmoru sva bili še pri pouku matematike, kjer sva s pomočjo učencev reševali dane naloge, ena izmed njih je bila namizna igra, ki se nama je zdela precej zahtevna, osmošolci pa so bili pri njej zelo uspešni. Spoznali sva se tudi z  aplikacijo Plickers, s pomočjo katere je učitelj na zelo preprost način preveril znanje učencev.

Na koncu sva se učili še o renesansi in poslušali rezultate ocenjevanja iz geografije. Zanimivo se nama je zdelo, da francoski učenci niso ocenjeni številčno, temveč z barvnimi pikami: 2x rdeča pika = nezadostno, 1x rdeča pika = zadostno, 1x zelena pika=dobro, 2x zelena pika = odlično.

Tudi danes sva opazovali eko delovanje šole. Naleteli sva na steno opremljeno z izdelki iz odpadnih materialov. Ogledali sva si tudi šolsko kuhinjo in jedilnico in tudi tukaj sva našli kar nekaj opozoril in napotkov za pravilno ravnanje z odpadki.

Popoldne sva si pod vodstvom najinega mentorja ogledali nadzemni del reke, ki sicer v središču mesta pod zemljo teče skozi mesto St. Chamond, in tri jeze, ki reko upočasnjujejo. Eden izmed njih je bil pred kratkim poslikan z ogromno poslikavo dveh znanih umetnikov. Ogledali sva si še glavni trg mesta s katedralo, glavne ulice in ostanke nekdanjega obzidja trdnjave nad mestom. Najbolj pa naju je navdušila v zadnjem letu prenovljena knjižnica, kjer je vsaka od naju našla kaj zase.

  1. DAN V FRANCOSKI ŠOLI

Tudi danes sva potovali trajnostno. Vlak naju je popeljal v grosupeljskim osnovnošolcem zelo poznano mesto St. Chamond. V šoli College Ennemond Richard so naju prijazno sprejeli ter nama predstavili in pokazali njihovo šolo. Na sprehodu po šoli sva bili pozorni  na velikost prostorov, opremljenost posameznih strokovnih učilnic, na opremljenost učilnic z IKT tehnologijo, ekološko delovanje ipd.

Po toplem sprejemu sva vstopili v učilnico in opazovali pouk ter delo tukajšnjih učiteljev. Videli sva delo pri pouku angleščine in španščine rednega programa ter delo pri pouku francoščine z učenci nižjega izobrazbenega standarda. Tukajšnje učilnice so opremljene z sodobnimi interaktivnimi tablami in računalniki. Učitelji v pouk vnašajo uporabo IKT tehnologije, pouk pa je za učence posledično bolj razgiban in zanimiv.

Tudi midve sva dobili možnost predstavitve naše Osnovne šole Brinje Grosuplje ter Slovenije. Odločili sva se, da Slovenijo predstaviva z manj znanimi dejstvi o Sloveniji. Učenci so nama prisluhnili ter nama zastavili kar nekaj vprašanj.

Po koncu pouka sva se srečali še z učenci in učitelji, ki so bili v tem šolskem letu vključeni v projekt Legendarne izmenjave Slovenija – Francija. Učenci so se pripravljali na zaključno prireditev na katero so povabili svoje starše in se bo odvila v tem tednu. Francoski učenci so nama naročili, da morava pozdraviti vse njihove dopisovalce.

Ob koncu dneva sva se učiteljem še zahvalili ter jim podarili darila, ki sva jih prinesli s seboj. Pri obdaritvi nama je pomagal TIC Grosuplje za kar se jim iskreno zahvaljujeva.

TRAJNOSTNO POTOVANJE

Erasmus+ je program Evropske unije, ki naslavlja mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja in usposabljanja. Osnovna šola Brinje Grosuplje je v Erasmus projekte vključena že kar nekaj let. V zadnjem obdobju pa se v tujini izobražujemo tudi učitelji. Ključne izobraževalne vsebine so povezane s prehodom na digitalno družbo, z aktivnostmi vključevanja ter aktivnostmi, ki so povezane s skrbjo za okolje.

Učiteljici Petra Plavšić ter Polona Umek Repovž sva se včeraj odpravili v francosko mesto St. Etienne na trajnostni način. Iz Avtobusne postaje Ljubljana naju je avtobus popeljal v italijansko mesto Torino. V Torinu sva malo pretegnili svoje noge ter nahranili želodčka, nato pa pot nadaljevali v smeri Francije, natančneje mesta Lyon. Ko sva prispeli v Lyon sva poiskali železniško postajo ter najino pot nadaljevali z vlakom v smeri mesta St. Etienne.

Danes sva se na ogled mesta podali peš, jutri pa ga morda raziščeva še s kolesom. Vsekakor pa se najbolj veseliva jutrišnjega obiska šole College Ennemond Richard, ki bo v tem tednu najina gostiteljica.

(Skupno 273 obiskov, današnjih obiskov 1)